Jaunumi
Dievkalpojumi
Par mums
Interjers
Vēsture
Kapi
Svētdienas sprediķis
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Kalpošanas forums
Carnikavas baznīca

 

DRAUDZE

‌Ādažu evaņģēliski luteriskajā draudzē jeb Baltezera baznīcā ir teju 400 draudzes locekļu.


Kopš 2015.gada 11.oktobra baznīcas mācītājs ir Ivars Jēkabsons, draudzes priekšniece Inese Laubenbaha.

‌SVĒTDIENAS SKOLA

Baznīcā katru svētdienu no oktobra līdz maijam dievkalpojumu laikā tiek vadītas arī Svētdienas skolas nodarbības mazākajiem, kā arī katru pavasri mazākajiem tik organizēta pavasara ekskursija. Svētdienas skolas vadītāja ir Inga Sondore.

‌DIAKONIJA

Liela nozīme baznīcā tiek pieškirta arī Diakonijas darbībai. Ar draudzes atbalstu ik gadu ar nepieciešamo tiek nodrošinātas vairākas draudzes un tuvākās apkārtnes ģimenes. Patīkami, ka nu jau par tradīciju kļuvusi labdarības akcija maznodrošināto ģimeņu atbalstam. Draudzes locekļi gādā gan skolas piedrumus bērniem, gan ilgāk uzglabājamus pārtikas produktus, gan apģērbu tiem, kuriem tas nepieciešams.

‌MŪZIKA

Baltezera baznīcā muzikālo dzīvi vada draudzes mūziķe, ērģelnieces Daces Akmentiņa. Draudzē diriģentes Evas Pērkones vadībā darbojas arī koris "Zari", kas draudzes locekļus priecē katru svētdienu dievkalpojuma laikā. Svētku reizēs tiek gatavota īpaša programma un repertuārs.

‌IKGADĒJIE PASĀKUMI

‌Baltezera baznīcā draudzes locekļi sanāk ne tikai uz dievkalpojumiem un lūgšanām, bet dodas arī kopīgās izklaidēs. Ik kadu tiek organizētas vairākas aktivitātes, kurās var piedalīties ikviens interesents: rudenī un pavasarī dievnama un tā apkārtnes sakopšanas talkas, Senioru balle pavasarī, vasaras velo un laivu braucieni,  kā arī svinēts viens no zīmīgākajiem notikumiem - Draudzes diena ar īpaši sagatavotu un pārdomātu programmu visu vecumu dalībniekiem.


 

Dievkalpojumi
Baltezera baznīcā
Svētdienās - plkst 11:00
Trešdienās - plkst 18:30
Lūgšanu vakari
Pirmdienās - plkst 18:30
***
Iesvētes mācības kurss trešdienās 19:30  - 21:30 nākamā grupa sāksies janvārī 31.01.2018

***
AIZLŪGUMIEM sūtīt - aizlugumi@baltezerabaznica.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītāju
 
2. Adventa rītā - 10. decembrī, (2017) - Carnikavas koka dievmams ir nodedzis līdz pamatiem - tagad tur ir tikai pamati un melni izdeži. Bet ar savām lūgšanām, ziedojumiem un praktisku palīdzību tu vari mainīt to, kā šī vieta izskatīsies rīt!
Atjaunosim atkal no jauna Carnikavas

Ja vēlaties palīdzēt ar ziedojumiem varat to ziedot šeit! Varbūt iesaistiet vēl daudzus cik vien pazīstiet! Paldies par atbalstu!
Ziedot Carnikavas baznīcai un tās atjaunošanai iespējams, veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi „Carnikavas baznīcas atjaunošanai”:

 Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze
Baltezera baznīca, Ādažu novads, LV 2164
Reģ. Nr. 90000345040

EUR: LV39UNLA0002000701636

 
***
Cik saziedojām
par ērģelēm?
(11580.21 no
16426,8 EUR)
šo akciju iespējams
atbalstīt arī turpmāk!

***
 
Kā tu atbalsti Carnikavas baznīcas atjaunošanu?
 Es ziedoju
 Es plānoju ziedot
 Es par to aizlūdzu
 Es atbalstu morāli
 Es iesaistos darbos
 Es stāstu par to citiem
 Viss iepriekš minētais
 Es gribētu, bet nezinu kā
 Es neko par to nezinu
 Es neatbalstu
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »