Jaunumi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas sprediķis
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca

Svētdienas sprediķis - 12.06.2016

Lielais loms un lielais dzīves aicinājums!

Lukas ev. 5. nod. 11:1-11
Jēzus sacīja Sīmanim: “Nebīsties, no šī brīža tu būsi cilvēku zvejnieks." ..

... Dieva vārda klausīšanās mērķis ir būt “noķertam”, aizskartam, uzrunātam, lai šis vārds apgaismotu tavu saprašanu un iedvesmotu gribu tā, ka tas izmaina tavu domāšanu un tavu rīcību.

    Kad zivs ir noķerta, tā tiek, vilkta no tumsas uz gaismu, līdzīgi, kā tas notiek ar cilvēkiem, kas klausās Jēzus vārdus. Jēzus mūs velk tuvāk gaismai, Dievam, svētumam, brīvībai.
Bet.. Kad noķer zivi, tā mirst.. un kļūst par pārtiku cilvēkiem. Līdzīgā veidā arī cilvēki, kas “noķerti” ar Dieva vārdu, mirst sev un mirst savam grēkam un augšāmceļas Kristum. Sekojot Kristum, tie no sava egoisma un koncentrēšanos uz sevi kļūst vairāk pievērsti citiem, un kļūst savā ziņā par svētību, par gaismu, par uzturu, jeb par “ēdienu” citiem ar to kā viņi dzīvo, ko runā un dara citiem. ...

...   Ticības dzīve nav tikai risinājums tumsai, bet arī jēga tiem, kam viss ir labi! Tā piedāvā kaut ko vairāk nekā tikai darbs un ēdiens.

Klausīties audio:


 
Dievkalpojumi
Svētdienās - plkst 11:00
Trešdienās - plkst 19:00
Lūgšanu vakari
Pirmdienās - plkst 19:00
***
Jauns Iesvētes mācības kurss sāksies 2019. gada 4. septembrī plkst.20 - notiks Baltezera baznīcā
***
AIZLŪGUMIEM sūtīt - aizlugumi@baltezerabaznica.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītāju -  Tālr. - 29482497
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

 Ādažu evaņģēliski
luteriskā draudze

Baltezera baznīca,
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636
***
Vai arī ziedojiet
PayPal sistēmā

***
 
Ja sprediķi būtu pieejami draudzes mājas lapā, vai Tu tos klausītos?
 Jā
 Nē
 Iespējams, grūtā brīdī
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »