Jaunumi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas sprediķis
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Kalpošanas forums
Carnikavas baznīca

 “Jēzus kādā sabatā iegāja ievērojama farizeja namā maizi ēst..


 Lūkas ev. 18:40-43 - Mācītāja Ivara Jēkabsona uzruna Latvijas Radio "Svētrītā"

"Jēzus apstājies lika viņu atvest pie sevis. Kad tas pienāca tuvāk, viņš tam jautāja: “Ko tu gribi, lai es tev daru?” Viņš atbildēja: “Kungs, lai es redzētu!” Un Jēzus viņam sacīja: “Topi redzīgs! Tava ticība tevi ir dziedinājusi.” Un tūlīt viņš kļuva redzīgs un, Dievu slavēdams, gāja viņam līdzi. Un visi ļaudis, kas to redzēja, godināja Dievu."


 Mācītājs Ivars Jēkabsona sprediķis par Jesaja grāmatu 55 nod.:

“Ak! Visi, kam slāpst, nāciet pie ūdens.." - par atveldzi ko var iedot vienīgi Dievs; citāts arī no Mācītāja K.Beldava uzrunas 1924 gadā.


Lielais loms un lielais dzīves aicinājums! (Mācītājs Ivars Jēkabsons)

Svētdienas sprediķis 18.01.2015


Kāzas kā dzīve
Sprediķis 24.12.


2014.gada Ziemsvētkos
Svētdienas sprediķis 14.12.2014

 
Balss no tuksneša
Svētdienas sprediķis 7.09.

Melnais septembris
Svētdienas sprediķis 27.07.

Kas man Kristus - tāda man dzīve
Svētdienas sprediķis 20.07.

 
Starp labību un nezālēm sevī dzīvojot
Svētdienas sprediķis 30.03.2014.


Labs ēdiens-laba gaļa-labs Dievs?
Svētdienas sprediķis 15.12.2013

 Ko tu saki par sevi?
Svētdienas sprediķis 3.11.2013

Caķejs ar zīmogu un sirdi
Svētdienas sprediķis 6.10.2013

Dzīve bez kukaiņiem 
Svētdienas sprediķis 02.06.2013

Izvēlēties lopus vai Dievu?!
Svētdienas sprediķis 05.05.2013

 
Sapnis par vēlmēm
Svētdienas sprediķis 14.04.2013


Dieva aicinājums pasaules aicinājumu tirgū
Svētdienas sprediķis 07.04.2013

 
Rijīgā pasaule
Svētdienas sprediķis 10.03.2013

 
Kā paēst no mazuma
Svētdienas sprediķis 17.02.2013

  
Par kārdinājumu
Svētdienas sprediķis 3.02.2013


Tie četri
Svētdienas sprediķis 6.01.2013


Gudro gudrība
Svētdienas sprediķis 16.12.2012

 
2012.gada 3.Adventa sprediķis
Svētdienas sprediķis 9.12.2012

 
2012.gada 2.Adventa sprediķis
Svētdienas sprediķis 2.12.2012

 
2012. gada 1.Adventa sprediķis

Svētdienas sprediķis 18.11.2012.


Trīs vārdi par Latviju
Svētdienas sprediķis 11.11.2012.

 
Ļaunuma anatomija
Svētdienas sprediķis 4.11.2012

 
Pieskāriens, ko ievēro Dievs
 

Dievkalpojumi
Baltezera baznīcā
Svētdienās - plkst 11:00
Trešdienās - plkst 18:30
Lūgšanu vakari
Pirmdienās - plkst 18:30
***
Iesvētes mācības kurss trešdienās 19:30  - 21:30 nākamā grupa sāksies janvārī 31.01.2018

***
AIZLŪGUMIEM sūtīt - aizlugumi@baltezerabaznica.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītāju
 
2. Adventa rītā - 10. decembrī, (2017) - Carnikavas koka dievmams ir nodedzis līdz pamatiem - tagad tur ir tikai pamati un melni izdeži. Bet ar savām lūgšanām, ziedojumiem un praktisku palīdzību tu vari mainīt to, kā šī vieta izskatīsies rīt!
Atjaunosim atkal no jauna Carnikavas

Ja vēlaties palīdzēt ar ziedojumiem varat to ziedot šeit! Varbūt iesaistiet vēl daudzus cik vien pazīstiet! Paldies par atbalstu!
Ziedot Carnikavas baznīcai un tās atjaunošanai iespējams, veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi „Carnikavas baznīcas atjaunošanai”:

 Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze
Baltezera baznīca, Ādažu novads, LV 2164
Reģ. Nr. 90000345040

EUR: LV39UNLA0002000701636

 
***
Cik saziedojām
par ērģelēm?
(11580.21 no
16426,8 EUR)
šo akciju iespējams
atbalstīt arī turpmāk!

***
 
Kā tu atbalsti Carnikavas baznīcas atjaunošanu?
• Es ziedoju
• Es plānoju ziedot
• Es par to aizlūdzu
• Es atbalstu morāli
• Es iesaistos darbos
• Es stāstu par to citiem
• Viss iepriekš minētais
• Es gribētu, bet nezinu kā
• Es neko par to nezinu
• Es neatbalstu
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »