Jaunumi
Lūgšanas
Sprediķi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca

Latvijas ev. lut. baznīcas Ādažu draudze
Baltezera baznīca 
Baznīcas iela 1, Baltezers,
Ādažu novads 
LV 2164 
info@adazudraudze.lv
https://www.facebook.com/BaltezeraBaznica


IVARS JĒKABSONS
Draudzes mācītājs
‌Mob.tel.: +371 29482497 
‌E-pasts: macitajs.ivars@adazudraudze.lv


JĀNIS KOPŠTĀLS
Draudzes mācītājs

Mob.tel.: +371 29559694
E-pasts: macitajs.janis@adazudraudze.lv


ARTŪRS VEISPĀLS
Padomes un valdes priekšsēdētājs:

‍Mob.tel. 29218189, e-pasts: prieksnieks@adazudraudze.lv

JURIS BAUMANIS
Padomes un valdes loceklis, Mantzinis un Saimniecības nozares vadītājs
Mob.tel. 29405836, e-pasts: jurisbaumanis30@inbox.lv

GUNTARS LAUBENBAHS
Valdes loceklis, Dievkalpojumu nozares vadītājs
Mob.tel. 29863960, e-pasts: gjunters2@gmail.com 

INESE LAUBENBAHA
Padomes un valdes locekle, Diakonijas nozares vadītāja
Mob.tel. 29192611, e-pasts: inese.laubenbaha@gmail.com

AIGA VASIĻEVSKA
Padomes un valdes locekle, Agape (viesmīlības) nozares vadītāja
Mob.tel. 26564149, e-pasts: aiga.vasilevska@gmail.com

DACE VEISPĀLE
Valdes locekle, Finanšu un Lietvedības nozares vadītāja
Mob.tel. 28398000, e-pasts: lietvediba@adazudraudze.lv

INGA SONDORE
Padomes un valdes locekle, Izglītības nozares vadītaja
Mob.tel. 29248905, e-pasts: svetdienasskola@adazudraudze.lv

MARTA ROMANOVA-JĒKABSONE
Valdes locekle, Komunikācijas nozares vadītāja
Mob.tel. 26475178, e-pasts: marta.rova@gmail.com 

DACE AKMENTIŅA
Valdes locekle, Mūzikas nozares vadītāja
‍Mob.tel. 29670447, e-pasts: dakmentina@inbox.lv

GATIS PŪCĪTIS
Padomes un valdes loceklis, Īpašuma un Juridiskās nozares vadītājs
Mob.tel. 29234323, e-pasts: pucitis@inbox.lv

ALEKSANDRS HUDOBKINS
Padomes loceklis

‍Mob.tel. 22335730,  e-pasts: aleksandrs.hudobkins@gmail.com

JĀNIS ČAUPALS
Padomes loceklis
‍Mob.tel. 26010221,  e-pasts: janis.caupals@gmail.com

ROTA SKUJA
Padomes locekle
Mob.tel. 26431108, e-pasts: rosku123@gmail.com

SANDA CIELĒNA
Padomes locekle
Mob.tel. 28658866, e-pasts: sanda.cielena@gmail.com

ELMĀRS OLŠTEINS
Padomes loceklis

Mob.tel. 27057472, e-pasts: elmars.olsteins@gmail.com

IEVA UTĀNE
Padomes locekle

Mob.tel. 26829355, e-pasts: ieva.utane@gmail.com

________________________________________________________

Revidenti:

ĒVALDS DAUDZE
Mob.tel. 29227982, e-pasts: jbrugis@inbox.lv

ILZE OZOLA
Mob.tel. 29558289, e-pasts: illie@inbox.lv

Jūsu vārds:
Jūsu e-pasts:
Ziņas temats:
Ziņas teksts:
 

DIEVKALPOJUMI
Svētdienās plkst. 11:00
Trešdienās plkst. 19:00

Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītājiem:

Ivars Jēkabsons -  
Tālr. -
29482497

Jānis Kopštāls - 
Tālr. -
29559694

AIZLŪGUMIEM sūtīt -
aizlugumi@adazudraudze.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***

ALFA KURSS un iesvētes mācības Ādažu draudzē
***

Aktuālā
informācija
facebook.com/
BaltezeraBaznica/

MĀCĪTĀJU
SPREDIĶI
AUDIO
***

Dievkalpojumi
VIDEO
***


*** * ***
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Ādažu draudze
Baltezera baznīca,
Baznīcas iela 1, 
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636

***
 
***
Man nozīmīgākās aktivitātes draudzē
 Dievkalpojumi - svētdien
 Dievkalpojumi - trešdien
 Vakara lūgšanas - pirmdien
 Bībeles stundas - pirmdien
 Koris - otrdien
 Svētdienas skola - svētdien
 Koncerti
 Palīdzības darbs - diakonija
 Talkas
 Cits
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »