Šī lapa ir izdrukāta no Baltezerabaznica.lv
https://baltezerabaznica.lv/ui/?s=1323693006&fu=read&id=390
ziņa publicēta 31.03.2022

Pasākumu plāns un nozīmīgi datumi Ādažu draudzē no 2022. gada pavasara Baltezera baznīcā un Carnikavas kapelā “Laivu māja”

10. aprīlis – Pūpolsvētdiena
14. aprīlis – Zaļā ceturtdiena
15. aprīlis – Lielā Piektdiena
16. aprīlis – Klusā sestdiena
17. aprīlis – Pirmās Lieldienas
18. aprīlis – Otrās Lieldienas
30. aprīlis – Lielā talka
1. maijs – Darba svētki, LR Satversmes sapulces sasaukšanas diena
4. maijs – LR Neatkarības atjaunošanas diena
8. maijs – Mātes diena
28. maijs – Baznīcu nakts
29. maijs – Svētdiena skolas noslēgums

5. jūnijs – Vasarsvētki / Iesvētības pusaudžiem
12. jūnijs – Iesvētības
26. jūnijs – Dievkalpojums īpašiem bērniem un viņu vecākiem
5.– 6. augusts – Draudzes nometne
7. augusts – Kapu svētki Carnikavas kapos Siguļos
14. augusts – Kapu svētki Baltezera kapos
13. augusts – pasākums senioriem Baltezera baznīcā
28. augusts – Draudzes diena Baltezera baznīcā

Septembris / oktobris – sākas ALFA kurss/ Iesvētes mācība
2. oktobris – Pļaujas svētki
31. oktobris – Reformācijas diena
11. novembris – Lāčplēša diena
18. novembris – Latvijas Republikas proklamēšanas diena
20. novembris – Mūžības svētdiena
27. novembris – 1. Adventa svētdiena
4. decembris – 2. Adventa svētdiena
11. decembris – 3. Adventa svētdiena
18. decembris – 4. Adventa svētdiena
24. decembris – Ziemassvētku vakars
25. decembris – Pirmie Ziemassvētki
26. decembris – Otrie Ziemassvētki
31. decembris – Vecgada vakars