Jaunumi
Lūgšanas
Sprediķi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca
Draudzes padomes vēlēšanas
ziņa publicēta 05.04.2013 izdrukas versija

5.maijā uzreiz pēc dievkalpojuma plānotas jaunās draudzes padomes vēlēšanas!

Aicinām visus, kam rūp draudzes dzīve, paust savu viedokli par to, kurus cilvēkus Jūs vēlaties redzēt draudzes padomē! No 5.aprīļa līdz 14.aprīlim (ieskaitot) aicinām vēstuli ar ieteicamo padomes locekļu vārdiem, uzvārdiem nosūtīt mūsu mācītājam uz e-pasta adresi maris.sarma@lelb.lv, vai arī lapiņu ar vārdiem, uzvārdiem iemest speciāli tam paredzētā kastē, kas atradīsies Baltezera baznīcā.


Draudzes locekļu ieteikumiem ir rekomendējošs raksturs, un draudzes padomes kandidātu saraksta galīgo variantu vēlēšanām izveidos nominācijas komisija mācītāja Māra Sarmas vadībā. No 21.aprīļa ar jaunās padomes kandidātu sarakstu varēs iepazīties visi interesenti.

Ar līdzšinējo padomes sastāvu var iepazīties mūsu draudzes mājas lapā, sadaļā „Kontakti” (http://www.baltezerabaznica.lv/lv/?n=kontakti).

Domājot par jauno draudzes padomi, tās iespējamo sastāvu un vēlēšanām, nosūtām arī informāciju no LELB Satversmes 31.-37.panta, kas apskatāma šeit: http://www.lelb.lv/lv/?ct=satversme
 

Vārds:*
E-pasts:*
Aplūkot atsauksmes (0)
 
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītāju
Ivaru Jēkabsonu -  
Tālr. -
29482497
vai arī ar draudzes palīgmācītāju
Jāni Kopštālu - 
Tālr. -
29559694
 
AIZLŪGUMIEM sūtīt -
aizlugumi@baltezerabaznica.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***
Aktuālā
informācija
facebook.com/
BaltezeraBaznica/

MĀCĪTĀJU
SPREDIĶI
AUDIO
***

Dievkalpojumi
VIDEO
***

Baltezera baznīcā noteik klātienes dievkalpojumi.

Dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu:

katru svētdienu plkst. 11:00

katru trešdienu plkst. 19:00

Ģimeņu dievkalpojums:

katra mēneša pēdējā svētdienā plkst. 11:00

Lūgšanu vakars:

pirmdienās plkst. 19:00

Mācītāja pieņemšanas laiks:

trešdienās 17:00 - 18:50

Bībeles stundas:

tiešsaistē ceturtdienās 19:00 - 21:00 (pieteikties pie māc. Jāņa Kopštāla)

Sievu un vīru vakari:

Pirmdienās 19:00 - 21:00 (“Laivu mājā”, Carnikavā, Stacijas ielā 21)

Diakonijas pieņemšana:

katra mēneša otrā otrdiena 18:00 - 20:00 draudzes mājā “Tīrkalni”

*

JA PĒDĒJO TRĪS NEDĒĻU LAIKĀ JŪS VAI KĀDS NO JŪSU ĢIMENES IR KONTAKTĒJIES AR CILVĒKIEM, KURI IR INFICĒTI, VAI IR ATGRIEZUŠIES NO SLIMĪBAS SKARTAJĀM VALSTĪM, JUMS IR JĀPALIEK MĀJĀS, UN KLĀTIENĒ JŪS DIEVNAMU APMEKLĒT NEVARAT.

IR JĀPLIEK MĀJĀS ARĪ TAD, JA JUMS IR JEBKĀDI SLIMĪBAS SIMPTOMI.

*** * ***
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

 Ādažu evaņģēliski
luteriskā draudze

Baltezera baznīca, Baznīcas iela 1, 
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636
***
Vai arī ziedojiet
PayPal sistēmā

***
 
Ja sprediķi būtu pieejami draudzes mājas lapā, vai Tu tos klausītos?
 Jā
 Nē
 Iespējams, grūtā brīdī
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »