Jaunumi
Lūgšanas
Sprediķi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca
Palīdzība ārkārtas situācijas laikā
ziņa publicēta 14.04.2020 izdrukas versija

Sveicieni no Ādažu draudzes diakonijas!

Liels paldies visiem, kas ar saviem ziedojumiem, darbiem un lūgšanām atbalsta diakonijas darbu mūsu draudzē!
Vēlamies informēt, ka ārkārtas situācijas laikā diakonijas pieņemšanas katra mēneša otrajā otrdienā draudzes mājā “Tīrkalni” nenotiek. Taču palīdzību ir iespējams saņemt.

Ja jums ir nepieciešama kāda praktiska palīdzība no draudzes vai ja zināt kādu draudzes locekli, kādus seniorus vai ģimenes Ādažu vai Carnikavas novadā, kuriem nepieciešama palīdzība atvest no veikala zāles vai pārtiku vai arī vajadzīgs kāds cita veida atbalsts, lūdzu, sazinieties ar mūsu draudzes diakoniju, rakstot uz e-pastu diakonija@baltezerabaznica.lv vai arī zvanot 29151469. Tiks izskatītas iespējas palīdzēt.

Ja nepieciešams garīgs atbalsts šajā situācijā, sazinieties ar mācītāju Jāni - t.:29559694.

Šajās ārkārtas stāvokļa nedēļās esam apzinājuši lielāko daļu no ģimenēm, kam mūsu draudze pēdējo gadu laikā sniegusi praktisko palīdzību ar pārtiku un citām lietām, un – pateicība Dievam, lielākajai daļai šajā grūtajā laikā palīdz radinieki, draugi, sociālo dienestu darbinieki, kaimiņi.
Taču arī draudzes diakonijas darbinieki jau ir devušies pie vairākiem cilvēkiem, ģimenēm, nogādājot pārtiku, barību mājdzīvniekiem, higiēnas preces u.c. Pateicība draudzes cilvēkiem, kas ir pieteikušies palīdzēt un jau snieguši palīdzību tiem, kam tas nepieciešams.

Jūs arī turpmāk varat atbalstīt diakonijas darbu šādos veidos
* ar aizlūgšanām gan par cilvēkiem, kuri saskaras ar finanšu, veselības un citām problēmām, lai viņi meklē un atrod palīdzību un izeju no krīzes situācijām, gan par draudzes diakonijas darbiniekiem, par to, lai viņi spēj saskatīt un atrast pareizos veidus, kā palīdzēt
*ziedojot pārtikas produktus pārtikas paku sagatavošanai (tos var atstāt Baltezera baznīcā laikos, kad baznīca ir atvērta individuāliem apmeklējumiem un lūgšanām svētdienās no 10:00 līdz 12:30, trešdienās no 18:00 līdz 20:00)
*ziedojot naudu diakonijas darbam, pārskaitot to uz draudzes kontu, kā maksājuma mērķi norādot "Diakonijas darbam" (rekvizīti: Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze; Baltezera baznīca, Ādažu novads, LV 2164; Reģ. Nr. 90000345040; Konta nr: LV39UNLA0002000701636)
*informējot Ādažu un Carnikavas novada cilvēkus, kuri ir grūtos apstākļos, par iespējām saņemt draudzē palīdzību.

Tā kā diakonijas pieņemšanas uz laiku ir pārtrauktas, turklāt mums ir uzkrājušies mantiskie ziedojumi (lietoti apģērbi, apavi, trauki), lūdzam līdz ārkārtas situācijas beigām uz diakonijas telpām Tīrkalnos vai baznīcu šāda veida ziedojumus nevest.

Dieva mieru, žēlastību un apsardzību vēlot,
draudzes diakonijas darbinieki

Komentāri

Vārds:*
E-pasts:*
 
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītājiem:

Ivaru Jēkabsonu -  
Tālr. -
29482497
vai arī ar 
Jāni Kopštālu - 
Tālr. -
29559694

 
AIZLŪGUMIEM sūtīt -
aizlugumi@adazudraudze.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***
ALFA KURSS un iesvētes mācības
Ādažu draudzē

***

Aktuālā
informācija
facebook.com/
BaltezeraBaznica/

MĀCĪTĀJU
SPREDIĶI
AUDIO
***

Dievkalpojumi
VIDEO
***

Baltezera baznīcā noteik klātienes dievkalpojumi.

Dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu:

katru svētdienu plkst. 11:00

katru trešdienu plkst. 19:00

Ģimeņu dievkalpojums:

katra mēneša pēdējā svētdienā plkst. 11:00

Lūgšanu vakars:

pirmdienās plkst. 19:00

Mācītāja pieņemšanas laiks:

trešdienās 17:00 - 18:50

Bībeles stundas:

tiešsaistē ceturtdienās 19:00 - 21:00 (pieteikties pie māc. Jāņa Kopštāla)

Sievu un vīru vakari:

Pirmdienās 19:00 - 21:00 (“Laivu mājā”, Carnikavā, Stacijas ielā 21)

Diakonijas pieņemšana:

katra mēneša otrā otrdiena 18:00 - 20:00 draudzes mājā “Tīrkalni”

*

JA PĒDĒJO TRĪS NEDĒĻU LAIKĀ JŪS VAI KĀDS NO JŪSU ĢIMENES IR KONTAKTĒJIES AR CILVĒKIEM, KURI IR INFICĒTI, VAI IR ATGRIEZUŠIES NO SLIMĪBAS SKARTAJĀM VALSTĪM, JUMS IR JĀPALIEK MĀJĀS, UN KLĀTIENĒ JŪS DIEVNAMU APMEKLĒT NEVARAT.

IR JĀPLIEK MĀJĀS ARĪ TAD, JA JUMS IR JEBKĀDI SLIMĪBAS SIMPTOMI.

*** * ***
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

 Ādažu evaņģēliski
luteriskā draudze

Baltezera baznīca, Baznīcas iela 1, 
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636
***
Vai arī ziedojiet
PayPal sistēmā

***
 
Ja sprediķi būtu pieejami draudzes mājas lapā, vai Tu tos klausītos?
 Jā
 Nē
 Iespējams, grūtā brīdī
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »