Šī lapa ir izdrukāta no Baltezerabaznica.lv
https://baltezerabaznica.lv/ui/?s=1323693006&fu=read&id=330
ziņa publicēta 08.09.2020

Iknedēļas pasākumi Ādažu ev.lut. draudzē