Jaunumi
Lūgšanas
Sprediķi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca
3. Adventē 13.12.2020 - amata krusts Jānim Kopštālam
ziņa publicēta 12.12.2020 izdrukas versijaŠo svētdien, 13. decembrī (2020) - trešajā Adventā pl.11:00 aicinām sekot līdzi TIEŠRAIDĒ no Baltezera baznīcas www.facebook.com/BaltezeraBaznica


Dievkalpojumā tiks pasniegts mācītāja amata krusts vienam no Ādažu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājiem Jānim Kopštālam.
 
Dievkalpojumā piedalīsies un arī sprediķi sacīs LELB arhibīskaps Jānis Vanags, kā arī klāt būs mūsu otrs mācītājs Ivars Jēkabsons.

Amata krusta saņemšana nozīmē kļūt par pilntiesīgu mācītāju Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīcā (LELB).

Lūdzam attālināti piedalīties dievkalpojumā un sveikt mūsu mācītāju!
Uz vietas Baltezera baznīcā varēs atrasties aptuveni 17 dievkalpojuma dalībnieki, ievērojot vismaz 2 metru distanci, obligāti lietojot sejas maskas vai vairogus.


Jānis Kopštāls dzimis 1969. gada 28. februārī Kuldīgā, beidzis Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolu. 20 gadus strādājis dažādus ar galdniecību saistīti darbus un pēdējos 15 gadus bijis grāmatvedis. Viņš ir kristīts un iesvētīts 1992. gada 5. jūlijā Dārtes evaņģēliski luteriskajā draudzē. Studējis Lutera akadēmijā un beidzis to 2017. gadā.

Dažādās draudzēs viņš ir aktīvi kalpojis gan kā grāmatvedis, mantzinis, draudzes priekšnieks, perminderis, Alfas kursu lektors, Bībeles nometnes vadītājs, lektors, cietuma Afas komandas dalībnieks, draudzes kora dalībnieks, ALFA kursa koordinators.

Kā evaņģēlists ievests amatā un sācis kalpiot 2018. gada 9. aprīlī Ādažu evaņģēliski luteriskajā draudzē. Jānis tika ordinēts kā mācītājs 2019. gada 14. augustā.

Jānis ir precējies ar sievu Ievu, viņam ir trīs meitas - Rota Elizabete (13), Estere Ieva (6) un Šarlote Rebeka (4).

Viņa moto ir: "Ja tu gribi sasmīdināt Dievu, pastāsti viņam par saviem plāniem" un “Un, sveci iededzinājis, neviens to neapklāj ar trauku, nedz to liek apakš gultas, bet to liek lukturī, lai ienācēji redzētu gaismu." /Lk 8-16/
Komentāri

Vārds:*
E-pasts:*
 
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītājiem:

Ivaru Jēkabsonu -  
Tālr. -
29482497
vai arī ar 
Jāni Kopštālu - 
Tālr. -
29559694

 
AIZLŪGUMIEM sūtīt -
aizlugumi@adazudraudze.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***
ALFA KURSS un iesvētes mācības
Ādažu draudzē

***

Aktuālā
informācija
facebook.com/
BaltezeraBaznica/

MĀCĪTĀJU
SPREDIĶI
AUDIO
***

Dievkalpojumi
VIDEO
***

Baltezera baznīcā noteik klātienes dievkalpojumi.

Dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu:

katru svētdienu plkst. 11:00

katru trešdienu plkst. 19:00

Ģimeņu dievkalpojums:

katra mēneša pēdējā svētdienā plkst. 11:00

Lūgšanu vakars:

pirmdienās plkst. 19:00

Mācītāja pieņemšanas laiks:

trešdienās 17:00 - 18:50

Bībeles stundas:

tiešsaistē ceturtdienās 19:00 - 21:00 (pieteikties pie māc. Jāņa Kopštāla)

Sievu un vīru vakari:

Pirmdienās 19:00 - 21:00 (“Laivu mājā”, Carnikavā, Stacijas ielā 21)

Diakonijas pieņemšana:

katra mēneša otrā otrdiena 18:00 - 20:00 draudzes mājā “Tīrkalni”

*

JA PĒDĒJO TRĪS NEDĒĻU LAIKĀ JŪS VAI KĀDS NO JŪSU ĢIMENES IR KONTAKTĒJIES AR CILVĒKIEM, KURI IR INFICĒTI, VAI IR ATGRIEZUŠIES NO SLIMĪBAS SKARTAJĀM VALSTĪM, JUMS IR JĀPALIEK MĀJĀS, UN KLĀTIENĒ JŪS DIEVNAMU APMEKLĒT NEVARAT.

IR JĀPLIEK MĀJĀS ARĪ TAD, JA JUMS IR JEBKĀDI SLIMĪBAS SIMPTOMI.

*** * ***
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

 Ādažu evaņģēliski
luteriskā draudze

Baltezera baznīca, Baznīcas iela 1, 
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636
***
Vai arī ziedojiet
PayPal sistēmā

***
 
Ja sprediķi būtu pieejami draudzes mājas lapā, vai Tu tos klausītos?
 Jā
 Nē
 Iespējams, grūtā brīdī
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »