Šī lapa ir izdrukāta no Baltezerabaznica.lv
https://baltezerabaznica.lv/ui/?s=1323693006&fu=read&id=254
ziņa publicēta 09.06.2018

Sandras Balodes fotogrāfiju izstāde "TEPAT"

IZSTĀDE APSKATĀMA VISU VASARU
BALTEZERA BAZNĪCAS AUGŠSTĀVĀ
VIENMĒR, KAD BAZNĪCA ATVĒRTA