Šī lapa ir izdrukāta no Baltezerabaznica.lv
https://baltezerabaznica.lv/ui/?s=1323693006&fu=read&id=453
ziņa publicēta 18.12.2023

"Eņģeļus mēs dzirdejām" - dzied jauktais koris "Saknes"

BALTEZERA
BAZNĪCĀ

Ceturtdien,
21.decembrī

Plkst. 20:00

KONCERTS
Eņģeļus mēs dzirdējām


Jauktais koris "Saknes"

Ieeja par ziedojumiem

sveču ierakumu liešanai
Ukrainas aizstāvjiem