Jaunumi
Lūgšanas
Sprediķi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca

Kādi ir priekšnoteikumi, lai varētu laulāties baznīcā?

Lai stātos kristīgā laulībā Jums ir jābūt luteriskās Baznīcas locekļiem, kuri ir gan kristīti, gan iesvētīti, ir reģistrēti draudzē un nav no draudzes atskaitīti. Mūsu baznīcā obligātas ir pirmslaulību sarunas ar draudzes mācītāju, kuru laikā tiek aplūkoti visi nepieciešamie ar laulībām saistītie jautājumi.

Abiem laulību kandidātiem jābūt brīviem (t.i. neprecētiem vai atraitņiem), kuri nav saistīti ar citu personu laulību solījumā (attiecībā uz šķirteņiem izlasiet lapas apakšā)

Bez augšminētās Baznīcas kārtības jāievēro visas valsts likuma prasības. (Skat. Civillikumu)

Kā pieteikt laulību ja atbilstu augšminētajam?

Pastāstiet mācītājam par jūsu nodomu laulāties, un par vēlamo jūsu laulību laiku. Noskaidrojiet vai draudzē ir/nav noteikta kāda sagatavošanās laulībām. Savlaicīgi (vismaz mēnesi iepriekš) draudzes kancelejā saskaņojiet laulību laiku, un iesniedziet dokumentus: iesniedziet laulību pieteikuma iesniegumu, valsts dzimtsarakstu nodaļas izdotu izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi.

Ko darīt, ja neesmu kristīts un/vai iesvētīts, bet vēlos stāties kristīgā laulībā?

Jāapmeklē iesvētes lekciju kurss un dievkalpojumi. Iesvētes lekciju laikā iepazīsieties ar ticības mācības pamatiem, piedalīsieties dievkalpojumos.

Kad būsiet iepazinušies ar ticības mācību un Baznīcas dzīvi, Jums mācītājam ir jāapstiprina, ka tā ir Jūsu brīva izvēle apliecināt savu ticību un tapt kristītiem un/vai iesvētītiem un līdz ar to uzņemtiem draudzē. (Nav pieļaujams, ja kāds netieši tiktu spiests nepatiesi apliecināt ticību un dot solījumu dzīvot kristīgu dzīvi tikai tāpēc, ka vēlas laulāties baznīcā)

Tie, kuri nav kristīti, saņem kristību un iesvētību. Kuri ir bērnībā kristīti, tiek iesvētīti. Vienlaicīgi notiek uzņemšana draudzē.

Ko darīt, ja esmu gan kristīts gan iesvētīts, bet nepiederu nevienai draudzei?

Runājiet ar mācītāju. Mācītājs noteiks kārtību kā atjaunot Baznīcas piederību, un tikt uzņemtam draudzē. Jābūt gatavam no jauna apstiprināt kristībā (iesvētībā) dotos solījumus–dzīvot kristīgu dzīvi, palikt draudzes piederībā.

Vai iespējams tikt laulātiem luteriskajā Baznīcā, ja Jūsu līgava vai līgavainis pieder citai kristīgai konfesijai?

Jā, ir iespējams. Tomēr jāievēro, ka citai konfesijai piederīgiem ir jābūt izpildījušiem minimumu, ko attiecīgā Baznīca prasa no saviem draudzes locekļiem. Šajā gadījumā Jums jābūt skaidrībā kā kopīgi praktizēsiet savu kristīgo dzīvi, ja katrs piederiet savai konfesijai. Romas Katoļu Baznīcas kārtība neatļauj saviem locekļiem laulāties pēc citu konfesiju kārtības, kas ir nozīmīgs šķērslis, lai luterānis varētu laulāties ar katoli.

Vai iespējams laulāties baznīcā, kuras draudzes locekļi mēs neesam, bet esam citas luteriskās draudzes locekļi?

Ir parasts, ka draudzes locekļi laulības, bērnu kristības, bēres u.c. svin savā draudzē. Laulības ir ne tikai privāts notikums, bet gan ģimenes, gan arī draudzes notikums. Tādēļ ļoti ieteicams laulības slēgt savas draudzes vidū. Iemesli, kādēļ laulības mēdz izvēlēties slēgt ne savas draudzes baznīcā varētu būt, piemēram, īpaša savas dzimtas vēsturiska saistība ar kādu konkrētu baznīcu. Kā neatbilstošs iemesls būtu minamas principiālas domstarpības ar savu mācītāju par jūsu paredzētām laulībām, kuru dēļ nevis meklējiet tās atrisināt, bet atrast kādu draudzi, kur to vai citu “varētu neprasīt” darīt. Tādēļ vispirms jautājums būtu pārrunājams ar jūsu draudzes mācītāju. Ja jūs lūgsiet savu mācītāju jūs salaulāt citā baznīcā, tad, visdrīzāk mācītājs, ja mācītājam būs tādas iespējas, to labprāt piekritīs. Ja tomēr laulību rituāls būs jānotur citas draudzes mācītājam, tad jums jūsu draudzes mācītājam ir jālūdz apliecinājums, kurā ir minēts, ka esat konkrētas draudzes locekļi, ka mācītājs ir jūsu laulību jautājumu pārrunājis un piekrīt, ka stājaties laulībā, kā arī, ka nav iebildumu, ka laulības notiek konkrētas citas draudzes baznīcā.

Ko darīt, ja esmu šķirtenis un vēlos stāties jaunā kristīgā laulībā?

Katrā gadījumā runājiet ar mācītāju. Jauna laulība netiks liegta, ja Jums ir nozīmīgi iemesli, kādēļ iepriekšējo laulību Jūs nevarat atjaunot.


 

 

DIEVKALPOJUMI
Svētdienās plkst. 11:00
Trešdienās plkst. 19:00

Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītājiem:

Ivars Jēkabsons -  
Tālr. -
29482497

Jānis Kopštāls - 
Tālr. -
29559694

AIZLŪGUMIEM sūtīt -
aizlugumi@adazudraudze.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***

ALFA KURSS un iesvētes mācības Ādažu draudzē
***

Aktuālā
informācija
facebook.com/
BaltezeraBaznica/

MĀCĪTĀJU
SPREDIĶI
AUDIO
***

Dievkalpojumi
VIDEO
***


*** * ***
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Ādažu draudze
Baltezera baznīca,
Baznīcas iela 1, 
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636

***
 
***
Man nozīmīgākās aktivitātes draudzē
 Dievkalpojumi - svētdien
 Dievkalpojumi - trešdien
 Vakara lūgšanas - pirmdien
 Bībeles stundas - pirmdien
 Koris - otrdien
 Svētdienas skola - svētdien
 Koncerti
 Palīdzības darbs - diakonija
 Talkas
 Cits
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »