Jaunumi
Lūgšanas
Sprediķi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca

Ādažu ev.lut. draudze
Baltezera baznīca 
Baznīcas iela 1, Baltezers,
Ādažu novads 
LV 2164 
info@adazudraudze.lv
https://www.facebook.com/BaltezeraBaznica

Draudzes mācītājs: IVARS JĒKABSONS
‌Mob.tel.: +371 29482497 
‌E-pasts: macitajs.ivars@adazudraudze.lv

Draudzes mācītājs: JĀNIS KOPŠTĀLS

Mob.tel.: +371 29559694
E-pasts: macitajs.janis@adazudraudze.lv

ARTŪRS VEISPĀLS - Draudzes pārvaldes komisijas vadītājs
un draudzes īpašumu un juridiskā nozares v.i.:

‍Mob.tel. 29218189, e-pasts: prieksnieks@adazudraudze.lv

ARMANDS MEDNIS - pārvaldes loceklis, mantzinis
un saimniecības nozares vadītājs

‍Mob.tel. 29145761,  e-pasts: info@adazudraudze.lv

MARTA ROMANOVA JĒKABSONE - pārvaldes locekle, komunikācijas nozares vadītāja
Mob.tel. 26475178, e-pasts: marta.rova@gmail.com

 INGA SONDORE - pārvaldes locekle, izglītības nozares
un svētdienas skolas vadītaja
Mob.tel. 29248905, e-pasts: svetdienasskola@adazudraudze.lv 

INESE LAUBENBAHA - pārvaldes locekle, 
diakonijas nozares vadītāja, dievkalpojuma nozares pārstāve

Mob.tel. 29192611, e-pasts: inese.laubenbaha@gmail.com

 ‍ALEKSANDRS HUDOBKINS - pārvaldes loceklis, pārstāv 
saimniecības nozari un AGAPES nozari

‍Mob.tel. 22335730,  e-pasts: aleksandrs.hudobkins@gmail.com

ARNIS SĪPOLS - pārvaldes loceklis
un dievkalpojumu nozares vadītājs, pērminders
Mob.tel. 29252909, e-pasts: arnis.sipols@pgm.lv

GATIS PŪCĪTIS - pārvaldes loceklis un īpašumu
un juridiskās nozares vadītājs

Mob.tel. 29234323, e-pasts: pucitis@inbox.lv

AIGA VASIĻEVSKA - pārvaldes locekle,
 AGAPE (viesmīlības) nozares vadītāja, ALFA kurss

Mob.tel. 26564149, e-pasts: aiga.vasilevska@gmail.com

IEVA UTĀNE - pārvaldes locekle,
finanšu un lietvedības nozares pārstāve

Mob.tel. 26829355, e-pasts: ieva.utane@gmail.com 

ILZE OZOLA (ex Liepiņa) - pārvaldes locekle,
revidente, laulību lietu koordinatore

Mob.tel. 29558289, e-pasts: illie@inbox.lv

SANDA CIELĒNA - pārvaldes locekle,
AGAPE (viesmīlības) nozares 
Mob.tel. 28658866, e-pasts: sanda.cielena@gmail.com

 DACE AKMENTIŅA - muzikālās nozares vadītāja
‍Mob.tel. 29670447, e-pasts: dakmentina@inbox.lv

DACE VEISPĀLE - lietvede
Mob.tel. 28398000, e-pasts: lietvediba@adazudraudze.lv

________________________________________________________

Revidents:

ĒVALDS DAUDZE
Mob.tel. 29227982, e-pasts: jbrugis@inbox.lv

________________________________________________________

Iepazīties ar draudzes pārvaldes komisijas sastāvu var arī šeit: https://ej.uz/parvaldes-komisija

Jūsu vārds:
Jūsu e-pasts:
Ziņas temats:
Ziņas teksts:
 
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītājiem:

Ivaru Jēkabsonu -  
Tālr. -
29482497
vai arī ar 
Jāni Kopštālu - 
Tālr. -
29559694

 
AIZLŪGUMIEM sūtīt -
aizlugumi@adazudraudze.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***
ALFA KURSS un iesvētes mācības
Ādažu draudzē

***

Aktuālā
informācija
facebook.com/
BaltezeraBaznica/

MĀCĪTĀJU
SPREDIĶI
AUDIO
***

Dievkalpojumi
VIDEO
***

Baltezera baznīcā noteik klātienes dievkalpojumi.

Dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu:

katru svētdienu plkst. 11:00

katru trešdienu plkst. 19:00

Ģimeņu dievkalpojums:

katra mēneša pēdējā svētdienā plkst. 11:00

Lūgšanu vakars:

pirmdienās plkst. 19:00

Mācītāja pieņemšanas laiks:

trešdienās 17:00 - 18:50

Bībeles stundas:

tiešsaistē ceturtdienās 19:00 - 21:00 (pieteikties pie māc. Jāņa Kopštāla)

Sievu un vīru vakari:

Pirmdienās 19:00 - 21:00 (“Laivu mājā”, Carnikavā, Stacijas ielā 21)

Diakonijas pieņemšana:

katra mēneša otrā otrdiena 18:00 - 20:00 draudzes mājā “Tīrkalni”

*

JA PĒDĒJO TRĪS NEDĒĻU LAIKĀ JŪS VAI KĀDS NO JŪSU ĢIMENES IR KONTAKTĒJIES AR CILVĒKIEM, KURI IR INFICĒTI, VAI IR ATGRIEZUŠIES NO SLIMĪBAS SKARTAJĀM VALSTĪM, JUMS IR JĀPALIEK MĀJĀS, UN KLĀTIENĒ JŪS DIEVNAMU APMEKLĒT NEVARAT.

IR JĀPLIEK MĀJĀS ARĪ TAD, JA JUMS IR JEBKĀDI SLIMĪBAS SIMPTOMI.

*** * ***
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

 Ādažu evaņģēliski
luteriskā draudze

Baltezera baznīca, Baznīcas iela 1, 
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636
***
Vai arī ziedojiet
PayPal sistēmā

***
 
Ja sprediķi būtu pieejami draudzes mājas lapā, vai Tu tos klausītos?
 Jā
 Nē
 Iespējams, grūtā brīdī
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »