Šī lapa ir izdrukāta no Baltezerabaznica.lv
https://baltezerabaznica.lv/ui/?s=1323693006&fu=read&id=88
ziņa publicēta 27.12.2011

Lūgšana par atjaunoto Carnikavas baznīcu un Carnikavas domes vēstījums


Atklājot restaurēto Carnikavas dievnamu 18.decembrī, mācītājs Māris nolasīja arī īpašu lūgšanu, kas veltīta tieši šai baznīcai, tās draudzei un vietai, kur tā atrodas.

Savukārt, Carnikavas novada domes vēstījums nākamjām paaudzēm rakstīts 2011. gada 1. decembrī un kopā ar cerībām, ka baznīca kādreiz atkal pulcinās savu draudzi, likts Carnikavas baznīcas krustā.Svētais, Trīsvienīgais Dievs!

Mēs Tevi lūdzam par šo namu:

Laikiem ejot, lai nerodas vairs rokas, kas šo dievnamu postītu un apgānītu.

Bet jo vairāk,

Dievs, dāvā šim namam palīdzīgas un rūpīgas rokas, kas šo vietu koptu un sargātu.

Mēs Tevi lūdzam par šo draudzi:

Laikiem ejot sargi šo draudzi no maldu mācībām, nepateicības, vienaldzības un lepnības.

Dievs dāvā tai kuplot un zelt Tev par godu, cilvēkiem par svētību.

Mēs Tevi lūdzam par šo vietu:

Laikiem ejot, Dievs, dāvā cilvēkiem visapkārt slāpes un izsalkumu pēc Tevis.

Dievs, dāvā cilvēkiem arvien plūst uz šo dievnamu un saņemt dzīvību un piepildījumu savām dvēselēm.

Mēs lūdzam, lai viss arvien notiek ne kā mēs gribam, bet kā Tu gribi, ak Dievs!

Tev, Visuvarenais, vien ir gods, slava un pateicība mūžīgi mūžos!

Carnikavā, AD 2011.gada 4. advents.