Jaunumi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas sprediķis
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Kalpošanas forums
Carnikavas baznīca

VIDEO - Ādažu ev.lut draudzes diakonijas kalošana - žēlsirdība, praktiskā palīdzība, mīlestība.


Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, želastības Tēvs un
iepriecināšanas Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu bēdās,

ka mēs tos, kam irkādas bēdas,
varam iepriecināt ar to iepriecu, ko paši no Dieva esam saņēmuši.
/2. Kor. 1:3-4/


Jēdziens "diakonija" ir cēlies no sengrieķu valodas, kas kristīgās ticības kontekstā nozīmē kaplpošanu. mierinājumu, kristīgo palīdzību cilvēkiem grūtībās, krīzēs un slimībās gan ar prakstisku atbalstu, gan ar aizlūgšanām un Dieva Vārdu. Diakonija ir Baznīcas rūpes par cilvēku kopumā - gan par viņa dvēseli un miesu. Tā ir neatņemama baznīcas dzīves sastāvdaļa, iespējams, svarīgākais uzdevums, uz ko aicina Kristus.

Arī mūsu Baltezera baznīcas draudzē darbojas diakonijas grupa. Ar tās palīdzību mēs vēlamies veicināt savstarpēju kalpošanu, kopības sajūtu, līdzdalību un rūpes vienam par otru, kā arī spēju saskatīt to cilvēku vajadzības, kuri ir nonākuši kādās grūtībās.
 

 Mūsu draudzes diakonijas galvenās darbības jomas ir:

  • Praktiskās palīdzības sniegšana - darbojas drēbju kamera, kur pieejami bērnu un pieaugušo apģērbs un apavi, bērnu ratiņi, segas u.c. saimniecībā noderīgas lietas, palīdzība ar pārtiku, nepieciešamības gadījumā atbalsts medikamentu iegādei un komunālo izdevumu segšanai
  •  Mājapmeklējumi pie gados vecākiem draudzes locekļiem
  •  Lūgšanas, aizlūgšanas par diakonijas aprūpē esošiem cilvēkiem

Drēbju kamera atvērta no marta līdz decembrim katra mēneša otrajā otrdienā no plkst. 18:00 līdz 20:00 un atrodas draudzei piederošajā ēkā "Tīrkalni" (dzeltena divstāvu māja pāri šosejai, ieeja pa vārtiņiem tieši pretī autobusa pieturai).

Ja Jums pašiem ir nepieciešama diakonijas palīdzība, zināt kādu, kam palīdzība nepieciešama vai arī pats vēlaties piedalīties diakonijas darbā, lūdzu, sazinieties ar diakonijas darbiniekiem, zvanot pa tālr. 20207553 vai rakstot uz e-pastu diakonija@baltezerabaznica.lv

Draudzes diakonijas kalpošanā iesaistījušies 6 draudzes locekļi. Diakonijas darbu vada/ koordinē Zanda Rutkovska.

 

 
 

Dievkalpojumi
Baltezera baznīcā
Svētdienās - plkst 11:00
Trešdienās - plkst 18:30
Lūgšanu vakari
Pirmdienās - plkst 18:30
***
Iesvētes mācības kurss trešdienās 19:30  - 21:30 nākamā grupa sāksies janvārī 31.01.2018

***
AIZLŪGUMIEM sūtīt - aizlugumi@baltezerabaznica.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītāju
 
2. Adventa rītā - 10. decembrī, (2017) - Carnikavas koka dievmams ir nodedzis līdz pamatiem - tagad tur ir tikai pamati un melni izdeži. Bet ar savām lūgšanām, ziedojumiem un praktisku palīdzību tu vari mainīt to, kā šī vieta izskatīsies rīt!
Atjaunosim atkal no jauna Carnikavas

Ja vēlaties palīdzēt ar ziedojumiem varat to ziedot šeit! Varbūt iesaistiet vēl daudzus cik vien pazīstiet! Paldies par atbalstu!
Ziedot Carnikavas baznīcai un tās atjaunošanai iespējams, veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi „Carnikavas baznīcas atjaunošanai”:

 Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze
Baltezera baznīca, Ādažu novads, LV 2164
Reģ. Nr. 90000345040

EUR: LV39UNLA0002000701636

 
***
Cik saziedojām
par ērģelēm?
(11580.21 no
16426,8 EUR)
šo akciju iespējams
atbalstīt arī turpmāk!

***
 
Kā tu atbalsti Carnikavas baznīcas atjaunošanu?
• Es ziedoju
• Es plānoju ziedot
• Es par to aizlūdzu
• Es atbalstu morāli
• Es iesaistos darbos
• Es stāstu par to citiem
• Viss iepriekš minētais
• Es gribētu, bet nezinu kā
• Es neko par to nezinu
• Es neatbalstu
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »