Jaunumi
Lūgšanas
Sprediķi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca
Dievkalpojumi Klusā nedēļā un Lieldienās
ziņa publicēta 07.04.2020 izdrukas versija

Dievkalpojumu tiešraides Klusajā nedēļā no Baltezera baznīca
(FaceBook live kontā FaceBook.com/BaltezeraBaznica) -

8. aprīlī, plkst. 19:00 - Vakara dievkalpojums Klusajā nedēļā (vada māc. Jānis Kopštāls)

9. aprīlī, plkst. 19:00 - Zaļā ceturtdiena - Svētā vakarēdiena iestādīšanas dievkalpojums (vada māc. Jānis Kopštāls)

No 9. aprīļa plkst. 20:00 līdz 11. aprīlim plkst. 23:59 - lūgšanu ķēde - katrs no savām mājām draudze lūgšanās visu šo laiku, dienu un nakti.

10. aprīlī, plkst. 19:00 - Lielā piektdiena - Kristus ciešanu dievkalpojums (vada māc. Ivars Jēkabsons)

12. aprīlī, plkst. 11:00 - Lieldienas - Kristus augšāmcelšanās dievkalpojums (vada māc. Ivars Jēkabsons un māc. Jānis Kopštāls)

*Dievkalpojumi tiek svinēti bez draudzes klātbūtnes baznīcā

*Baltezera baznīcā pēc dievkalpojumu tiešraidēm individuālā kārtā iespējams saņemt Svēto vakarēdienu, ievērojot visus distancēšanās un epidemoloģiskos piesardzības pasākumus. !! Izņemot pēc Lielās piektdienas dievkalpojuma!!

Carnikavas baznīca Laivu Mājā (Stacijas ielā 21, Carnikava)-
12. aprīlī, plkst. 14:15 - 15:00 Lieldienas - iespēja individuāli saņemt Svēto vakarēdienu

P.S. 11. aprīlī, naktī - Lieldienu nakts vigilija baznīcā nenotiks, sekosim līdzi tiešsaistē citām draudzēm
Komentāri

Vārds:*
E-pasts:*
 
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītājiem:

Ivaru Jēkabsonu -  
Tālr. -
29482497
vai arī ar 
Jāni Kopštālu - 
Tālr. -
29559694

 
AIZLŪGUMIEM sūtīt -
aizlugumi@adazudraudze.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***
ALFA KURSS un iesvētes mācības
Ādažu draudzē

***

Aktuālā
informācija
facebook.com/
BaltezeraBaznica/

MĀCĪTĀJU
SPREDIĶI
AUDIO
***

Dievkalpojumi
VIDEO
***

Baltezera baznīcā noteik klātienes dievkalpojumi.

Dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu:

katru svētdienu plkst. 11:00

katru trešdienu plkst. 19:00

Ģimeņu dievkalpojums:

katra mēneša pēdējā svētdienā plkst. 11:00

Lūgšanu vakars:

pirmdienās plkst. 19:00

Mācītāja pieņemšanas laiks:

trešdienās 17:00 - 18:50

Bībeles stundas:

tiešsaistē ceturtdienās 19:00 - 21:00 (pieteikties pie māc. Jāņa Kopštāla)

Sievu un vīru vakari:

Pirmdienās 19:00 - 21:00 (“Laivu mājā”, Carnikavā, Stacijas ielā 21)

Diakonijas pieņemšana:

katra mēneša otrā otrdiena 18:00 - 20:00 draudzes mājā “Tīrkalni”

*

JA PĒDĒJO TRĪS NEDĒĻU LAIKĀ JŪS VAI KĀDS NO JŪSU ĢIMENES IR KONTAKTĒJIES AR CILVĒKIEM, KURI IR INFICĒTI, VAI IR ATGRIEZUŠIES NO SLIMĪBAS SKARTAJĀM VALSTĪM, JUMS IR JĀPALIEK MĀJĀS, UN KLĀTIENĒ JŪS DIEVNAMU APMEKLĒT NEVARAT.

IR JĀPLIEK MĀJĀS ARĪ TAD, JA JUMS IR JEBKĀDI SLIMĪBAS SIMPTOMI.

*** * ***
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

 Ādažu evaņģēliski
luteriskā draudze

Baltezera baznīca, Baznīcas iela 1, 
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636
***
Vai arī ziedojiet
PayPal sistēmā

***
 
Ja sprediķi būtu pieejami draudzes mājas lapā, vai Tu tos klausītos?
 Jā
 Nē
 Iespējams, grūtā brīdī
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »