Jaunumi
Lūgšanas
Sprediķi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca
Par COVID-19 saistītiem ierobežojumiem dievnama apmeklējumiem - informācija atjaunota 25.08.2021
ziņa publicēta 07.11.2020 izdrukas versija

Šajā ierakstā jūs varēsiet atrast pašu jaunāko informāciju saistībā ar dievkalojumu apmeklējumu iespējām, kas tiks papildināta un atjaunota. Tā kā viss mainās strauji, aicinām pirms došanās uz baznīcu šeit ielūkoties.

Sakarā ar COVID-19 epidemoloģisko situāciju valstī.


Dievkalpojumos Baltezera baznīcā. (apmeklētāju skaits - 17 cilv)

Ņemot vērā, ka apmeklētāju skaits ir ierobežots, aicinām dievkalpojumā piedalīties attālināti, sekojot tiešraidē
https://www.facebook.com/BaltezeraBaznica 

Ievērojot Ministru kabineta noteikumus, kas vienai personai paredz ne mazāk kā 10 kvadrātmetru no publiski pieejamās telpas un ievērojot 2 m distanci uz visām pusēm (izņemot no vienas mājsaimniecības esošos, kuri var sēdēt kopā, bet katrs tiek skaitīts kā atsevišķs apmeklētājs), dievkalpojuma maksimālais apmeklētāju skaits Baltezera baznīcā ir apmēram 17 apmeklētāji, neskaitot kalpotājus.

Pēc svētdienas dievkalpojuma tiešraides Baltezera baznīcā
būs iespēja saņemt Svēto Vakarēdienu arī individuāli -
Baltezera baznīcā plkst. 12:30-13:30,
Carnikavas Laivu mājā plkst. 15:00-16:00.

Apmeklējot Dievkalpojumus, lūdzam ievērot valstī noteiktos  epidemioloģiskos ierobežojumus.


1. Dievkalpojumā apmeklētāju sakits - maks.-17 cilv. izņemot kalpotāji. Var piedalīties tie, kuriem nav noteikta pašizolācija,  karantīna vai redzamu elpceļu slimības pazīmju. Aicinām rūpīgi sekot līdzi savam veselības stāvoklim. Pirms došanās uz baznīcu pārliecināties, ka Jums nav slimības pazīmju (paaugstināta temperatūra, iesnas, kakla iekaisums vai citi līdzīgi simptomi).

2. Ievēro vismaz 2 metru distanci no tiem, ar kuriem nedzīvo kopā.

3. Dezinficē rokas
pirms ienākšanas dievnamā un dodoties prom no tā. 

4. Baznīcā lieto mutes un deguna aizsegu -
masku vai vairogu (obligāti!) un ievēro to drošu lietošanu.

5. Ievēro baznīcā izvietoto informāciju vai kalpotāju teikto,
piemēram, kur sēdēt, kā saņemt Vakarēdienu. 

6. Miera sveicienu
dodam un  saņemam pamājot, paklanoties. 

7. Dievkalpojumā dziesmas un liturģiskos dziedājumus draudze nedzied, tikai solisti.


Ādažu evaņģēliski luteriskajā draudzē klātienē apturētas visas aktivitātes, izņemot regulāros Dievkalpojumus:
- Dievkalpojumi notiek, ievērojot noteiktos ierobežojumus,
- Svētdienas skolas nodarbības nenotiek,
- kopīgie kora mēģinājumi notiek tikai individuāli,
- vīru un sievu vakari tiek atcelti, vai notiek attālināti
- ALFA kursa nodarbības notiek attālināti,
- Bībeles stundas notiek attālināti.

Svētdarbībās (kristībās, laulībās u.c. svētbrīžos) - ATCELTAS, izņemot kristības ārkārtas gadījumos (piem., nāves tuvums vai tml.)

Draudzes mācītājs pieejams individuālam apmeklējumam. Kā ierasts, par tikšanās laiku iepriekš vienojoties ar mācītāju.

Dievkalpojumu tiešraides:
Dievkalpojumu tiešraides no Baltezera baznīcas
https://www.facebook.com/BaltezeraBaznica
trešdienās pl. 19:00 un svētdienās pl. 11:00.

Dievkalpojumu ieraksti vēlāk būs pieejami https://ej.uz/YouTubeBaltezeraBaznica
Sprediķu ieraksti būs pieejami https://soundcloud.com/adazudraudze 

Ņemot vērā straujās epidemioloģisko apstākļus un ar to saistīto lēmumu izmaiņas, lūdzam sekot informācijai mūsu mājaslapā un Facebook:
www.baltezerabaznica.lv
https://www.facebook.com/BaltezeraBaznica

Būsim pacietīgi un lai Dievs mums ir žēlīgs!

Jo visa bauslība ir piepildīta vienā vārdā, un proti: mīli savu tuvāko kā sevi  pašu! Galatiešiem 5:14

Jūsu Ādažu draudze

Vārds:*
E-pasts:*
Aplūkot atsauksmes (0)
 
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītājiem:

Ivaru Jēkabsonu -  
Tālr. -
29482497
vai arī ar 
Jāni Kopštālu - 
Tālr. -
29559694

 
AIZLŪGUMIEM sūtīt -
aizlugumi@adazudraudze.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***
ALFA KURSS un iesvētes mācības
Ādažu draudzē

***

Aktuālā
informācija
facebook.com/
BaltezeraBaznica/

MĀCĪTĀJU
SPREDIĶI
AUDIO
***

Dievkalpojumi
VIDEO
***

Baltezera baznīcā noteik klātienes dievkalpojumi.

Dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu:

katru svētdienu plkst. 11:00

katru trešdienu plkst. 19:00

Ģimeņu dievkalpojums:

katra mēneša pēdējā svētdienā plkst. 11:00

Lūgšanu vakars:

pirmdienās plkst. 19:00

Mācītāja pieņemšanas laiks:

trešdienās 17:00 - 18:50

Bībeles stundas:

tiešsaistē ceturtdienās 19:00 - 21:00 (pieteikties pie māc. Jāņa Kopštāla)

Sievu un vīru vakari:

Pirmdienās 19:00 - 21:00 (“Laivu mājā”, Carnikavā, Stacijas ielā 21)

Diakonijas pieņemšana:

katra mēneša otrā otrdiena 18:00 - 20:00 draudzes mājā “Tīrkalni”

*

JA PĒDĒJO TRĪS NEDĒĻU LAIKĀ JŪS VAI KĀDS NO JŪSU ĢIMENES IR KONTAKTĒJIES AR CILVĒKIEM, KURI IR INFICĒTI, VAI IR ATGRIEZUŠIES NO SLIMĪBAS SKARTAJĀM VALSTĪM, JUMS IR JĀPALIEK MĀJĀS, UN KLĀTIENĒ JŪS DIEVNAMU APMEKLĒT NEVARAT.

IR JĀPLIEK MĀJĀS ARĪ TAD, JA JUMS IR JEBKĀDI SLIMĪBAS SIMPTOMI.

*** * ***
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

 Ādažu evaņģēliski
luteriskā draudze

Baltezera baznīca, Baznīcas iela 1, 
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636
***
Vai arī ziedojiet
PayPal sistēmā

***
 
Ja sprediķi būtu pieejami draudzes mājas lapā, vai Tu tos klausītos?
 Jā
 Nē
 Iespējams, grūtā brīdī
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »