Jaunumi
Lūgšanas
Sprediķi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca
Dievkalpojumi Lieldienu laikā Baltezera baznīcā
ziņa publicēta 17.03.2013 izdrukas versija

24. martā PALMU SVĒTDIENA jeb PŪPOLSVĒTDIENA plkst. 11.00

Kad Kristus ienāca Jeruzalemē, Viņu sveica ar gavilēm un Palmu zariem. Latvijā pirmie pavasara ziedi ir Pūpoli. Kā mēs sveicam pasaules Glābēju?

28.martā ZAĻĀ CETURTDIENA plkst.19.00

Kungs Kristus beidzamo reizi ir kopā ar saviem mācekļiem un svin Svēto Vakarēdienu. Pēc vakariņām apustulis Jūda Viņu nodod romiešu karavīriem...

29.martā LIELĀ PIEKTDIENA plkst.19.00

Kristu spīdzina un piesit Krustā... "Redzi, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēku.” Jāņa evaņģēlijs 1. nod. 29. pants

30.martā KLUSĀ SESTDIENA - LIELDIENU RĪTS plkst.22.30 (plānotais noslēgums  ap 00.30)

Kaps parasti nozīmē beigas. Viss apklust, viss norimst, paliek tikai sāpēs un atmiņas. Pie Kristus kapa viss tikai sākas...

31. martā LIELDIENU RĪTS
(ģimeņu dievkalpojums ar sadraudzību) plkst.11.00, Carnikavas dievnamā plkst. 15.00

Nāve ir grēka sekas. Bet, kad nāve uzbruka bezgrēcīgajam, tā zaudēja.
Katra svētdiena kļūst par „mazajām Lieldienām” tiem, kuri tic...

 


Vārds:*
E-pasts:*
Aplūkot atsauksmes (0)
 
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītāju
Ivaru Jēkabsonu -  
Tālr. -
29482497
vai arī ar draudzes palīgmācītāju
Jāni Kopštālu - 
Tālr. -
29559694
 
AIZLŪGUMIEM sūtīt -
aizlugumi@baltezerabaznica.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***
Aktuālā
informācija
facebook.com/
BaltezeraBaznica/

MĀCĪTĀJU
SPREDIĶI
AUDIO
***

Dievkalpojumi
VIDEO
***

Baltezera baznīcā noteik klātienes dievkalpojumi.

Dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu:

katru svētdienu plkst. 11:00

katru trešdienu plkst. 19:00

Ģimeņu dievkalpojums:

katra mēneša pēdējā svētdienā plkst. 11:00

Lūgšanu vakars:

pirmdienās plkst. 19:00

Mācītāja pieņemšanas laiks:

trešdienās 17:00 - 18:50

Bībeles stundas:

tiešsaistē ceturtdienās 19:00 - 21:00 (pieteikties pie māc. Jāņa Kopštāla)

Sievu un vīru vakari:

Pirmdienās 19:00 - 21:00 (“Laivu mājā”, Carnikavā, Stacijas ielā 21)

Diakonijas pieņemšana:

katra mēneša otrā otrdiena 18:00 - 20:00 draudzes mājā “Tīrkalni”

*

JA PĒDĒJO TRĪS NEDĒĻU LAIKĀ JŪS VAI KĀDS NO JŪSU ĢIMENES IR KONTAKTĒJIES AR CILVĒKIEM, KURI IR INFICĒTI, VAI IR ATGRIEZUŠIES NO SLIMĪBAS SKARTAJĀM VALSTĪM, JUMS IR JĀPALIEK MĀJĀS, UN KLĀTIENĒ JŪS DIEVNAMU APMEKLĒT NEVARAT.

IR JĀPLIEK MĀJĀS ARĪ TAD, JA JUMS IR JEBKĀDI SLIMĪBAS SIMPTOMI.

*** * ***
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

 Ādažu evaņģēliski
luteriskā draudze

Baltezera baznīca, Baznīcas iela 1, 
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636
***
Vai arī ziedojiet
PayPal sistēmā

***
 
Ja sprediķi būtu pieejami draudzes mājas lapā, vai Tu tos klausītos?
 Jā
 Nē
 Iespējams, grūtā brīdī
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »