Jaunumi
Lūgšanas
Sprediķi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca
Bībeles lasījumi:
ziņa publicēta 21.03.2020 izdrukas versija

Bībeles lasījumi gavēņa laikā

Jesaja 51:3
Gan Kungs mierinās Ciānu,
viņš mierinās tās drupas,
tās tuksnesi par Ēdeni pārvērtīs
un kailatni par Kunga dārzu –
tur būs līksme un prieks,
pateicība un dziesmas!
Lasījumi Gavēņa laikā:

 1. Filipiešiem 1:27-30
 2. Jesaja 51:1-16
 3. Jona 3:1-10
 4. Mozus 7:6-11
 5. Jeremija 1:4-10
 6. Jeremija 23:7-8
 7. Psalms 72:11-13
 8. Psalms 49:15
 9. Ecehiela 34:15-16
 10. Jesaja 35:5-6
 11. Jesaja 40:11
 12. Jeremija 31:15
 13. Jesaja 61:1-3
 14. Mateja 27:3
 15. Psalms 109:5-6
 16. Pētera 1:8-17
 17. Pētera 2:13-25
 18. Pētera 3:8-18
 19. Pētera 4:12-16
 20. Pētera 5:6-11
 21. Jāņa 6:35-37
 22. Psalms 22:7-8
 23. Ījaba 19:21-29
 24. Psalms 69:4-12
 25. Psalms 22:12-18
 26. Psalms 78:3-8
 27. Mozus 22:1-14
 28. Jesaja 52:13-15
 29. Jesaja 53:1-12
 30. Psalms 22:12-13
 31. Ecehiela 34:11-12
 32. Romiešiem 3:21-28
 33. Jēkaba 5:13-18
 34. Romiešiem 5:1-11
 35. Romiešiem 6:12-18
 36. Romiešiem 7:7-14
 37. Romiešiem 8:18-25
 38. Jāņa 12:1-7
 39. Caharijas 9:9
 40. Mateja 21:1-16
 41. Lūka 22:39-62
 42. Lūka 22:63-71
 43. Lūka 23:11-25
 44. Marka 15:1-14
 45. Jāņa 19:1-37
 46. Jāņa 19:38-42
 47. Jāņa 20:1-31

 

Komentāri

Vārds:*
E-pasts:*
 
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītājiem:

Ivaru Jēkabsonu -  
Tālr. -
29482497
vai arī ar 
Jāni Kopštālu - 
Tālr. -
29559694

 
AIZLŪGUMIEM sūtīt -
aizlugumi@adazudraudze.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***
ALFA KURSS un iesvētes mācības
Ādažu draudzē

***

Aktuālā
informācija
facebook.com/
BaltezeraBaznica/

MĀCĪTĀJU
SPREDIĶI
AUDIO
***

Dievkalpojumi
VIDEO
***

Baltezera baznīcā noteik klātienes dievkalpojumi.

Dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu:

katru svētdienu plkst. 11:00

katru trešdienu plkst. 19:00

Ģimeņu dievkalpojums:

katra mēneša pēdējā svētdienā plkst. 11:00

Lūgšanu vakars:

pirmdienās plkst. 19:00

Mācītāja pieņemšanas laiks:

trešdienās 17:00 - 18:50

Bībeles stundas:

tiešsaistē ceturtdienās 19:00 - 21:00 (pieteikties pie māc. Jāņa Kopštāla)

Sievu un vīru vakari:

Pirmdienās 19:00 - 21:00 (“Laivu mājā”, Carnikavā, Stacijas ielā 21)

Diakonijas pieņemšana:

katra mēneša otrā otrdiena 18:00 - 20:00 draudzes mājā “Tīrkalni”

*

JA PĒDĒJO TRĪS NEDĒĻU LAIKĀ JŪS VAI KĀDS NO JŪSU ĢIMENES IR KONTAKTĒJIES AR CILVĒKIEM, KURI IR INFICĒTI, VAI IR ATGRIEZUŠIES NO SLIMĪBAS SKARTAJĀM VALSTĪM, JUMS IR JĀPALIEK MĀJĀS, UN KLĀTIENĒ JŪS DIEVNAMU APMEKLĒT NEVARAT.

IR JĀPLIEK MĀJĀS ARĪ TAD, JA JUMS IR JEBKĀDI SLIMĪBAS SIMPTOMI.

*** * ***
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

 Ādažu evaņģēliski
luteriskā draudze

Baltezera baznīca, Baznīcas iela 1, 
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636
***
Vai arī ziedojiet
PayPal sistēmā

***
 
Ja sprediķi būtu pieejami draudzes mājas lapā, vai Tu tos klausītos?
 Jā
 Nē
 Iespējams, grūtā brīdī
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »