Šī lapa ir izdrukāta no Baltezerabaznica.lv
https://baltezerabaznica.lv/ui/?s=1323693006&fu=read&id=376
ziņa publicēta 01.10.2021

Pasākumu un svarīgu datumu plāns Ādažu ev. lut. draudzē 2021. gada rudens/ ziema