Jaunumi
Lūgšanas
Sprediķi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca
Dievkalpojumi Baltezera baznīcā notiek ārkārtas situācijas valstī ietvaros
ziņa publicēta 14.03.2020 izdrukas versija

Kristus mīļotie!

Atsaucoties LELB bīskapu kolēģijas ieteikumam, mēs esam pieņēmuši lēmumu ar 2020. gada 14. marta plkst. 23.00 atcelt visas Draudzes kopīgās aktivitātes līdz ārkārtas stāvokļa atcelšanai.

Dievkalpojums ir draudzes dzīves augstākais punkts - kopības svinēšana ar Dievu Viņa Vārdā, Vakarēdiena Sakramentā un lūgšanās. Atteikties no šī mirkļa unikalitātes spiež mums ārkārtas situācija valstī. To neievērojot mēs pārkāpjam 4. un 5. baušļus - Godā tēvu un māti... un ... Tev nebūs nokaut. Proti - ir jāpaklausa likumam, un jāgādā, lai cits citam neesam par ciešanu vai nāves iemeslu. Bet esam aicināti visādi cits citam palīdzēt un cits par citu gādāt, kā to skaidro M. Luters.

Tāpēc šī brīža situācijā mēs tuvākmīlestības vārdā esam aicināti atteikties no tiešās Dieva klātbūtnes piedzīvojuma dievkalpojumā. Un meklēsim veidus, kā to piedzīvot šajā laikā citādi, citiem saziņas līdzekļiem.

  • Palieciet lūgšanās, Dieva vārdā - vienoti Kristū
  • Turpiniet atbalstīt draudzi un tās kalpošanu arī neklātienē
  • Nekautrējieties lūgt palīdzību un palīdziet citiem
Baltezera baznīca būs atvērta individuāliem apmeklējumiem un lūgšanām (ne vairāk kā 50 cilvēku vienā laikā)
- svētdienās no 10.00 līdz 12.30
- trešdienās no 18.00 līdz 20.00
Šajos laikos mācītājs būs pieejams grēksūdzēm un sarunām.
Ja ir nepieciešama individuāla tikšanās, rakstiet vai zvaniet.

JA PĒDĒJO TRĪS NEDĒĻU LAIKĀ JŪS VAI KĀDS NO JŪSU ĢIMENES IR KONTAKTĒJIES AR CILVĒKIEM, KURI IR INFICĒTI, VAI IR ATGRIEZUŠIES NO SLIMĪBAS SKARTAJĀM VALSTĪM, JUMS IR JĀPALIEK MĀJĀS, UN KLĀTIENĒ JŪS DIEVNAMU APMEKLĒT NEVARAT.
IR JĀPALIEK MĀJĀS ARĪ TAD, JA JUMS IR JEBKĀDI SLIMĪBAS SIMPTOMI


Šādā gadījumā garīgā atbalsta saņemšanai lūdzam elektroniski vai telefoniski sazināties ar mācītāju Jāni 29559694, par praktiskas palīdzības saņemšanu (piemēram, ja Jums nav neviens, kas var atnest zāles vai pārtiku no veikala) draudzes locekļus aicinām sazināties ar mūsu draudzes diakoniju (diakonija@baltezerabaznica.lv).Sekojiet līdzi svētbrīžu tiešraidēm Facebook kontā
Par turpmāko rīcību, izmaiņām informēsim.

Jūsu mācītāji - Jānis un Ivars

****

2020. gada 14. martā valdība pieņēma grozījumus Ministru kabineta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", nosakot, ka ierobežota arī tiek neorganizēta pulcēšanās kultūras, izklaides, atpūtas, sporta un reliģisko norišu vietās vairāk nekā 50 cilvēkiem vienlaikus. Tas nozīmē, ka pamatojoties uz jaunākajiem grozījumiem
pulcēšanās uz dievkalpojumiem, misēm - aizliegta.
sk:
https://tm.gov.lv/lv/aktualitates/tm-informacija-presei/ari-religiskajam-organizacijam-ir-japilda-rikojuma-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu-noteiktai

***


LELB bīskapu vēstule draudzēm:
“Ikviens lai ir paklausīgs varām, kas valda. Jo nav valsts varas, kā vien no Dieva, un tās, kas ir, ir Dieva ieceltas." (Rom 13:1)

Mūsu tautai ir bijuši apspiestības laiki, kad ar šo apustuļa Pāvila norādījumu ir bijis grūti sadzīvot. Paldies Dievam, šodien tam varam paklausīt ar priecīgu sirdi, jo nupat izziņotie pulcēšanās ierobežojumi ir domāti mūsu veselības un dzīvības aizsargāšanai.
Izskanējusī informācija ir nedaudz neskaidri formulēta, taču apspriežoties bīskapu starpā un Rīgas diecēzes kapitulā, pēc labākās apziņas, esam nonākuši pie šāda skaidrojuma:

1) Sākot no sestdienas, 14. marta plkst 23:00 un līdz Lieldienām dievkalpojumi ir atceļami. Mācītājiem jāpadomā, kā draudžu locekļiem palīdzēt kopt viņu ticības dzīvi.

2) Dievnami var būt atvērti individuāliem lūdzējiem, taču jāraugās, lai tajos neatrastos vairāk par 50 cilvēkiem. Tomēr ir ieteicams, lai cilvēki pēc iespējas uzturētos mājās.

Tas mums ir grūts pārbaudījums, taču rīkosimies atbildīgi un aicināsim uz to savu draudžu ļaudis. Apdomāsim arī to, ka ar ticības paļāvību motivēta nepaklausība izraisīs ieļaunojumu pārējā sabiedrībā un noskaņos pret baznīcu un tās vēsti. Labāk katrs savā vietā lūgsim mūsu Kungu par Latvijas zemi, tautu un baznīcu šajā piemeklējuma laikā.

Lai mīļais Dievs mūsu izglābj un pasargā!

+ Jānis, Rīgas arhibīskaps
+ Einārs, Daugavpils bīskaps
+ Hanss Martins, Liepājas bīskaps

Vārds:*
E-pasts:*
Aplūkot atsauksmes (0)
 
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītājiem:

Ivaru Jēkabsonu -  
Tālr. -
29482497
vai arī ar 
Jāni Kopštālu - 
Tālr. -
29559694

AIZLŪGUMIEM sūtīt -
aizlugumi@adazudraudze.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***

ALFA KURSS un iesvētes mācības Ādažu draudzē
***

Aktuālā
informācija
facebook.com/
BaltezeraBaznica/

MĀCĪTĀJU
SPREDIĶI
AUDIO
***

Dievkalpojumi
VIDEO
***


*** * ***
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

 Ādažu evaņģēliski
luteriskā draudze

Baltezera baznīca,
Baznīcas iela 1, 
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636
***

Vai ziedojiet arī
PayPal sistēmā***
 
***
Ja sprediķi būtu pieejami draudzes mājas lapā, vai Tu tos klausītos?
 Jā
 Nē
 Iespējams, grūtā brīdī
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »