Šī lapa ir izdrukāta no Baltezerabaznica.lv
https://baltezerabaznica.lv/ui/?s=1323693006&fu=read&id=393
ziņa publicēta 11.04.2022

Ciešanu un Lieldienu laiks Ādažu draudzē

"Patiesi, šis bija Dieva Dēls." /MAT. 27:54/