Jaunumi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas sprediķis
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Kalpošanas forums
Carnikavas baznīca
Vēl 1'615,94 EUR Carnikavas baznīcas atjaunošanai Siguļos
ziņa publicēta 01.09.2017 izdrukas versija

Šī gada Carnikavas novada “Nēģu svētkos” ziedojumos par nēģu zupu un ziedojumos info teltī šim mērķim paredzētajās ziedojumu vietās kopumā tika savākti 1'615,94 EUR. Tas ir vēl viens solītis tuvāk tiem līdzekļiem, kas būtu jāsavāc draudzes līdzfinansējumam šī dievnama atjaunošanai.

 

“Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds,
nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā:
priecīgu devēju Dievs mīl.” (2.Kor.9:7)

“Kas ir tie dāsnie cilvēki ap mums, kurus pazīstam kā nesavtīgus un sirsnīgus labdarus? Kāpēc viņi tādi ir kļuvuši? Bet kas dažiem ir licis labdarību pārtaukt? Katram būtu savs stāsts. Tā, piemēram, kāds vīrs atmodas laikā daudz darīja sava novada baznīcas sakopšanā. Es jautāju - kāpēc tu to dari? Viņš sacīja, ka gribējis tikai Dievam pateikties par tām daudzajām dāvanām un septiņkārtīgu izglābšanu kara laikā. Jā, es domāju, ka galvenais iemesls labdarībai ir pateicīga un priecīga sirds. Galu galā sev pašiem ar saviem labiem darbiem un atsaucīgu sirdi mēs radām skaistāku vidi, kas priecēs mūs un nākamās paaudzes.

Draudze ir ārkārtīgi pateicīga katram, kas aizgājušos gados un arī šogad “Nēģu svētkos” ir ziedojuši Carnikavas luterāņu baznīcas atjaunošanai. Tā, kopīgiem spēkiem, mēs varam salabot padomju laikā nodarītos postījumus. Tā mēs atjaunosim Carnikavas novadā vēl kādu īpašu vietu, kur svētīt ģimenes un bērnus, kopīgi piedzīvot īpašus brīžus svētkos, atrast mierinājumu bēdās un smelties svētību un dzīves jēgu ikdienā. Kā bāka Vidzemes jūrmalas piekrastē šis unikālais kandrīz 300 gadu vecais dievnams kalpos par liecību un atskaites punktu garīgajām vērtībām mūsu tautā un novadā.”, savā uzrunā sacīja draudzes mācītājs Ivars Jēkabsons.

Kopā ar katoļu priesteri Ilmāru Tolstovu un, klātesot armijas kapelānam Raimondam Krasinskim, mācītājs Ivars Jēkabsons iesvētīja nēģu zupu, par kuru veiktie ziedojumi kalpos Carnikavas baznīcas atjaunošanai.

Foto: Carnikavas novada pašvaldība

Projekta vīzija
Sarunas info teltī
Rindā pie nēģu zupas
Mācītāju uzrunas

Vārds:*
E-pasts:*
Aplūkot atsauksmes (0)
 

Dievkalpojumi
Baltezera baznīcā
Svētdienās - plkst 11:00
Trešdienās - plkst 18:30
Lūgšanu vakari
Pirmdienās - plkst 18:30
***
Iesvētes mācības kurss trešdienās 19:30  - 21:30 nākamā grupa sāksies janvārī 31.01.2018

***
AIZLŪGUMIEM sūtīt - aizlugumi@baltezerabaznica.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītāju
 
2. Adventa rītā - 10. decembrī, (2017) - Carnikavas koka dievmams ir nodedzis līdz pamatiem - tagad tur ir tikai pamati un melni izdeži. Bet ar savām lūgšanām, ziedojumiem un praktisku palīdzību tu vari mainīt to, kā šī vieta izskatīsies rīt!
Atjaunosim atkal no jauna Carnikavas

Ja vēlaties palīdzēt ar ziedojumiem varat to ziedot šeit! Varbūt iesaistiet vēl daudzus cik vien pazīstiet! Paldies par atbalstu!
Ziedot Carnikavas baznīcai un tās atjaunošanai iespējams, veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi „Carnikavas baznīcas atjaunošanai”:

 Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze
Baltezera baznīca, Ādažu novads, LV 2164
Reģ. Nr. 90000345040

EUR: LV39UNLA0002000701636

 
***
Cik saziedojām
par ērģelēm?
(11580.21 no
16426,8 EUR)
šo akciju iespējams
atbalstīt arī turpmāk!

***
 
Kā tu atbalsti Carnikavas baznīcas atjaunošanu?
• Es ziedoju
• Es plānoju ziedot
• Es par to aizlūdzu
• Es atbalstu morāli
• Es iesaistos darbos
• Es stāstu par to citiem
• Viss iepriekš minētais
• Es gribētu, bet nezinu kā
• Es neko par to nezinu
• Es neatbalstu
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »