Jaunumi
Dievkalpojumi
Par mums
Interjers
Vēsture
Kapi
Svētdienas sprediķis
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca

Ādažu draudzes vēsture sākās jau 13. gadsimtā. No 1772. līdz 1775. gadam dievnamu cēla arhitekts Bernhards Joahims. Pēc vēsturnieka un teologa Roberta Feldmaņa liecības Baltezera baznīca bija pirmā Latvijā, kuras tā laika mācītājs Jānis Baumanis nezināmu apstākļu mudināts labprātīgi atdeva baznīcas atslēgas padomju izpildvarai... Kā daudzviet Latvijā sākās baznīcas sistemātiska postīšana. Līdz ar Latvijas okupāciju dievnamu sāka graut. Tika nopostīts viss interjers – iznīcināts altāris, ērģeles (cilvēki stāsta, ka ērģeļu stabules esot mētājušās uzkalniņā ap baznīcu), kancele, apgānīts mācītāja kaps un 1958. gada ar traktora palīdzību pilnībā sagrauts dievnama tornis, lai apkārtējo skatieniem noslēptu dievnama patieso sūtību. Padomju varas gados pēc neveiksmīga mēģinājuma baznīcu pārvērst par deju zāli, ēku izmantoja kā kinoteātri, kāpostu skābētavu, tukšās taras noliktavu, minerālmēslu noliktavu, tikai 1997. gadā no baznīcas altāra telpas izvācās Lattelekom centrāle. Ādažu luterāņu draudze dievkalpojumus baznīcā atsāka 1994. gadā, kad dievkalpojumiem varēja izmantot tikai nelielu un tumšu telpu, kas pirms tam tika lietota kā metālmākslinieku darbnīca. Baznīca bija katastrofālā stāvoklī, nokvēpušām sienām, altārdaļā bija ierīkots neliels dzīvoklītis...

Atjaunotajā draudzē kalpojuši vairāki mācītāji. Laikā no 1994-1998. gadam mācītājs Gundars Bērziņš. Šajā laikā vēl toreizējam teoloģijas studentam palīdzēja mācītāji Aleksandrs Bite un bijušais luterāņu mācītājs Māris Sants. Laikā no 1998.gada līdz 2002. gadam nu jau atstādinātais palīg-mācītājs Aivars Salmanis. Laikā no 2002.-2003. gadam bijušais mācītājs Ilmārs Zvirgzds. Savukārt, no 2003.gada līdz 2011. gadam draudzi vadīja mācītājs Gundars Bērziņs. No 2011.gada līdz 2015.gadam mācītājs bija Māris Sarma. No 2015.gada oktobra draudzes mācītājs ir Ivars Jēkabons.
Šajā laikā dievkalpojumos muzicējušas ērģelnieces Una Stroda, Inese Paiča, Signe Ķiesnere. Šobrīd baznīcas ērģelniece un muzikālās dzīves vadītāja ir Dace Akmentiņa.

Dievnamu izdevās saglābt, pateicoties Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un tās priekšnieka Jura Dambja, arī Baltezera iedzīvotāja, atsaucībai. 1989. gadā viņš pārņēma baznīcu inspekcijas gādībā, tādēļ izdevās atjaunot torni un jumta segumu. Juku laikos baznīcā bija iecerēta viesu māja, baznīcu vēlējās sadalīt stāvos un numuriņos... Pateicoties pieminekļu aizsardzības inspekcijai, dievnamu izdevās pasargāt no šī idejas realizēšanas dzīvē. Pamazām ar draudzes palīdzību baznīca tika atjaunota – kapitāli no ārpuses un sakopta iekšpusē. Ādažu draudze bija pirmā Latvijā, kas izbūvēja bēniņus baznīcā, kur tika izveidota zāle, lai netiktu pārtraukta dievkalpojumu noturēšana, kamēr lejā notiek remonts. Ar laiku tika rekonstruēta visa fasāde, atjaunoti iekšējie mūri vairāku metru augstumā, izņemot laukā vecos, bojātos ķieģeļus, nomainītas vecās un bojātas koka sijas un ielikti jauni logi, baznīcā izbūvēta moderna apkures sistēma ar apsildāmām grīdām un radiatoriem, izveidoti divi sanitārie mezgli, nesen izveidota māmiņu istaba, kurā tiek translēts dievkalpojums.  
Dievkalpojumi
Svētdienās - plkst 11:00
Trešdienās - plkst 19:00
Lūgšanu vakari
Pirmdienās - plkst 19:00
***
Jauns Iesvētes mācības kurss sāksies 2020. gada janvārī plkst.19 - ceturtdienās Carnikavā Stacijas ielā 21 - “Laivu Mājā”
***
AIZLŪGUMIEM sūtīt - aizlugumi@baltezerabaznica.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītāju -  
Tālr. - 29482497 

vai arī ar draudzes palīgmācītāju - 
Tālr. - 29559694
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

 Ādažu evaņģēliski
luteriskā draudze

Baltezera baznīca,
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636
***
Vai arī ziedojiet
PayPal sistēmā

***
 
Ja sprediķi būtu pieejami draudzes mājas lapā, vai Tu tos klausītos?
 Jā
 Nē
 Iespējams, grūtā brīdī
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »