Jaunumi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas sprediķis
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Pasākumu kalendārs
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Kalpošanas forums
Carnikavas baznīca
Vēsture

DIEVKALPOJUMI CARNIKAVĀ

Kamēr Siguļu dievnams tiek restaurēts,

dievkalpojumi Carnikavā notiek tautas namā "Ozolaine"

katra mēneša 1. un 3. svētdienā plkst. 15:00

***

Carnikavas baznīca atrodas Carnikavas vēsturiskajā centrā – Siguļos, kalniņā, blakus kapiem un pirmajai Carnikavas skolai, tagad – Carnikavas speciālajai internātpamatskolai. Baznīca īpaši izceļas ar to, ka Vidzemes jūras piekrastē tā ir vienīgā saglabājusies koka baznīca.

Draudze atjaunojās 1992.gadā un atguva dievnamu un zemes īpašumus. Vairākus gadus dievnams tiek izīrēts ērģeļu noliktavas vajadzībām. Draudze pulcējās Carnikavas tautas namā „Ozolaine”.

2008.gada jūlijā veikts vizuālās apsekošanas darbs un konstatēts, ka dievnams ir ļoti sliktā stāvoklī: praktiski ēkai apakšējie guļbūves baļķi ir bojāti no koksnes trupes, jumts bojāts un tek, logi satrupējuši, tāpat arī torņa jumts un torņa konstrukcijas ziemeļu pusē.

Draudze ar Carnikavas novada domes, Ādažu draudzes un privāto ziedotāju atbalstu ir paveikusi:

·       Atjaunoti un ielikti logi – 2008.gads;

·       Ierīkota elektrolīnija līdz dievnamam – 2008.gads;

·     Remontēta fasāde, nostiprināti pamati dievnama labajā pusē, pilnība atjaunots tornis, tā konstrukcijas un jumts. Uzlikts krusts tornī – 2011.gadā;

·       Ierīkota telpa altāra daļā – lūgšanām – 2011.gads;

·       Nomainīts jumta segums – pret jaunu māla dakstiņu jumtu – 2012.gadā.


‌               Siguļu baznīca 2015.gada sākumā                   Siguļu baznīcas rekonstrukcijas projekta attēls

‌Par situāciju 2014.gada nogalē stāsta Ādažu draudzes valdes loceklis Artūrs Veispāls:
„No Carnikavas pašvaldības šogad ir saņemta nauda 21 tūkst. EUR apmērā, par kuru ir atjaunoti pamati un baznīcas priekšējais labais stūris, nomainot satrupējušos baļķus pret jauniem.

Papildus 2014.gadā ir piesaistīti privātie ziedojumi 1500 EUR apmērā, kas izmantoti baznīcai piederošās zemes sadalīšanai ar mērķi daļu no tās pārdot Carnikavas novada domei. Darījums noslēdzies 2014.gada 8.decembrī, iegūtos līdzekļus, apmēram 90 tūkstošus EUR, paredzēts izmantot baznīcas restaurācijas nākamajā kārtā. Nākamajā kārtā tiks pabeigta visu ārsienu restaurēšana, nomainīta griestu pārsedze, ieklāta jauna grīda un ieliktas jaunas ārdurvis.

Lai baznīcu pilnībā pabeigtu, vēl nepieciešami apmēram 100 tūkstoši EUR. Tāpēc visus aicinām ziedot, tad 2015.gada Ziemassvētkus varēsim sagaidīt ļoti senā un skaistā, bet galvenokārt savā novada dievnamā”.

 

2014.gadā paveiktie darbi (rekonstrukcijas projekta pirmais etaps):

·       Baznīcas pacelšana un nostiprināšana

·       Esošo pamatu daļas demontāža

·       Jaunu pamatu izbūve

·       Koka vainagbaļķa nomaiņa un protezēšana

·       Satrupējušās sienas (stūris) baļķu nomaiņa

2015.gadā plānotie darbi (rekonstrukcijas projekta otrais etaps):

·       Esošo pamatu atlikušās daļas demontāža

·       Jaunu pamatu izbūve

·       Koka vainagbaļķa nomaiņa un protezēšana

·       Koka pārsedzes baļķu nomaiņa, griestu izbūve

·       Baznīcas nolaišana, nolīmeņošana

·       Torņa sēdināšana, pagaidu torņa balstu demontāža

·       Grīdas demontāža un jaunas koka grīdas un altāra daļas izbūve

·       Vējtvera, jaunu durvju un balkona konstrukciju izbūve


‌Ziedojumi


Ziedot Carnikavas baznīcai un tās atjaunošanai iespējams, veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi „Carnikavas baznīcas atjaunošanai”:

 

Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze
Baltezera baznīca, Ādažu novads, LV 2164
Reģ. Nr. 90000345040
EUR: LV39UNLA0002000701636


Liels paldies visiem, kas rūpējušies par dievnamu, tā atjaunošanu un ziedojuši laiku, darbu un finanses, lai Carnikavas dievnams atdzimtu.

Pašlaik Carnikavas baznīca kopā ar Baltezera baznīcu ietilpst Ādažu evaņģēliski luteriskajā draudzē. Informāciju par draudzes aktivitātēm un iespējām atbalstīt

‌Carnikavas dievnama atjaunošanu var atrast interneta mājas lapā www.baltezerabaznica.lv, kā arī, sazinoties ar draudzes padomes priekšnieci Daigu Grencbergu (tel. 29112951, e-pasts: daiga@baltezerabaznica.lv) vai valdes locekli Artūru Veispālu (tel. 29218189, e-pasts: arturs@jaunzeltini.lv).

 

 

 
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītāju
Kā plānojat atbalstīt ērģeļu akciju?
 domās un lūgšanās
 ziedošu finansiālus līdzekļus
 gan ziedojot, gan lūdzot
 šo akciju neatbalstu
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »