Jaunumi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas sprediķis
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca
Baznīcu nakts Baltezera baznīcā 5.jūnijā
ziņa publicēta 15.05.2015 izdrukas versija


Līdzīgi, kā Latvijā notiek Muzeju nakts, tāpat tiek rīkota arī Baznīcu nakts. Šogad pirmo reizi arī Ādažu evaņģēliski luteriskās draudzes Baltezera baznīca piedalīsies Baznīcu naktī 5.jūnijā, kad aicinām visus uz dievnamu laikā no 18:00-01:00.

 

Informācija par Baznīcu nakti no pasākuma organizatoriem Latvijā: „Baznīcu nakts ir kultūras notikums, kas kristīgo draudžu baznīcās notiek vasaras sākumā, jūnijā. Baznīcu nakts ir laiks, kad baznīcā ienākt citādi un iepazīt kultūras un garīgo vērtību skaistumu. Pasākuma dienā baznīcas Rīgā un citur Latvijā ir atvērtas līdz pusnaktij un pat ilgāk. Nāc un esi viesis - izbaudi mūziku, mākslu, arhitektūru, sarunas, dziesmas, klusumu un lūgšanu.

Baznīcu nakts ir Eiropas mēroga notikums, kas notiek arī Igaunijā, Austrijā, Čehijā, Vācijā un citās valstīs un ļauj mūsdienu cilvēkam iepazīt vienu no Eiropas kultūras pamatiem - kristīgo mantojumu visā tā daudzveidībā”.

‌PROGRAMMA:


18:00-20:00

- Ekskursija baznīcā, fotogrāfiju apskate baznīcas zālē un bēniņu zālē, informācija par draudzes/ baznīcas vēsturi.

- Mākslinieces Ārijas Cekules darbu izstāde baznīcas balkonā.

- Radošās darbnīcas bērniem baznīcas bēniņu zālē.

-Laiks sarunai ar mācītāju - individuāla saruna pēc vēlēšanās, aizlūgšanas kopā ar mācītāju Māri Sarmu.

 

20:00 - 20:40
Draudzes kora "Zari" koncerts. Diriģente Baiba Āboliņa -Smirnova, piedalās Elizabete Lukaševiča (Rīgas Doma kora skolas 4.kl. audzēkne), Anete Laubenbaha (oboja, flauta), Lauma Liepiņa (čells), Dace Akmentiņa (ērģeles). Koncertā skanēs dažādu laikmetu latviešu un cittautu komponistu garīgā mūzika.

 

21:00-21:30
Dzied Zane Gudrā. Piedalās Dace Akmentiņa (ērģeles). Koncertā skanēs Im.Kalniņa, R.Dubras, J.Lūsēna mūzika.

 

22:00-22:30
Tezē dziedājumus dzied draudzes koris "Zari". Piedalās Lauma Liepiņa (čells), Dace Akmentiņa (ērģeles).

 

Pauzēs starp koncertiem - sarunas un sadraudzība pie tējas un kafijas kopā ar draudzes locekļiem; baznīcas, izstāžu apskate; sarunas ar mācītāju.

 

23:00-23:30
Dziesmu dievkalpojums sveču gaismā (ar lasījumiem, lūgšanām, Tezē dziedājumiem). Piedalās draudzes koris "Zari", Lauma Liepiņa (čells), Dace Akmentiņa (ērģeles).

 

23:30-1:00
Baznīca atvērta apmeklētājiem - pārdomām un lūgšanām klusumā.

Komentāri

Vārds:*
E-pasts:*
 
Dievkalpojumi
Svētdienās - plkst 11:00
Trešdienās - plkst 19:00
Lūgšanu vakari
Pirmdienās - plkst 19:00
***
Jauns Iesvētes mācības kurss sāksies 2020. gada janvārī plkst.19 - ceturtdienās Carnikavā Stacijas ielā 21 - “Laivu Mājā”
***
AIZLŪGUMIEM sūtīt - aizlugumi@baltezerabaznica.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītāju -  
Tālr. - 29482497 

vai arī ar draudzes palīgmācītāju - 
Tālr. - 29559694
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

 Ādažu evaņģēliski
luteriskā draudze

Baltezera baznīca,
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636
***
Vai arī ziedojiet
PayPal sistēmā

***
 
Ja sprediķi būtu pieejami draudzes mājas lapā, vai Tu tos klausītos?
 Jā
 Nē
 Iespējams, grūtā brīdī
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »