Šī lapa ir izdrukāta no Baltezerabaznica.lv
https://baltezerabaznica.lv/ui/?s=1323693006&fu=read&id=279
ziņa publicēta 16.07.2019

Ādažu evaņģēliski luteriskās draudzes Kapusvētku dievkalpojumi
Carnikavas kapos 4.augustā plkst.15:00
Baltezera kapos 11. augustā plkst.13:30

Dievkalpojumus vada mācītājs Ivars Jēkabsons,
piedalās draudzes koris "Zari", diriģente Eva Pērkone.
Vairāk informācijas: mācītājs Ivars Jēkabsons (t.29482497)