Jaunumi
Lūgšanas
Sprediķi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca

“Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl.”

Pāvila 2. vēstule Korintiešiem 9:7Mīļie draugi, uzņēmēji un visi, kas dzīvo mūsu baznīcas apkaimē!

Ādažu draudze jau kopš atmodas gadiem mājo savā vēsturiskajā dievnamā, kuru tā pēc padomju laika postījumiem saņēma avārijas stāvoklī. Ādažu baznīca Baltezerā ir Latvijas nozīmes arhitektūras piemineklis un ir nozīmīga vērtība visai valstij.
Draudze aicina arī Jūs dot savu ieguldījumu dievnama atjaunošanas, uzturēšanā un uzlabošanā, bet galvenais draudzes kalpošanā novada cilvēkiem!

Garīgā dzīve - tās ir rūpes par pašu būtiskāko - dzīves jēga un mūžīgās vērtības.
Tā ir dzīve kopā ar Jēzu, svētība ikdienā un cerība mūžībā.
Ziedošana arī ir ticības rādītājs, jo finanšu izlietojums rāda kādas vērtības atbalstām.
Ziedojot mēs slavējam Dievu.
Ziedojot mēs pateicamies Viņam.
Ziedojot piedalāmies Dieva misijā, atbalstām citus, pat ja paši ar to nenodarbojamies ikdienā. Ziedojot Dievam, mēs kliedējam tumsu un neizšķiežam savus līdzekļus grēkam.
Dievam veltītais laiks un nauda ir ar mūžības vērtību, ko neviens nenožēlos arī tad, kad šī pasaule paies


Ziedot Jūs varat svētdienās vai trešdienās - Dievkalpojumu vai jebkuru dievnama apmeklējumu laikā vai arī ar pārskaitījumu draudzes kontā:

Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Ādažu draudze
Baltezera baznīca, Ādažu novads, LV 2164
Reģ. Nr. 90000345040
EUR: LV39UNLA0002000701636

Veicot gadskārtējo draudzes piederības ziedojumu izmantojot bankas pārskaitījumu lūdzam norādīt maksātāja vārdu un uzvārdu, kā arī par kuru gadu maksājums tiek veikts.
Vai arī baznīcā tam paredzētā konvertā - arī norādot personu un gadu par kuru tiek veikts ziedojums.

Draudzes locekļa gadskārtējais ieteicamais ziedojums šobrīd (no 2020.gada) ir noteikts:
25,- EUR strādājošiem un
7,- EUR pensionāriem, studentiem un skolēniem.

Esam pateicīgi par katru regulāru, kaut nelielu atbalstu.
Lai draudze varētu pilnvērtīgi nodrošināt kalpošanu, vislābak būtu šai kalpošanai veltīt vismaz vienu “tēju” vai “kafiju” nedēļā, tas ir, vismaz 10-20 EUR mēnesī.

 

DIEVKALPOJUMI
Svētdienās plkst. 11:00
Trešdienās plkst. 19:00

Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītājiem:

Ivars Jēkabsons -  
Tālr. -
29482497

Jānis Kopštāls - 
Tālr. -
29559694

AIZLŪGUMIEM sūtīt -
aizlugumi@adazudraudze.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***

ALFA KURSS un iesvētes mācības Ādažu draudzē
***

Aktuālā
informācija
facebook.com/
BaltezeraBaznica/

MĀCĪTĀJU
SPREDIĶI
AUDIO
***

Dievkalpojumi
VIDEO
***


*** * ***
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Ādažu draudze
Baltezera baznīca,
Baznīcas iela 1, 
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636

***
 
***
Man nozīmīgākās aktivitātes draudzē
 Dievkalpojumi - svētdien
 Dievkalpojumi - trešdien
 Vakara lūgšanas - pirmdien
 Bībeles stundas - pirmdien
 Koris - otrdien
 Svētdienas skola - svētdien
 Koncerti
 Palīdzības darbs - diakonija
 Talkas
 Cits
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »