Jaunumi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas sprediķis
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Kalpošanas forums
Carnikavas baznīca

 Lūkas ev. 18:40-43 - Mācītāja Ivara Jēkabsona uzruna Latvijas Radio "Svētrītā"

"Jēzus apstājies lika viņu atvest pie sevis. Kad tas pienāca tuvāk, viņš tam jautāja: “Ko tu gribi, lai es tev daru?” Viņš atbildēja: “Kungs, lai es redzētu!” Un Jēzus viņam sacīja: “Topi redzīgs! Tava ticība tevi ir dziedinājusi.” Un tūlīt viņš kļuva redzīgs un, Dievu slavēdams, gāja viņam līdzi. Un visi ļaudis, kas to redzēja, godināja Dievu."


 Mācītājs Ivars Jēkabsona sprediķis par Jesaja grāmatu 55 nod.:

“Ak! Visi, kam slāpst, nāciet pie ūdens.." - par atveldzi ko var iedot vienīgi Dievs; citāts arī no Mācītāja K.Beldava uzrunas 1924 gadā.


Lielais loms un lielais dzīves aicinājums! (Mācītājs Ivars Jēkabsons)

Svētdienas sprediķis 18.01.2015


Kāzas kā dzīve
Sprediķis 24.12.


2014.gada Ziemsvētkos
Svētdienas sprediķis 14.12.2014

 
Balss no tuksneša
Svētdienas sprediķis 7.09.

Melnais septembris
Svētdienas sprediķis 27.07.

Kas man Kristus - tāda man dzīve
Svētdienas sprediķis 20.07.

 
Starp labību un nezālēm sevī dzīvojot
Svētdienas sprediķis 30.03.2014.


Labs ēdiens-laba gaļa-labs Dievs?
Svētdienas sprediķis 15.12.2013

 Ko tu saki par sevi?
Svētdienas sprediķis 3.11.2013

Caķejs ar zīmogu un sirdi
Svētdienas sprediķis 6.10.2013

Dzīve bez kukaiņiem 
Svētdienas sprediķis 02.06.2013

Izvēlēties lopus vai Dievu?!
Svētdienas sprediķis 05.05.2013

 
Sapnis par vēlmēm
Svētdienas sprediķis 14.04.2013


Dieva aicinājums pasaules aicinājumu tirgū
Svētdienas sprediķis 07.04.2013

 
Rijīgā pasaule
Svētdienas sprediķis 10.03.2013

 
Kā paēst no mazuma
Svētdienas sprediķis 17.02.2013

  
Par kārdinājumu
Svētdienas sprediķis 3.02.2013


Tie četri
Svētdienas sprediķis 6.01.2013


Gudro gudrība
Svētdienas sprediķis 16.12.2012

 
2012.gada 3.Adventa sprediķis
Svētdienas sprediķis 9.12.2012

 
2012.gada 2.Adventa sprediķis
Svētdienas sprediķis 2.12.2012

 
2012. gada 1.Adventa sprediķis

Svētdienas sprediķis 18.11.2012.


Trīs vārdi par Latviju
Svētdienas sprediķis 11.11.2012.

 
Ļaunuma anatomija
Svētdienas sprediķis 4.11.2012

 
Pieskāriens, ko ievēro Dievs
 

Iesvētes mācības kurss trešdienās no 6. septembra plkst 19:30  - 21:30

***
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītāju
 
Mērķis ir līdz 31. oktobrim savākt šājā projekta kārtā vēl nepieciešmo līdzfinansējumu 36,000 EUR.
līdz 2017.gada oktobrim
saziedots gandrīz
25% - apm. 8,500 EUR. 
Paldies atbalstītājiem!
Atbalstiet arī turpmāk!
Aiciniet arī citus!
 
***
Cik saziedojām
par ērģelēm?
(11580.21 no
16426,8 EUR)
šo akciju iespējams
atbalstīt arī turpmāk!

***
 
Kā tu atbalsti Carnikavas baznīcas atjaunošanu?
• Es ziedoju
• Es plānoju ziedot
• Es par to aizlūdzu
• Es atbalstu morāli
• Es iesaistos darbos
• Es stāstu par to citiem
• Viss iepriekš minētais
• Es gribētu, bet nezinu kā
• Es neko par to nezinu
• Es neatbalstu
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »