Jaunumi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas sprediķis
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Kalpošanas forums
Carnikavas baznīca
 

 

Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, želastības Tēvs un
iepriecināšanas Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu bēdās,

ka mēs tos, kam irkādas bēdas,
varam iepriecināt ar to iepriecu, ko paši no Dieva esam saņēmuši.
/2. Kor. 1:3-4/


Jēdziens "diakonija" ir cēlies no sengrieķu valodas, kas kristīgās ticības kontekstā nozīmē kaplpošanu. mierinājumu, kristīgo palīdzību cilvēkiem grūtībās, krīzēs un slimībās gan ar prakstisku atbalstu, gan ar aizlūgšanām un Dieva Vārdu. Diakonija ir Baznīcas rūpes par cilvēku kopumā - gan par viņa dvēseli un miesu. Tā ir neatņemama baznīcas dzīves sastāvdaļa, iespējams, svarīgākais uzdevums, uz ko aicina Kristus.

Arī mūsu Baltezera baznīcas draudzē darbojas diakonijas grupa. Ar tās palīdzību mēs vēlamies veicināt savstarpēju kalpošanu, kopības sajūtu, līdzdalību un rūpes vienam par otru, kā arī spēju saskatīt to cilvēku vajadzības, kuri ir nonākuši kādās grūtībās.
 

 Mūsu draudzes diakonijas galvenās darbības jomas ir:

  • Praktiskās palīdzības sniegšana - darbojas drēbju kamera, kur pieejami bērnu un pieaugušo apģērbs un apavi, bērnu ratiņi, segas u.c. saimniecībā noderīgas lietas, palīdzība ar pārtiku, nepieciešamības gadījumā atbalsts medikamentu iegādei un komunālo izdevumu segšanai
  •  Mājapmeklējumi pie gados vecākiem draudzes locekļiem
  •  Lūgšanas, aizlūgšanas par diakonijas aprūpē esošiem cilvēkiem

Drēbju kamera atvērta no marta līdz decembrim katra mēneša otrajā otrdienā no plkst. 18:00 līdz 20:00 un atrodas draudzei piederošajā ēkā "Tīrkalni" (dzeltena divstāvu māja pāri šosejai, ieeja pa vārtiņiem tieši pretī autobusa pieturai).

Ja Jums pašiem ir nepieciešama diakonijas palīdzība, zināt kādu, kam palīdzība nepieciešama vai arī pats vēlaties piedalīties diakonijas darbā, lūdzu, sazinieties ar diakonijas darbiniekiem, zvanot pa tālr. 20207553 vai rakstot uz e-pastu diakonija@baltezerabaznica.lv

Draudzes diakonijas kalpošanā iesaistījušies 6 draudzes locekļi. Diakonijas darbu vada/ koordinē Zanda Rutkovska.

 

 
 

Iesvētes mācības kurss trešdienās no 6. septembra plkst 19:30  - 21:30

***
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītāju
 
Mērķis ir līdz 31. oktobrim savākt šājā projekta kārtā vēl nepieciešmo līdzfinansējumu 36,000 EUR.
līdz 2017.gada oktobrim
saziedots gandrīz
25% - apm. 8,500 EUR. 
Paldies atbalstītājiem!
Atbalstiet arī turpmāk!
Aiciniet arī citus!
 
***
Cik saziedojām
par ērģelēm?
(11580.21 no
16426,8 EUR)
šo akciju iespējams
atbalstīt arī turpmāk!

***
 
Kā tu atbalsti Carnikavas baznīcas atjaunošanu?
 Es ziedoju
 Es plānoju ziedot
 Es par to aizlūdzu
 Es atbalstu morāli
 Es iesaistos darbos
 Es stāstu par to citiem
 Viss iepriekš minētais
 Es gribētu, bet nezinu kā
 Es neko par to nezinu
 Es neatbalstu
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »