Jaunumi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas sprediķis
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca
Draudzes padomes vēlēšanas
ziņa publicēta 05.04.2013 izdrukas versija

5.maijā uzreiz pēc dievkalpojuma plānotas jaunās draudzes padomes vēlēšanas!

Aicinām visus, kam rūp draudzes dzīve, paust savu viedokli par to, kurus cilvēkus Jūs vēlaties redzēt draudzes padomē! No 5.aprīļa līdz 14.aprīlim (ieskaitot) aicinām vēstuli ar ieteicamo padomes locekļu vārdiem, uzvārdiem nosūtīt mūsu mācītājam uz e-pasta adresi maris.sarma@lelb.lv, vai arī lapiņu ar vārdiem, uzvārdiem iemest speciāli tam paredzētā kastē, kas atradīsies Baltezera baznīcā.


Draudzes locekļu ieteikumiem ir rekomendējošs raksturs, un draudzes padomes kandidātu saraksta galīgo variantu vēlēšanām izveidos nominācijas komisija mācītāja Māra Sarmas vadībā. No 21.aprīļa ar jaunās padomes kandidātu sarakstu varēs iepazīties visi interesenti.

Ar līdzšinējo padomes sastāvu var iepazīties mūsu draudzes mājas lapā, sadaļā „Kontakti” (http://www.baltezerabaznica.lv/lv/?n=kontakti).

Domājot par jauno draudzes padomi, tās iespējamo sastāvu un vēlēšanām, nosūtām arī informāciju no LELB Satversmes 31.-37.panta, kas apskatāma šeit: http://www.lelb.lv/lv/?ct=satversme
 

Vārds:*
E-pasts:*
Aplūkot atsauksmes (0)
 
Dievkalpojumi
Svētdienās - plkst 11:00
Trešdienās - plkst 19:00
Lūgšanu vakari
Pirmdienās - plkst 19:00
***
Jauns Iesvētes mācības kurss sāksies 2020. gada janvārī plkst.19 - ceturtdienās Carnikavā Stacijas ielā 21 - “Laivu Mājā”
***
AIZLŪGUMIEM sūtīt - aizlugumi@baltezerabaznica.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītāju -  
Tālr. - 29482497 

vai arī ar draudzes palīgmācītāju - 
Tālr. - 29559694
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

 Ādažu evaņģēliski
luteriskā draudze

Baltezera baznīca,
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636
***
Vai arī ziedojiet
PayPal sistēmā

***
 
Ja sprediķi būtu pieejami draudzes mājas lapā, vai Tu tos klausītos?
 Jā
 Nē
 Iespējams, grūtā brīdī
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »