Jaunumi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas sprediķis
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca
Baznīcu nakts Baltezera baznīcā
ziņa publicēta 28.05.2019 izdrukas versija7. jūnijā
no 18:00 līdz 24:00 aicinām ciemos uz Baznīcu Nakts Baltezera baznīca!


Šogad unikālais - pirmo reizi skanēs torņu mūzika no Baltezera baznīcas torņa. Vakara gaitā arī koncerts, svētbrīdis, Tezē dziedājumi, maditācijas un lūgšanas, iepazīšanās ar draudzi, radoša darbnīca, tēja un kafija, u.c.


18:00 Bērnu popgrupas “Rakari” koncerts, vadītāja Žanete Jansone
18:45 Torņu mūzika baznīcas tornī, trompetes Artūrs Grāvītis, Viesturs Galenieks,
19:00 Svētbrīdis “Jūs esat mani draugi” (Jāņa ev. 15:14), mācītājs Ivars Jēkabsons
19:30-20:45 Draudzība draudzē – baznīcas apskate, iepazīšanās ar draudzi, radošā darbnīca u.c. aktivitātes
19:45 Torņu mūzika
20:45 Torņu mūzika
21:00 Lūgšana – Mūsu Tēvs debesīs
21:30 Tezē dziedājumi, draudzes koris "Zari", diriģentes Eva Pērkone, Paula Pērkone
22:00 Meditācijas un lūgšanas par tēmu draudzība ar Dievu, mācītājs Ivars Jēkabsons
22:30-24:00 Baznīca atvērta apskatei un lūgšanām


Visa vakara gaitā – tējas un kafijas galds

Komentāri

Vārds:*
E-pasts:*
 
Dievkalpojumi
Svētdienās - plkst 11:00
Trešdienās - plkst 19:00
Lūgšanu vakari
Pirmdienās - plkst 19:00
***
Jauns Iesvētes mācības kurss sāksies 2020. gada janvārī plkst.19 - ceturtdienās Carnikavā Stacijas ielā 21 - “Laivu Mājā”
***
AIZLŪGUMIEM sūtīt - aizlugumi@baltezerabaznica.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītāju -  
Tālr. - 29482497 

vai arī ar draudzes palīgmācītāju - 
Tālr. - 29559694
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

 Ādažu evaņģēliski
luteriskā draudze

Baltezera baznīca,
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636
***
Vai arī ziedojiet
PayPal sistēmā

***
 
Ja sprediķi būtu pieejami draudzes mājas lapā, vai Tu tos klausītos?
 Jā
 Nē
 Iespējams, grūtā brīdī
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »