Šī lapa ir izdrukāta no Baltezerabaznica.lv
https://baltezerabaznica.lv/ui/?s=1323693006&fu=read&id=321
ziņa publicēta 13.07.2020

Slavēšanas vakars

Trešdien, 15. jūlijā aicinām uz dievkalpojumu un slavēšanas vakaru Baltezera baznīcā pl. 19:00!
Pie mums ar slavēšanas dziesmām viesosies Alise Jirgensone un Anna Pīlāce no Rīgas Jēzus ev. lut. draudzes
.