Jaunumi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas sprediķis
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca
Pārdomas un Lūgšanas "Tuksnesī" katru pirmdienu, pulksten 18:30
ziņa publicēta 19.02.2018 izdrukas versija

Vadītas lūgšanas vakari Lielā Gavēņa laikā.
Lūgšanu vadmotīvs šajā laikā “Gars viņu veda tuksnesī.” /Lk. 4:1/.
Lūgšanā 6 + 1 nedēļās ieiesim savas dzīves tuksnešos. Ar Jēzu mēs varam tur iet. Gars Viņu tur vadīja, lai mūsu dzīves izgaismotu un padarītu par oāzi.
Lūgšanu vakarus vadīs mācītājs Ivars Jēkabsons.

Baltezera baznīca, katru pirmdienu, pulksten 18:30

Katru nedēļu iesim tuksnesī no cita skatu punkta.
Tuksnesis kā ...
1. Vieta, kur sagatavoties
2. Vieta pārbaudījumiem
3. Vieta, kur izlīdzināties
4. Vieta, kur cīnīties
5. Vieta maizei no debesīm
6. Vieta izaicinājumiem
7. Vieta transformācijai

Vadītas lūgšanas vakaros lūdz ar Svētajiem Rakstiem. Lūgšanas vadītājs piedāvā ierosmes un pamudinājumus, lai caur konkrēto Rakstu vietu palīdzētu pievērst sevi Dievam, lai sastaptos ar Viņu. Lai tajā piedalītos nav jābūt teoloģiskais izglītībai vai īpašām lūgšanu dāvanām, vien jāvēlas pabūt kopā ar Kungu. Aicināts ir ikviens, lai stiprinātos, piedzīvotu un kopā ar Jēzu tuvotos Lieldienām.

Lūgšanas vakara laiks ~ 1h,
Lūgšana norit klusuma noskaņā, tādēļ lūgums ierasties savlaicīgi.

Sajūti savas slāpes un ierodies pat, ja nekad neesi te bijis!

Komentāri

Vārds:*
E-pasts:*
 
Dievkalpojumi
Svētdienās - plkst 11:00
Trešdienās - plkst 19:00
Lūgšanu vakari
Pirmdienās - plkst 19:00
***
Jauns Iesvētes mācības kurss sāksies 2020. gada janvārī plkst.19 - ceturtdienās Carnikavā Stacijas ielā 21 - “Laivu Mājā”
***
AIZLŪGUMIEM sūtīt - aizlugumi@baltezerabaznica.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītāju -  
Tālr. - 29482497 

vai arī ar draudzes palīgmācītāju - 
Tālr. - 29559694
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

 Ādažu evaņģēliski
luteriskā draudze

Baltezera baznīca,
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636
***
Vai arī ziedojiet
PayPal sistēmā

***
 
Ja sprediķi būtu pieejami draudzes mājas lapā, vai Tu tos klausītos?
 Jā
 Nē
 Iespējams, grūtā brīdī
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »