Jaunumi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas sprediķis
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca

VIDEO - Ādažu ev.lut draudzes diakonijas kalošana - žēlsirdība, praktiskā palīdzība, mīlestība.


Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, želastības Tēvs un
iepriecināšanas Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu bēdās,

ka mēs tos, kam irkādas bēdas,
varam iepriecināt ar to iepriecu, ko paši no Dieva esam saņēmuši.
/2. Kor. 1:3-4/


Jēdziens "diakonija" ir cēlies no sengrieķu valodas, kas kristīgās ticības kontekstā nozīmē kaplpošanu. mierinājumu, kristīgo palīdzību cilvēkiem grūtībās, krīzēs un slimībās gan ar prakstisku atbalstu, gan ar aizlūgšanām un Dieva Vārdu. Diakonija ir Baznīcas rūpes par cilvēku kopumā - gan par viņa dvēseli un miesu. Tā ir neatņemama baznīcas dzīves sastāvdaļa, iespējams, svarīgākais uzdevums, uz ko aicina Kristus.

Arī mūsu Baltezera baznīcas draudzē darbojas diakonijas grupa. Ar tās palīdzību mēs vēlamies veicināt savstarpēju kalpošanu, kopības sajūtu, līdzdalību un rūpes vienam par otru, kā arī spēju saskatīt to cilvēku vajadzības, kuri ir nonākuši kādās grūtībās.
 

 Mūsu draudzes diakonijas galvenās darbības jomas ir:

  • Praktiskās palīdzības sniegšana - darbojas drēbju kamera, kur pieejami bērnu un pieaugušo apģērbs un apavi, bērnu ratiņi, segas u.c. saimniecībā noderīgas lietas, palīdzība ar pārtiku, nepieciešamības gadījumā atbalsts medikamentu iegādei un komunālo izdevumu segšanai
  •  Mājapmeklējumi pie gados vecākiem draudzes locekļiem
  •  Lūgšanas, aizlūgšanas par diakonijas aprūpē esošiem cilvēkiem

Drēbju kamera atvērta no marta līdz decembrim katra mēneša otrajā otrdienā no plkst. 18:00 līdz 20:00 un atrodas draudzei piederošajā ēkā "Tīrkalni" (dzeltena divstāvu māja pāri šosejai, ieeja pa vārtiņiem tieši pretī autobusa pieturai).

Ja Jums pašiem ir nepieciešama diakonijas palīdzība, zināt kādu, kam palīdzība nepieciešama vai arī pats vēlaties piedalīties diakonijas darbā, lūdzu, sazinieties ar diakonijas darbiniekiem, zvanot pa tālr. 20207553 vai rakstot uz e-pastu diakonija@baltezerabaznica.lv

Draudzes diakonijas kalpošanā iesaistījušies 6 draudzes locekļi. Diakonijas darbu vada/ koordinē Zanda Rutkovska.

 

 
 
Dievkalpojumi
Svētdienās - plkst 11:00
Trešdienās - plkst 19:00
Lūgšanu vakari
Pirmdienās - plkst 19:00
***
Jauns Iesvētes mācības kurss sāksies 2019. gada 4. septembrī plkst.20 - notiks Baltezera baznīcā
***
AIZLŪGUMIEM sūtīt - aizlugumi@baltezerabaznica.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītāju -  Tālr. - 29482497
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

 Ādažu evaņģēliski
luteriskā draudze

Baltezera baznīca,
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636
***
Vai arī ziedojiet
PayPal sistēmā

***
 
Ja sprediķi būtu pieejami draudzes mājas lapā, vai Tu tos klausītos?
 Jā
 Nē
 Iespējams, grūtā brīdī
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »