Jaunumi
Lūgšanas
Sprediķi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca
Infovēstule - jauna draudzes pārvalde un citas aktualitātes
ziņa publicēta 24.04.2020 izdrukas versija

Labdien, draudze!

 Mums ir jaunumi – jauna pārvaldes komisija, jaunas iespējas būt kopā, garīgi pieaugt un sarunāties, izmantojot tehnoloģiju piedāvātās iespējas!

Šajā vēstulē draudzei:

  • Apstiprināta draudzes pārvaldes komisija
  • Pirmdienu vakaros Sieviešu vakari (Skype)
  • Otrdienu vakaros “Tuvās sarunas no attāluma” par dažādām tēmām
  • Trešdienu vakaros - dievkalpojumi
  • Ceturtdienu vakaros Bībeles stundas
  • !Šajā svētdienā (26.aprīlī) dievkalpojuma tiešraide plkst. 11:00 no Laivu mājas Carnikavā!

Draudzes pārvaldes komisija un kontakti

15.martā bija paredzētas jaunās draudzes padomes vēlēšanas, kas diemžēl bija jāatceļ izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ. Tomēr iepriekšējai padomei pilnvaras beidzās, un, lai mūsu draudzei būtu lemtspējīga vadība, LELB virsvalde ir apstiprinājusi Draudzes pārvaldes komisiju, kas darbosies tik ilgi, kamēr būs iespējams sarīkot draudzes padomes vēlēšanas drošā veidā, neapdraudot draudzes locekļu veselību.

Draudzes pārvaldes komisijā ir mācītājs Ivars (ijekabsons@inbox.lv, 29482497), mācītājs Jānis (kopstalujanis@gmail.com, 29559694) un 11 draudzes locekļi.

Draudzes pārvaldes komisijas priekšnieks ir Artūrs Veispāls (arturs@jaunzeltini.lv, 29218189), draudzes mantzinis Armands Mednis (armands.mednis@inbox.lv, 29145761), pārējie draudzes pārvaldes komisijas locekļi:

Aleksandrs Hudobkins (aleksandrs.hudobkins@gmail.com, 29111349)

Arnis Sīpols (arnis.sipols@pgm.lv, 29252909)

Artis Virsis (avkamini@inbox.lv, 29468238)

Dace Akmentiņa (dakmentina@inbox.lv, 29670447)

Ēvalds Daudze (jbrugis@inbox.lv, 29 227 982)

Gatis Pūcītis (pucitis@inbox.lv, 29 234 323)

Inese Laubenbaha (inese.laubenbaha@gmail.com, 29192611)

Inga Sondore (ingai.sondorei@gmail.com, 29248905)

Oskars Stankēvičs (stanosic@gmail.com, 25544855)

Ruta Kaupe (ruta.kaupe@inbox.lv, 29412855)

Zanda Rutkovska (zandarutkovska@inbox.lv, 29151469)

 

Iepazīties ar draudzes pārvaldes komisijas sastāvu un komisijas locekļu foto var arī šeit: https://ej.uz/parvaldes-komisija

 

Pirmdienu vakaros Sieviešu vakari

Mīļās māsas, Ādažu draudzes SIEVIEŠU VAKARI no Laivu mājas pārceļas uz tiešsaisti. Un tagad notiek katru PIRMDIENU pl. 19:00 SKYPE platformā. Gaidām!
Iepriekš pieteikties pie Ievas - mob. 29 777 524

 

Sievu vakariem nav pirmā, otrā utt. sērija. Var piedalīties un pievienoties uz jebkuru reizi! Galvenais, lai ir vēlēšanās būt kopā sadraudzībā un dot kaut nedaudz no savas mīlestības. Šajās sarunās mēs dalāmies ar to, kas noticis un notiek mūsu dzīvē, kā Dievs tajā darbojas, lasām Svētos Rakstus un pārrunājam, kā tie attiecas uz mūsu dzīvi. Tad aizlūdzam viena par otru un svētījam.

 

Otrdienu vakaros “Tuvās sarunas no attāluma” par dažādām tēmām

No nākamās nedēļas otrdienu vakaros plkst.19:00 mūsu draudzē attālinātas sarunas par dažādām tēmām ar uzaicinātiem viesiem "Tuvās sarunas no attāluma."

SKYPE vai ZOOM vidē.

  • Otrdien, 28.04.2020 19.00 pieslēgsimies Talsu draudzei. Saruna ar mācītāju Andi Ķīviču

 

  • Otrdien, 05.05.2020 19.00 uzklausīsim Valmieras Sv.Sīmaņa draudzes virsmācītāju Ediju Kalekauru, tēma “Svēttapšana”

 

  • Otrdien, 12.05.2020 19.00 Valmieras iecirkņa prāvesta Romana Kurpnieka-Logina uzruna, tēma: "Laulības svētība"

 

Pēc viesu uzrunas seko jautājumi un sarunas. Ja ārkārtas stāvoklis turpinās, mēs turpinām šīs tikšanās.

 

Iepriekšējā pieteikšanās līdz konkrētās dienas 18:30 obligāta, rakstot mācītājam Jānim (kopstalujanis@gmail.com, WatsApp 29559694)

 

Trešdienu vakaros - dievkalpojumi

Trešdienu vakaros 19:00 notiek dievkalpojumi Baltezera baznīcā, kuru tiešraidi var skatīties internetā. Trešdienu vakaros Baltezera baznīca atvērta individuāliem apmeklējumiem un lūgšanām no 18:00 līdz 20:00.

 

  • Ceturtdienu vakaros Bībeles stundas “Lasīsim Bībeli kopā!”

Sākot ar 23. aprīlī, katru ceturtdienu 19:00 SKYPE videokonferences formātā.

Kā pirmo atvērsim apustuļa Pāvila 1. vēstuli korintiešiem.

Uz ceturtdienu lasām 1. nodaļu, jautājumus sūtām uz kopstalujanis@gmail.com

Pieteikšanās https://bit.ly/Lasisim_Bibeli_kopa līdz ceturtdienas 18:30

Teksts elektroniski atrodams http://www.bibelesbiedriba.lv/latviesu-bibele/pavilakorintiesiem1/1kor01.htm

 

!Šajā svētdienā dievkalpojuma tiešraide no Laivu mājas Carnikavā!

Svētdien, 26.aprīlī Dievkalpojuma translācija plkst.11:00 no Laivu mājas.

Vakarēdiens un grēksūdze Carnikavā pēc dievkalpojuma līdz 14.00

Vakarēdiens un grēksūdze Baltezerā 14.15-15.00

 

-Pēc dievkalpojuma nāksim pie Dievgalda pa vienam vai ģimene.

-Ievērojot drošu vismaz 2m distanci.

-Mīlot savu tuvāko, neapdraudēsim cits citu.

-Draudze aicina pēc iespējas visus palikt mājās un piedalīties attālināti.

 

Aizlūgumus var sūtīt uz aizlugumi@baltezerabaznica.lv vai sms/WhatApp mob. tel. 29559694.

 

Trešdienu vakara un svētdienu dievkalpojumu tiešraides skatieties draudzes Facebook lapās, tur arī atradīsiet info par citām aktualitātēm: FaceBook.com/BaltezeraBaznica

FaceBook.com/CarnikavasBaznica

 

Tāpat informācijai var sekot www.baltezerabaznica.lv un www.carnikavasbaznica.lv

Mūsu draudzes mācītāju sprediķu krātuve pieejama: https://soundcloud.com/adazudraudze  

Dievkalpojumu ierakstus meklē: https://ej.uz/YouTubeBaltezeraBaznica  

 

Aicinām arī atbalstīt Dieva darbu caur draudzi ar ziedojumu, pārskaitot uz draudzes kontu:

DRAUDZES REKVIZĪTI

Saņēmējs:

Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze

Baltezera baznīca, Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

Konts: EUR: LV39UNLA0002000701636

Informācija saņēmējam: Ziedojums

 

Svētību vēlot,
draudzes mācītāji un komunikācijas grupa


Vārds:*
E-pasts:*
Aplūkot atsauksmes (0)
 
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītājiem:

Ivars Jēkabsons -  
Tālr. -
29482497

Jānis Kopštāls - 
Tālr. -
29559694

AIZLŪGUMIEM sūtīt -
aizlugumi@adazudraudze.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***

ALFA KURSS un iesvētes mācības Ādažu draudzē
***

Aktuālā
informācija
facebook.com/
BaltezeraBaznica/

MĀCĪTĀJU
SPREDIĶI
AUDIO
***

Dievkalpojumi
VIDEO
***


*** * ***
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Ādažu draudze
Baltezera baznīca,
Baznīcas iela 1, 
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636

***
 
***
Man nozīmīgākās aktivitātes draudzē
 Dievkalpojumi - svētdien
 Dievkalpojumi - trešdien
 Vakara lūgšanas - pirmdien
 Bībeles stundas - pirmdien
 Koris - otrdien
 Svētdienas skola - svētdien
 Koncerti
 Palīdzības darbs - diakonija
 Talkas
 Cits
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »