Šī lapa ir izdrukāta no Baltezerabaznica.lv
https://baltezerabaznica.lv/ui/?s=1323693006&fu=read&id=334
ziņa publicēta 04.11.2020

11. novembrī iedegsim piemiņas svecītes pie Baltezera baznīcas!

Uzmanību papildināts 10 novembrī -

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju
iepriekš plānotās aktivitātes pie Baltezera baznīcas un Carnikavas Laivu mājas 2020. gada 11. novembrī tiek atceltas.


Lai izvairītos no nekontrolētas pulcēšanās Baznīcā, nenotiks arī regulārais trešdienas vakara Dievkalpojums.


Ja kāds vēlas, individuālā kārtā var nolikt svecīti uz Baltezera baznīcas žoga brīvības cīņu varoņu piemiņai.


Aicinām 11.novembri atzimēt mājās, aizlūdzot, pieminot, aizdedzot svecīti!


Būsim kopīgās lūgšanās par mūsu zemi un tautu!

Dievs, svētī Latviju!

Jūsu Ādažu draudze

*** * * * ***

Daudzās ģimenēs tā jau ir tradīcija: 11. novembrī doties uz Rīgas pili, lai pie tās mūriem noliktu svecīti, atceroties tos vīrus un sievas, kuri pagājušā gadsimta sākuma atdeva savas dzīvības, lai mēs dzīvotu brīvā Latvijā. Lieli un mazi, jauni un veci iededz piemiņas liesmiņas pie Rīgas pils mūriem 11. novembra krastmalā. Kopīgas dziesmas, lūgšanas, atmiņas un vienkāršas sarunas ir šīs dienas neatņemama sastāvdaļa.

Šī gada realitāte ar COVID-19 draudiem liek mums daudz ko mainīt savos paradumos. Pulcēšanās ir ierobežota. Bet svecītes nolikt var arī bez drūzmēšanās.

Pēdējos divus gadus arī pie Baltezera baznīcas 11. novembrī ir tikušas iedegtas piemiņas sveces. Arī šajā gadā mēs aicinām Jūs turpināt šo svētku pasākumu veidot tieši pie Baltezera baznīcas. Kāpēc?

  1. Lai izvairītos no iespējamās drūzmēšanās Rīgas centrā.
  2. Lai kopīgi, bet, obligāti ievērojot distancēšanās noteikumus, plkst. 19:00 noklausītos fragmentu no Aleksandra Čaka poēmas “Mūžības skartie” par leģendāro Jukuma Vācieša sprediķi, kuru viņš teica strēlniekiem Piņķu baznīcā.
  3. Lai ģimenes lokā izdzertu tasi karstas zāļu tējas pie ugunskura un pateiktos Dievam par brīvu Latviju.
  4. Lai nepazaudētu kopības sajūtu ar savu tautu arī šajā izaicinājumu laikā.

Baltezera baznīca šajā laikā būs atvērta individuālām lūgšanām.

Lūdzam katram personīgi izvērtēt savu dalību, ierodoties nolikt svecītes pie Baltezera baznīcas.

Aicinām šajā pašā dienā no 17.00 nolikt svecītes arī Carnikavas Svētku laukumā (vairāk info šeit - https://www.facebook.com/Carnikavasnovads/posts/3361598593909329 )

Arī Carnikavas Laivu mājā (Stacijas ielā 21) būs iespēja pabūt klusā lūgšanā un baudīt glāzi tējas pie ugunskura.

Lai Dievs Jūs bagātīgi svētī!

Mīlestībā Ādažu draudze.

P.S. Ņemot vērā straujās apstākļu un ar to saistīto lēmumu izmaiņas, lūdzam sekot informācijai mūsu draudzes mājaslapās un Facebook kontos.

www.baltezerabaznica.lv

www.carnikavasbaznica.lv

https://www.facebook.com/BaltezeraBaznica

https://www.facebook.com/CarnikavasBaznica