Jaunumi
Lūgšanas
Sprediķi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca
Baznīcu nakts Baltezera baznīcā
ziņa publicēta 28.05.2019 izdrukas versija7. jūnijā
no 18:00 līdz 24:00 aicinām ciemos uz Baznīcu Nakts Baltezera baznīca!


Šogad unikālais - pirmo reizi skanēs torņu mūzika no Baltezera baznīcas torņa. Vakara gaitā arī koncerts, svētbrīdis, Tezē dziedājumi, maditācijas un lūgšanas, iepazīšanās ar draudzi, radoša darbnīca, tēja un kafija, u.c.


18:00 Bērnu popgrupas “Rakari” koncerts, vadītāja Žanete Jansone
18:45 Torņu mūzika baznīcas tornī, trompetes Artūrs Grāvītis, Viesturs Galenieks,
19:00 Svētbrīdis “Jūs esat mani draugi” (Jāņa ev. 15:14), mācītājs Ivars Jēkabsons
19:30-20:45 Draudzība draudzē – baznīcas apskate, iepazīšanās ar draudzi, radošā darbnīca u.c. aktivitātes
19:45 Torņu mūzika
20:45 Torņu mūzika
21:00 Lūgšana – Mūsu Tēvs debesīs
21:30 Tezē dziedājumi, draudzes koris "Zari", diriģentes Eva Pērkone, Paula Pērkone
22:00 Meditācijas un lūgšanas par tēmu draudzība ar Dievu, mācītājs Ivars Jēkabsons
22:30-24:00 Baznīca atvērta apskatei un lūgšanām


Visa vakara gaitā – tējas un kafijas galds

Komentāri

Vārds:*
E-pasts:*
 
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītājiem:

Ivaru Jēkabsonu -  
Tālr. -
29482497
vai arī ar 
Jāni Kopštālu - 
Tālr. -
29559694

 
AIZLŪGUMIEM sūtīt -
aizlugumi@adazudraudze.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***
ALFA KURSS un iesvētes mācības
Ādažu draudzē

***

Aktuālā
informācija
facebook.com/
BaltezeraBaznica/

MĀCĪTĀJU
SPREDIĶI
AUDIO
***

Dievkalpojumi
VIDEO
***

Baltezera baznīcā noteik klātienes dievkalpojumi.

Dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu:

katru svētdienu plkst. 11:00

katru trešdienu plkst. 19:00

Ģimeņu dievkalpojums:

katra mēneša pēdējā svētdienā plkst. 11:00

Lūgšanu vakars:

pirmdienās plkst. 19:00

Mācītāja pieņemšanas laiks:

trešdienās 17:00 - 18:50

Bībeles stundas:

tiešsaistē ceturtdienās 19:00 - 21:00 (pieteikties pie māc. Jāņa Kopštāla)

Sievu un vīru vakari:

Pirmdienās 19:00 - 21:00 (“Laivu mājā”, Carnikavā, Stacijas ielā 21)

Diakonijas pieņemšana:

katra mēneša otrā otrdiena 18:00 - 20:00 draudzes mājā “Tīrkalni”

*

JA PĒDĒJO TRĪS NEDĒĻU LAIKĀ JŪS VAI KĀDS NO JŪSU ĢIMENES IR KONTAKTĒJIES AR CILVĒKIEM, KURI IR INFICĒTI, VAI IR ATGRIEZUŠIES NO SLIMĪBAS SKARTAJĀM VALSTĪM, JUMS IR JĀPALIEK MĀJĀS, UN KLĀTIENĒ JŪS DIEVNAMU APMEKLĒT NEVARAT.

IR JĀPLIEK MĀJĀS ARĪ TAD, JA JUMS IR JEBKĀDI SLIMĪBAS SIMPTOMI.

*** * ***
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

 Ādažu evaņģēliski
luteriskā draudze

Baltezera baznīca, Baznīcas iela 1, 
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636
***
Vai arī ziedojiet
PayPal sistēmā

***
 
Ja sprediķi būtu pieejami draudzes mājas lapā, vai Tu tos klausītos?
 Jā
 Nē
 Iespējams, grūtā brīdī
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »