Jaunumi
Lūgšanas
Sprediķi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca
Dievkalpojumi, koncerti 2019.g Adventā un Ziemsvētkos
ziņa publicēta 10.12.2019 izdrukas versija

 

Adventa un Ziemassvētku laika pasākumi
Ādažu draudzē – Baltezera baznīcā un Carnikavas baznīcas “Laivu mājā”

 

Adventa un Ziemassvētku laika dievkalpojumi Baltezera baznīcā, Ādažu novadā

Svētdien, 15. decembris plkst. 11:00 – Trešās Adventes dievkalpojums, ar LTV1 televīzijas tiešraidi, piedalās draudzes koris “Zari”, diriģente E. Pērkone

Svētdien, 22. decembris plkst. 11:00 – Ceturtās  Adventes dievkalpojums,
piedalās  koncertu sniedz Sējas novada koris “Sēja”, diriģents Ā. Ādamsons

Otrdien, 24. decembris plkst. 18:00 un 20:00 – Ziemassvētku vakara dievkalpojumi

Trešdien, 25. decembris plkst. 11:00 – Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums

Svētdien, 29. decembris plkst. 11:00 – Ģimeņu dievkalpojums

Otrdien, 31. decembris plkst. 23:00 – Vecgada vakara dievkalpojums

Adventa un Ziemassvētku laika koncerti Baltezera baznīcā, Ādažu novadā


Ceturtdien, 5. decembris plkst. 18:00 - Rīgas Doma kora skolas, Evas Pērkones un Ingrīdas Kleperes audzēkņu koncerts, ieeja par ziedojumiem

Sestdien, 7. decembris plkst. 13:00 - Ādažu mūzikas skolas audzēkņu koncerts, ieeja par ziedojumiem

Piektdien, 13. decembris plkst. 19:00 - Trīs koru koncerts Baltezera baznīcā, diriģents E. Grāvītis, ērģelniece A. Ziņģīte, piedalās Rīgas Imantas vsk. zēnu koris “Auseklītis”, Aizkraukles novada vsk. jauniešu koris  “De Cantare”, jauktais koris “Aizkraukle”, programmā garīgā mūzika un Ziemassvētku dziesmas, ieeja par ziedojumiem

Sestdien, 14. decembris plkst. 19:00 – Adventa laika koncerts, mūzikas projekts "Jāņa ielas republika", ieeja par ziedojumiem

Otrdien, 17. decembris plkst. 18:00 - Mūzikas skolas "Namiņš" Ziemassvētku ieskaņas koncerts, ieeja par ziedojumiem

Ceturtdien, 19. decembris plkst. 18:00 – Garkalnes novada jauktā kora “Pa Saulei”  koncerts "Prieks PaSaulei", diriģenti M. Ozola, J. Ozols, M. Dudčaka, ieeja par ziedojumiem

Piektdien, 20. decembrī plkst. 19:00 – Ziemassvētku koncerts “ES TICU... “, piedalās V. Pūce, I. Šļubovska-Kancēviča, D. Krenberga, R. Ozols, biļetes Biļešu Paradīzes kasēs

Sestdien, 21. decembris plkst. 16:00 – Koncerts, piedalās kori "Saknes" un "Jaunpils", diriģenti L. Pommere, Ā. Ādamsons, ieeja par ziedojumiem

Svētdien, 5. janvāris plkst. 12:30 – Koncerts "Viduslaiku korāļi", piedalās V. E. Platupe, M. Dzenuška un D. Treija, ieeja par ziedojumiem

Otrdien, 7. janvāris plkst. 19:00 – Koncerts "Sniegpārslas stāsts", piedalās  I. Sutugova, M. Burke-Burkevics un N. Pauniņš, biļetes Biļešu Paradīzes kasēs

 

Papildus pasākumi Baltezera baznīcā:

Otrdien, 10.  decembrī 19:00 – Vīru vakars

Katru pirmdienu plkst. 19:00 – Lūgšanu vakars un meditācija

Katru trešdienu plkst. 19:00 – Vakara dievkalpojums

Sestdien, 14. decembris plkst. 10:00 - 16:00 – Kalpotāju apmācība, “Kas mēs esam, uz kurieni ejam un kā to darām?”, trīs lekcijas, dalīšanās, grupu darbs. Aicināti visi esošie kalpotāji un tie, kuri meklē savu iespēju iesaistīties kalpošanā.

Papildus info: www.BaltezeraBaznica.lv, FaceBook.com/BaltezeraBaznica

 

Adventa un Ziemassvētku laika dievkalpojumi
Carnikavas baznīcas Laivu mājā, Stacijas ielā 21, Carnikavā

Svētdien, 8. decembris plkst. 15:00 – Otrās Adventes dievkalpojums

Svētdien, 15. decembris plkst. 15:00 – Trešās Adventes dievkalpojums

Svētdien, 22. decembris plkst. 15:00 – Ceturtās  Adventes dievkalpojums

Otrdien, 24. decembris plkst. 15:00 – Ziemassvētku vakara dievkalpojums

Svētdien, 29. decembris plkst. 15:00 – dievkalpojums

Papildus pasākumi Laivu mājā:

Otrdien, 17. decembrī 19:00 – Sievu vakars

No 9. janvāra ceturtdienās plkst. 19:00 sākas “Alfa kurss” – kurss par dzīvi, ticību, jēgu, kura noslēgumā var tikt iesvētīts draudzē

Papildus info: www.Carnikavasbaznica.lv, FaceBook.com/CarnikavasBaznica

Sagatavoja Marta Romanova-Jēkabsone, Mob. 26475178

Komentāri

Vārds:*
E-pasts:*
 
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītājiem:

Ivaru Jēkabsonu -  
Tālr. -
29482497
vai arī ar 
Jāni Kopštālu - 
Tālr. -
29559694

 
AIZLŪGUMIEM sūtīt -
aizlugumi@adazudraudze.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***
ALFA KURSS un iesvētes mācības
Ādažu draudzē

***

Aktuālā
informācija
facebook.com/
BaltezeraBaznica/

MĀCĪTĀJU
SPREDIĶI
AUDIO
***

Dievkalpojumi
VIDEO
***

Baltezera baznīcā noteik klātienes dievkalpojumi.

Dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu:

katru svētdienu plkst. 11:00

katru trešdienu plkst. 19:00

Ģimeņu dievkalpojums:

katra mēneša pēdējā svētdienā plkst. 11:00

Lūgšanu vakars:

pirmdienās plkst. 19:00

Mācītāja pieņemšanas laiks:

trešdienās 17:00 - 18:50

Bībeles stundas:

tiešsaistē ceturtdienās 19:00 - 21:00 (pieteikties pie māc. Jāņa Kopštāla)

Sievu un vīru vakari:

Pirmdienās 19:00 - 21:00 (“Laivu mājā”, Carnikavā, Stacijas ielā 21)

Diakonijas pieņemšana:

katra mēneša otrā otrdiena 18:00 - 20:00 draudzes mājā “Tīrkalni”

*

JA PĒDĒJO TRĪS NEDĒĻU LAIKĀ JŪS VAI KĀDS NO JŪSU ĢIMENES IR KONTAKTĒJIES AR CILVĒKIEM, KURI IR INFICĒTI, VAI IR ATGRIEZUŠIES NO SLIMĪBAS SKARTAJĀM VALSTĪM, JUMS IR JĀPALIEK MĀJĀS, UN KLĀTIENĒ JŪS DIEVNAMU APMEKLĒT NEVARAT.

IR JĀPLIEK MĀJĀS ARĪ TAD, JA JUMS IR JEBKĀDI SLIMĪBAS SIMPTOMI.

*** * ***
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

 Ādažu evaņģēliski
luteriskā draudze

Baltezera baznīca, Baznīcas iela 1, 
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636
***
Vai arī ziedojiet
PayPal sistēmā

***
 
Ja sprediķi būtu pieejami draudzes mājas lapā, vai Tu tos klausītos?
 Jā
 Nē
 Iespējams, grūtā brīdī
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »