Jaunumi
Dievkalpojumi
Par mums
Interjers
Vēsture
Kapi
Svētdienas sprediķis
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Kalpošanas forums
Carnikavas baznīca

 

DRAUDZE

‌Ādažu evaņģēliski luteriskajā draudzē jeb Baltezera baznīcā ir teju 400 draudzes locekļu.


Kopš 2015.gada 11.oktobra baznīcas mācītājs ir Ivars Jēkabsons, draudzes priekšniece Inese Laubenbaha.

‌SVĒTDIENAS SKOLA

Baznīcā katru svētdienu no oktobra līdz maijam dievkalpojumu laikā tiek vadītas arī Svētdienas skolas nodarbības mazākajiem, kā arī katru pavasri mazākajiem tik organizēta pavasara ekskursija. Svētdienas skolas vadītāja ir Inga Sondore.

‌DIAKONIJA

Liela nozīme baznīcā tiek pieškirta arī Diakonijas darbībai. Ar draudzes atbalstu ik gadu ar nepieciešamo tiek nodrošinātas vairākas draudzes un tuvākās apkārtnes ģimenes. Patīkami, ka nu jau par tradīciju kļuvusi labdarības akcija maznodrošināto ģimeņu atbalstam. Draudzes locekļi gādā gan skolas piedrumus bērniem, gan ilgāk uzglabājamus pārtikas produktus, gan apģērbu tiem, kuriem tas nepieciešams.

‌MŪZIKA

Baltezera baznīcā muzikālo dzīvi vada draudzes mūziķe, ērģelnieces Daces Akmentiņa. Draudzē diriģentes Evas Pērkones vadībā darbojas arī koris "Zari", kas draudzes locekļus priecē katru svētdienu dievkalpojuma laikā. Svētku reizēs tiek gatavota īpaša programma un repertuārs.

‌IKGADĒJIE PASĀKUMI

‌Baltezera baznīcā draudzes locekļi sanāk ne tikai uz dievkalpojumiem un lūgšanām, bet dodas arī kopīgās izklaidēs. Ik kadu tiek organizētas vairākas aktivitātes, kurās var piedalīties ikviens interesents: rudenī un pavasarī dievnama un tā apkārtnes sakopšanas talkas, Senioru balle pavasarī, vasaras velo un laivu braucieni,  kā arī svinēts viens no zīmīgākajiem notikumiem - Draudzes diena ar īpaši sagatavotu un pārdomātu programmu visu vecumu dalībniekiem.


 

Iesvētes mācības kurss trešdienās no 6. septembra plkst 19:30  - 21:30

***
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītāju
 
Mērķis ir līdz 31. oktobrim savākt šājā projekta kārtā vēl nepieciešmo līdzfinansējumu 36,000 EUR.
līdz 2017.gada oktobrim
saziedots gandrīz
25% - apm. 8,500 EUR. 
Paldies atbalstītājiem!
Atbalstiet arī turpmāk!
Aiciniet arī citus!
 
***
Cik saziedojām
par ērģelēm?
(11580.21 no
16426,8 EUR)
šo akciju iespējams
atbalstīt arī turpmāk!

***
 
Kā tu atbalsti Carnikavas baznīcas atjaunošanu?
• Es ziedoju
• Es plānoju ziedot
• Es par to aizlūdzu
• Es atbalstu morāli
• Es iesaistos darbos
• Es stāstu par to citiem
• Viss iepriekš minētais
• Es gribētu, bet nezinu kā
• Es neko par to nezinu
• Es neatbalstu
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »