Šī lapa ir izdrukāta no Baltezerabaznica.lv
https://baltezerabaznica.lv/ui/?s=1323693006&fu=read&id=311
ziņa publicēta 23.04.2020

“Lasīsim Bībeli kopā!”

Bībeles stundas - sākot ar 23. aprīlī, katru ceturtdienu
plkst - 19:00 SKYPE videokonferences formātā.

Kā pirmo atvērsim apustuļa Pāvila 1. vēstuli korintiešiem.
Uz ceturtdienu lasām 1. nodaļu, jautājumus sūtām uz kopstalujanis@gmail.com

Pieteikšanās https://bit.ly/Lasisim_Bibeli_kopa

Teksts elektroniski atrodams http://www.bibelesbiedriba.lv/latviesu-bibele/pavilakorintiesiem1/1kor01.htm
Jūsu mācītājs - Jānis Kopštāls