Šī lapa ir izdrukāta no Baltezerabaznica.lv
https://baltezerabaznica.lv/ui/?s=1323693006&fu=read&id=228
ziņa publicēta 21.06.2017

Lūdzam ziedot Carnikavas baznīcas atjaunošanai!

Šis gads mūsu Ādažu draudzē ir pasludināts par Carnikavas baznīcas atbalsta gadu, kurā notiek dažādas aktivitātes baznīcas atjaunošanai gan fiziski, gan garīgi. Šis ir mūsu draudzes otrs dievnams, tas atrodas Carnikavas vēsturiskajā centrā - Siguļos, blakus kapiem. Tas ir celts 18.gs. un ir vecākais saglabājies Vidzemes jūras piekrastes koka dievnams, kas šobrīd atrodas rekonstrukcijā, un lūdz pēc tavas palīdzības.

Lai pilnībā pabeigtu dievnama rekonstrukciju un tā interjeru, mums vēl būs nepieciešami apmēram 100 000 eiro. Šobrīd draudzē izveidotai baznīcas atjaunošanas darba grupai ir izdevies piesaistīt Eiropas struktūrfondu nauda Lauku Atbalsta dienesta (LAD) programmā - 45 000 eiro, kam nepieciešams līdzfinansējums. Šie līdzekļi tiks izmantoti nākamajā restaurācijas posmā, kurš uzsākts jūnijā. Lai savāktu nepieciešamos līdzekļus atjaunošanas projekta realizācijai un restaurācijas pabeigšanai, šobrīd norit līdzekļu vākšanas akcija "Atjaunosim Carnikavas baznīcu kopā!" ar mērķi savākt vismaz 36 000 eiro, kas ļaus realizēt LAD atbalstīto projektu un atvērt baznīcu dievkalpojumiem. Lūdzam ziedot un atbalstīt baznīcas atjaunošanu, lai jau 2018. gadā Latvijas Simtgadē varam atsākt aktīvus dievkalpojumus baznīcā un garīgi stiprināt Carnikavas novadu!

 

Cik šogad jau saziedots?

Šobrīd (2017.g.oktobris) kopš gada sākuma saziedoti aptuveni 8 500 eiro, kas ir apm. 1/4 daļa no nepieciešamā.

 

Sākas nākamais būvniecības etaps

Šobrīd esam vienojušies ar arhitekti Zentu Bušu, Carnikavas iedzīvotāju, par tālāko projekta izmaiņu un autoruzraudzības veikšanu. Ir arī izstrādātas jaunas baznīcas interjera projekta skices, sadarbojoties ar Carnikavas iedzīvotāju interjera dizaineri Katrīni Pētersoni. Esam arī vienojušies ar Rīgas Mākslas un Mediju tehnikumu par altāra, kanceles un solu, un lustru izbūvi baznīcā.

Jau jūnijā sadarbībā ar pašvaldības būvvaldi, celtniekiem, draudzes būvuzraugu, autoruzraugu un interjera dizaineri tika uzsākts nākamais baznīcas būvniecības-rekonstrukcijas etaps, kas tiks finansēts no LAD piešķirtiem līdzekļiem un draudzes savāktiem ziedojumiem.

Nākamie veicamie celtniecības darbi ir sienu siltināšana un apšuvums no iekšpuses un ārpuses, griestu izbūve, koka grīdas izbūve, baznīcas vējtvera un ārdurvju izbūve, zvana izgatavošana un uzstādīšana, altāra, kanceles un solu izbūve, palīgtelpu un balkona izbūve.

 

Atjaunojam arī draudzes dzīvību Carnikavas baznīcai

Šogad jau notikuši vairāki draudzes pasākumi Carnikavas baznīcā, kas palīdz celt ne tikai dievnamu fiziski, bet arī garīgi un svētī vietu, kur jāatgriežas draudzes dzīvībai.

Aprīlī talkojām Lielās Talkas ietvaros un sakopām baznīcas apkārtni, lielu daļu no meža, kur taka ved uz O. Vācieša pieminekli, un uzstādījām karoga mastu. Maijā svinīgā dievkalpojumā iestādījām Latvijas Simtgades ozolu, kas ir viens no 100 ozoliem, kuri tagad ieskauj visu Latviju. Jūnijā atvērām baznīcas durvis Baznīcu naktī, pārabedījām baznīcā atrastos kaulus un Vasarsvētkos svinējām pirmo dievkalpojumu kopš baznīca atrodas rekonstrukcijā. Visos šajos notikumos bija jūtama īpaša Gara klātbūtne – būt baznīcā ar plikām sienām, caurumiem, atrasties starp dēļiem un celtniecības materiāliem, bet ar altāri un draudzes locekļu lūgšanām, dziesmām un Dieva vārdu, ir tik svētīgi un iedvesmojoši.

Šobrīd aktīvo rekonstrukcijas darbu dēļ dievkalpojumi un lūgšanas par baznīcu notiek katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā pulksten 15 Carnikavas tautas namā “Ozolaine”.

 

Kā es varu iesaistīties un atbalstīt Carnikavas baznīcu?

 

Kā ziedot?

Carnikavas baznīcai var ziedot ziedojumu kastēs baznīciņas formā vai speciālās aploksnēs Baltezera baznīcā vai arī, veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi „Carnikavas baznīcas atjaunošanai”: Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze, Baltezera baznīca, Ādažu novads, LV-2164, Reģ. Nr. 90000345040, Konts: LV39UNLA0002000701636. (Ādažu evaņģēliski luteriskajai draudzei ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, līdz ar to ziedotājiem ir pieejami nodokļu atvieglojumi.)

 

Papildus informācija
www.baltezerabaznica.lv
www.facebook.com/CarnikavasBaznica

info@carnikavasbaznica.lv

informāciju sagatavoja Marta Romanova-Jēkabsone