Jaunumi
Lūgšanas
Sprediķi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca
Vai Paradīzē hokeju spēlēs?
ziņa publicēta 14.08.2017 izdrukas versija

Šo jautājumu uzdeva mūsu leģendārais Latvijas hokeja vārtsargs Artūrs Irbe, kurš 30. jūlijā piedalījās Ādažu evaņģēliski luteriskās draudzes rīkotajā "Draudzes dienas" pasākumā Baltezera baznīcā un dalījās savā dzīves un ticības pieredzē. Sarunas notika nepiespiestā gaisotnē pļavā pie baznīcas pēc ģimenēm veltītā svētdienas dievkalpojuma ar mācītāju Ivaru Jēkabsonu un emocionālā svētku koncerta, kur apmeklētājus priecēja dziedātāja Ieva Kerēvica un pianists Madars Kalniņš.

Latvijas sabiedrībā, varbūt, ne visiem ir zināms, ka pasaulē slavenais hokejists Artūrs Irbe, kurš savu karjeru pārsvarā aizvadījis NHL, ir arī ticīgs cilvēks un viņa ticība ir mantojums no viņa ģimenes un veidojusies personīgā pieredzē. Viņš dalījās ar to, ka Dieva un Svētā gara klātbūtne viņu vienmēr ir pavadījusi gan karjeras augšupejā, gan sarežģītos dzīves posmos. Tieši karjeras augšupeja bija laiks, kad Artūrs esot mācījies lūgt Dievu. “Tolaik manas lūgšanas bija diezgan konkrētas un skaidras - no galvas iemācīta Tēvreize, pēc tam pielikts klāt lūgums atbilstoši situācijai. Es lūdzu katru vakaru un dažreiz arī katru rītu jebkur pasaulē, kur es braucu un kur es piedalījos mačos. Tas mani nostabilizēja un palīdzēja tikt galā ar tām daudzajām dilemmām, kuras katru dienu mani nodarbināja,” atklāja Artūrs.

Visos braucienos viņam vienmēr bijusi līdzi viņa zaļā Bībele. Šajā Bībelē viņš smēlies spēkus arī tajos grūtajos brīžos, kad visi dzīves sapņi jukuši. “Es zinu, ka visgrūtākajos momentos Dievs mani ir uzrunājis. Kad es griezos pie Dieva, es vēru vaļā Bībeli un lasīju. Un Dievs caur to man atbildēja tieši uz tiem jautājumiem, kuri mani tai brīdī nomocīja. Tas man deva tādu spēku un mieru, ka raizes vairs nespēja izsist no sliedēm. Tā bija milzīga svētība,” ļoti personiskā pieredzē dalījās Artūrs.

Artūrs Irbe ir viens no diviem Latvijas hokejistiem, kurš uzņemts Starptautiskā hokeja federācijas Slavas zālē. Viņš izteica pārliecību, ka viss ko, mēs darām, visi dzīves pamati, ir jāveido uz klinšainas pārliecības un ticības pamata. Un šai ticībai ir jābūt pārbaudītai. Viņš atklāja, ka viņam pašam pārbaudījumi ir bijuši nepieciešami, lai viņa ticība nostiprinātos.

Īpaši vēršoties pie jauniešiem, viņš uzsvēra, ka mūsu neatlaidība un ticība ir daudzkārt svarīgāka par to, ko mēs šobrīd spējam. “Dzīve ir mācību process. Par to nav jāuztraucas, ja mēs kaut ko nemākam. Mēs visu laiku augam savā ticībā un arī mūsu izpratnē par mūsu personīgām attiecibām ar Dievu, ar Jēzu,” dalās sportists. Viņš izstāstīja, ka 10 gadu vecumā pret tēta gribu devies uz jauno hokejistu uzņemšanas pārbaudījumu kaut arī vēl ne reizes nebija vilcis kājās slidas. “Mani uzņēma tajā grupā nevis tāpēc, ka es kaut ko mācēju, bet par to, ka es ļoti to gribēju!”

“Es savas zināšanas kapā nepaņemšu. Paradīzē es nezinu vai hokeju spēlēs? Ja Dievs būs žēlīgs un es līdz turienei nokļūšu. Tāpēc jāpalīdz jauniem censoņiem, kuriem acis deg!” Tā par šodienas dzīvi daloties, teica Artūrs Irbe. Šobrīd viņam ir tas, par ko ir sapņojis, - viņš ar savu ģimenei dzīvo Latvijā laukos. Un viņš trenē jaunos, topošos hokejistus.


Dievkalpojumi Baltezera baznīcā notiek katru svētdienu pulksten 11:00 un trešdienās pulksten 18:30.

Informācija arī
www.facebook.com/BaltezeraBaznica

Sagatavoja
Marta Romanova-Jēkabsone
Ādažu ev. lut. draudze

Ģimeņu dievkalpojums
Ieva Kerēvica (solo)
Sarunas par ticību un dzīvi - tikšanās ar hokejistu Artūru Irbi
Divi treneri - baznīcā un sportāi
Sports, ticība un dzīve
Sarunas, jautājumi un liecības
  

Vārds:*
E-pasts:*
Aplūkot atsauksmes (0)
 
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītājiem:

Ivaru Jēkabsonu -  
Tālr. -
29482497
vai arī ar 
Jāni Kopštālu - 
Tālr. -
29559694

 
AIZLŪGUMIEM sūtīt -
aizlugumi@adazudraudze.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***
ALFA KURSS un iesvētes mācības
Ādažu draudzē

***

Aktuālā
informācija
facebook.com/
BaltezeraBaznica/

MĀCĪTĀJU
SPREDIĶI
AUDIO
***

Dievkalpojumi
VIDEO
***

Baltezera baznīcā noteik klātienes dievkalpojumi.

Dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu:

katru svētdienu plkst. 11:00

katru trešdienu plkst. 19:00

Ģimeņu dievkalpojums:

katra mēneša pēdējā svētdienā plkst. 11:00

Lūgšanu vakars:

pirmdienās plkst. 19:00

Mācītāja pieņemšanas laiks:

trešdienās 17:00 - 18:50

Bībeles stundas:

tiešsaistē ceturtdienās 19:00 - 21:00 (pieteikties pie māc. Jāņa Kopštāla)

Sievu un vīru vakari:

Pirmdienās 19:00 - 21:00 (“Laivu mājā”, Carnikavā, Stacijas ielā 21)

Diakonijas pieņemšana:

katra mēneša otrā otrdiena 18:00 - 20:00 draudzes mājā “Tīrkalni”

*

JA PĒDĒJO TRĪS NEDĒĻU LAIKĀ JŪS VAI KĀDS NO JŪSU ĢIMENES IR KONTAKTĒJIES AR CILVĒKIEM, KURI IR INFICĒTI, VAI IR ATGRIEZUŠIES NO SLIMĪBAS SKARTAJĀM VALSTĪM, JUMS IR JĀPALIEK MĀJĀS, UN KLĀTIENĒ JŪS DIEVNAMU APMEKLĒT NEVARAT.

IR JĀPLIEK MĀJĀS ARĪ TAD, JA JUMS IR JEBKĀDI SLIMĪBAS SIMPTOMI.

*** * ***
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

 Ādažu evaņģēliski
luteriskā draudze

Baltezera baznīca, Baznīcas iela 1, 
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636
***
Vai arī ziedojiet
PayPal sistēmā

***
 
Ja sprediķi būtu pieejami draudzes mājas lapā, vai Tu tos klausītos?
 Jā
 Nē
 Iespējams, grūtā brīdī
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »