Jaunumi
Lūgšanas
Sprediķi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca
ELEKTRONISKĀS MŪZIKAS DIEVKALPOJUMS - (LIVE) ieraksts
ziņa publicēta 20.07.2021 izdrukas versija

 * Mūzika -
Mācītājs Aigars Vančenko
(DJ-Lite)

* Dievkalpojumu vada -
Mācītājs Ivars Jēkabsons


Saite uz dievkalpojuma VIDEO ierakstu Youtube
https://youtu.be/FVww2FLU_Og

Nosklausies AUDIO Souncloud:
https://soundcloud.com/adazudraudze/elektroniskas-muzikas-dievkalpojums-live-14-07-2021-baltezera-baznica

 • Vari klausīties Audio Live ierakstu no Elektroniskās mūzikas dievkalpojuma Baltezera baznīcā. 
 • Klausies un lūdz mašīnā, birojā, mājās, ejot, skrienot, dejojot.
 • Dievkalpojumā skanēja mācītāja Aigars Vančenko (DJ Lite) radītā elektroniskā mūzika un tekstus lasīja mācītājs Ivars Jēkabsons.

 • Aicinām atbalstīt māc. Aigara Vančenko kalpošanu ar ziedojumu, pārskaitot uz draudzes kontu:
 • DRAUDZES REKVIZĪTI
  Saņēmējs:
  Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze
  Baltezera baznīca, Baznīcas iela 1, Baltezers, Ādažu novads, LV 2164
  Reģ. Nr. 90000345040
  IBAN LV39UNLA0002000701636
  Informācija saņēmējam: Ziedojums Aigara Vančenko kalpošanas atbalstam

  #adazudraudze #ādažudraudze

 • Skaņdarbi Dievkalpojumā:
 1. Ievadā - The Star of the East -  “Austrumu zvaigzne”
 2. Long way..  “Ceļš” - lasījumi - 121. Psalms “Miera mirkļi” - dzeja - Ivars Jēkabsons
 3. Grace - “Žēlastība” - lasījumi - 1.Mozus grāmata 1 nodaļa; 139.Psalms 13-18; Jāņa evaņģēlijs - 1 nodaļa
 4. When the Heart Screams for Repentance - “Kad sirds sauc pēc nožēlas”
 5. 23.Psalms… - “Kungs mans Gans”
 6. Jesus Prayer - Jēzus Lūgšana un “Mūsu Tēvs” - Jēzus lūgšana - “Kungs Jēzu Kristu, Tu Dieva Dēls - apžēlojies - par mani grēcinieku!”
 7. Resurrection of the true Love -  “patiesas Mīlestības augšāmcelšanās” - lasījumi - Jāņa evaņģēlijs 3:16; 1. Jāņa vēstule 4-5

Komentāri

Vārds:*
E-pasts:*
 
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītājiem:

Ivaru Jēkabsonu -  
Tālr. -
29482497
vai arī ar 
Jāni Kopštālu - 
Tālr. -
29559694

 
AIZLŪGUMIEM sūtīt -
aizlugumi@adazudraudze.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***
ALFA KURSS un iesvētes mācības
Ādažu draudzē

***

Aktuālā
informācija
facebook.com/
BaltezeraBaznica/

MĀCĪTĀJU
SPREDIĶI
AUDIO
***

Dievkalpojumi
VIDEO
***

Baltezera baznīcā noteik klātienes dievkalpojumi.

Dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu:

katru svētdienu plkst. 11:00

katru trešdienu plkst. 19:00

Ģimeņu dievkalpojums:

katra mēneša pēdējā svētdienā plkst. 11:00

Lūgšanu vakars:

pirmdienās plkst. 19:00

Mācītāja pieņemšanas laiks:

trešdienās 17:00 - 18:50

Bībeles stundas:

tiešsaistē ceturtdienās 19:00 - 21:00 (pieteikties pie māc. Jāņa Kopštāla)

Sievu un vīru vakari:

Pirmdienās 19:00 - 21:00 (“Laivu mājā”, Carnikavā, Stacijas ielā 21)

Diakonijas pieņemšana:

katra mēneša otrā otrdiena 18:00 - 20:00 draudzes mājā “Tīrkalni”

*

JA PĒDĒJO TRĪS NEDĒĻU LAIKĀ JŪS VAI KĀDS NO JŪSU ĢIMENES IR KONTAKTĒJIES AR CILVĒKIEM, KURI IR INFICĒTI, VAI IR ATGRIEZUŠIES NO SLIMĪBAS SKARTAJĀM VALSTĪM, JUMS IR JĀPALIEK MĀJĀS, UN KLĀTIENĒ JŪS DIEVNAMU APMEKLĒT NEVARAT.

IR JĀPLIEK MĀJĀS ARĪ TAD, JA JUMS IR JEBKĀDI SLIMĪBAS SIMPTOMI.

*** * ***
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

 Ādažu evaņģēliski
luteriskā draudze

Baltezera baznīca, Baznīcas iela 1, 
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636
***
Vai arī ziedojiet
PayPal sistēmā

***
 
Ja sprediķi būtu pieejami draudzes mājas lapā, vai Tu tos klausītos?
 Jā
 Nē
 Iespējams, grūtā brīdī
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »