Šī lapa ir izdrukāta no Baltezerabaznica.lv
https://baltezerabaznica.lv/ui/?s=1323693006&fu=read&id=284
ziņa publicēta 03.11.2019

Svētdien, 10.novembrī plkst.12:30- DIEVS, TAVA ZEME DEG

Koncerts notiek Baltezera baznīcā pēc Lāčplēša dienai veltīta dievkalpojuma.
Sākums apm plkst 12:30