Šī lapa ir izdrukāta no Baltezerabaznica.lv
https://baltezerabaznica.lv/ui/?s=1323693006&fu=read&id=406
ziņa publicēta 04.09.2022

Grāmata ģimenei - “DIEVS PIDŽAMĀ"

Tas ir Dr. Riča Melheima grāmatas “Holding Your Family Together” tulkojums latviešu valodā. Tā stāsta par pieciem soļiem (DALIES, LASI, RUNĀ, LŪDZ, SVĒTĪ) īpašajam vakara laikam mājās, ģimenē un ikvienai mazai grupai.

Svētdien 11.septembrī, Tēvu dienā,
pēc dievkalpojuma - atvērsim grāmatu arī Baltezerā.


Grāmatas vēstījums ir personīgs stāsts, kurā atklājas dzīves gudrības un noderīga informācija par ģimenes saskarsmes garīgajiem un psiholoģiskajiem aspektiem. Autors piedāvā gatavu plānu, kurā var piedalīties ikviens – plānu, kā satuvināt ģimeni un ceļu, kā ik vakaru to veidot veselīgu, laimīgu, drošu un dievbijīgu. Izmantojot šo plānu, ikkatrs varēs veidot savu ģimeni par vietu, kuru bērni kādu dienu raksturos kā jautrības, drošības, atbalsta, mīlestības, gudrības un dziļa miera salu.

Grāmatas atvēršanas svētki paredzēti 8. septembrī plkst. 16:00 Rīgas Doma dārzā kopā ar pašu autoru Dr. Riču Melheimu (ASV).  Muzikāli pasākumu  bagātinās Zane Gudrā un Aivars Gudrais. Ikviens ir aicināts piedalīties. Paldies mūsu Ādažu draudzei par atbalstu šim ģimeņu pasākumam, sadraudzības komandai, kas palīdzēs praktiski.

Svētdien 11.septembrī, Tēvu dienā, pēc dievkalpojuma - atvērsim grāmatu arī Baltezerā.

RSVP – par ierašanos atklāšanas pasākumā Rīgas Doma dārzā vēlams paziņot, rakstot  uz e-pastu faith5Latvija@gmail.com vai zvanot / WhatsApp Ivaram (29482497) vai Martai (26475178).

Grāmata būs nopērkama atvēršanas dienā, drīzumā arī kristīgajos grāmatu veikalos, draudžu grāmatu galdos un citās grāmatnīcās.

Vairāk variet izlasīt http://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=3111