Jaunumi
Lūgšanas
Sprediķi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca
Par COVID-19 saistītiem ierobežojumiem dievnama apmeklējumiem - informācija atjaunota 24.11.2021
ziņa publicēta 07.11.2020 izdrukas versija

Šajā ierakstā jūs varēsiet atrast pašu jaunāko informāciju saistībā ar dievkalojumu apmeklējumu iespējām, kas tiks papildināta un atjaunota. Tā kā viss mainās strauji, aicinām pirms došanās uz baznīcu šeit ielūkoties.

Sakarā ar COVID-19 epidemoloģisko situāciju valstī.

Sākot no 11. oktobra uz trīs mēnešiem Latvijā tiek atkal izsludināts ārkārtas stāvoklis saistībā ar Covid-19 pandēmiju. Ministru kabinets ir noteicis jaunus ierobežojumus, kas skar arī mūsu draudzi un kalpošanu. Dievkalpošana mūsu draudzē var notikt, piedaloties tikai ar tā norisi saistītie kalpotāji.

Trešdienās - Baltezera baznīca ir atvērta no 17:00 - 18:00 ikvienam apmeklētājam Grēksūdzei, Svētā Vakarēdiena saņemšanai, individuālām lūgšanām un sarunai ar mācītāju vienas mājsaimniecības ietvaros laikā līdz 15 min.

Svētdienās - M
ācītājs notur svētbrīdi Baltezera baznīcā no 11:00 līdz 12:00 ar translāciju Draudzes Facebook un Youtube kontos. Dievkalpojumā piedalās tikai ar tā norisi saistītie kalpotāji.Dievkalpojumi Laivu mājas kapelā Carnikavā svētdienā nenotiek, bet ir atvērta individuāliem (vienas mājsaimniecības ietvaros) apmeklējumiem no 15:00 līdz 16:00, ar iespēju saņemt grēku piedošanas pasludinājumu un Svēto vakarēdienu

Ņemot vērā Latvijas Republikas Ministru kabineta notiekumos Nr.720 noteiktos ierobežojumus, aicinām dievkalpojumā piedalīties attālināti, sekojot tiešraidē
https://www.facebook.com/BaltezeraBaznica vai https://ej.uz/YouTubeBaltezeraBaznica

Komentāri

Vārds:*
E-pasts:*
 
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītājiem:

Ivaru Jēkabsonu -  
Tālr. -
29482497
vai arī ar 
Jāni Kopštālu - 
Tālr. -
29559694

 
AIZLŪGUMIEM sūtīt -
aizlugumi@adazudraudze.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***
ALFA KURSS un iesvētes mācības
Ādažu draudzē

***

Aktuālā
informācija
facebook.com/
BaltezeraBaznica/

MĀCĪTĀJU
SPREDIĶI
AUDIO
***

Dievkalpojumi
VIDEO
***

Baltezera baznīcā noteik klātienes dievkalpojumi.

Dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu:

katru svētdienu plkst. 11:00

katru trešdienu plkst. 19:00

Ģimeņu dievkalpojums:

katra mēneša pēdējā svētdienā plkst. 11:00

Lūgšanu vakars:

pirmdienās plkst. 19:00

Mācītāja pieņemšanas laiks:

trešdienās 17:00 - 18:50

Bībeles stundas:

tiešsaistē ceturtdienās 19:00 - 21:00 (pieteikties pie māc. Jāņa Kopštāla)

Sievu un vīru vakari:

Pirmdienās 19:00 - 21:00 (“Laivu mājā”, Carnikavā, Stacijas ielā 21)

Diakonijas pieņemšana:

katra mēneša otrā otrdiena 18:00 - 20:00 draudzes mājā “Tīrkalni”

*

JA PĒDĒJO TRĪS NEDĒĻU LAIKĀ JŪS VAI KĀDS NO JŪSU ĢIMENES IR KONTAKTĒJIES AR CILVĒKIEM, KURI IR INFICĒTI, VAI IR ATGRIEZUŠIES NO SLIMĪBAS SKARTAJĀM VALSTĪM, JUMS IR JĀPALIEK MĀJĀS, UN KLĀTIENĒ JŪS DIEVNAMU APMEKLĒT NEVARAT.

IR JĀPLIEK MĀJĀS ARĪ TAD, JA JUMS IR JEBKĀDI SLIMĪBAS SIMPTOMI.

*** * ***
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

 Ādažu evaņģēliski
luteriskā draudze

Baltezera baznīca, Baznīcas iela 1, 
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636
***
Vai arī ziedojiet
PayPal sistēmā

***
 
Ja sprediķi būtu pieejami draudzes mājas lapā, vai Tu tos klausītos?
 Jā
 Nē
 Iespējams, grūtā brīdī
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »