Jaunumi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas sprediķis
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca
Kristība
Vismaz vienam no kristāmā bērna vecākiem (jeb cilvēkiem, kas reāli audzina šo bērnu) ir jābūt kristītam un iesvētītam kādā no Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas draudzēm. Krustvecākiem (ja tādus pieaicina) ir jābūt kristītiem un iesvētītiem. Par krustvecākiem var pieaicināt arī citu tradicionālo Latvijas konfesiju draudžu locekļus. (sk. rakstu par Kristību sadaļā "Sprediķi un raksti")

Grēksūdze
Ikvienam ir pieejama privāta grēksūdze, iepriekš ar mācītāju vienojoties par laiku. 

Iesvēte
Iesvētes kandidātam jāapmeklē iesvētes mācības kurss (tuvāka informācija pie mācītāja t. +371 29482497), pēc kura kandidāts ir gatavs apliecināt savu ticību draudzes un cilvēku priekšā un kļūt par draudze locekli. Ja pieaudzis cilvēks vēlas kristīties, tad pabeidzot ticības mācību, viņš tiek arī iesvētīts un kļūst par draudzes locekli.

Laulība
Līgavai un līgavainim jābūt kristītiem un iesvētītiem Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas locekļiem.  Laulība var tikt noslēgta arī tad, ja viens no laulājamiem ir kādas citas tradicionālas kristīgās konfesijas draudzes loceklis. Tādā gadījumā jāuzrāda attiecīgās draudzes piederības zīme.
Piesakot laulību, tas jādara laicīgi un jāievēro Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.


Vairāk informācijas par laulībām skatīt šeit: Biežāk jautātais

Svētais Vakarēdiens
Svēto Vakarēdienu draudzes dievkalpojumos var saņemt ikviens Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcā iesvētīts draudzes loceklis.

Draudzes locekļu slimības vai nespēka gadījumā draudzes mācītājs ir gatavs pasniegt Svēto Vakarēdienu slimnīcā vai mājās, kā arī citos gadījumos apmeklēt draudzes locekļus, kā arī svaidīt ar svētīto elļu.

Kristīgā izvadīšana
Tuvinieki aicināti laicīgi (vēlams pirms izvadīšanas biroja apmeklējuma) griezties pie mācītāja.
 
Dzīvesvietas iesvētīšana
iespējama iepriekš vienojoties ar mācītāju
 
Dievkalpojumi
Svētdienās - plkst 11:00
Trešdienās - plkst 19:00
Lūgšanu vakari
Pirmdienās - plkst 19:00
***
Jauns Iesvētes mācības kurss sāksies 2020. gada janvārī plkst.19 - ceturtdienās Carnikavā Stacijas ielā 21 - “Laivu Mājā”
***
AIZLŪGUMIEM sūtīt - aizlugumi@baltezerabaznica.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītāju -  
Tālr. - 29482497 

vai arī ar draudzes palīgmācītāju - 
Tālr. - 29559694
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

 Ādažu evaņģēliski
luteriskā draudze

Baltezera baznīca,
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636
***
Vai arī ziedojiet
PayPal sistēmā

***
 
Ja sprediķi būtu pieejami draudzes mājas lapā, vai Tu tos klausītos?
• Jā
• Nē
• Iespējams, grūtā brīdī
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »