Jaunumi
Lūgšanas
Sprediķi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca
Bīskapa emeritus Pāvila Brūvera grāmatas “Visaugstākā patvērumā” atvēršanas svētki Baltezera baznīcā 6. martā
ziņa publicēta 08.02.2022 izdrukas versija


  • Plkst. 11:00 ir dievkalpojums ar bīskapa-emeritus Pāvila Brūvera dalību
  • Pēc dievkalpojuma ap pl. 13:00 grāmatas atvēršanas svētki.
  • Būs iespēja arī iegādāties grāmatu un lūgt autora autogrāfu.
Mācītājs Ivars Cišs saka: “Grāmata nudien interesanta - par Pāvila Brūvera ticības ceļu... Ne tik daudz, kā Pāvils pats to gājis, bet kā Dieva roka viņu vadījusi... Gan bērna dienās, kur viņš palicis dzīvs jo Žēlastības roka viņu sargājusi, gan jaunības ceļš un kā Dievs viņu saveda kopā ar Ritu un kā Rita kļuva tik nozīmīga Pāvila dzīvē, gan ģimene un kopīgi ietais grūtību pilnais cīņu ceļš par Latvijas brīvību, arī darbs atjaunotajā Latvijā un kalpošana Baznīcā... Valoda vienkārša, precīza, ir arī smieklīgi kuriozi, - un grāmata arī parāda, ka Pāvils ir ļoti sirsnīgs, vienkāršs, patiess un... garīgs. Paldies Kungam Jēzum par šo grāmatu!”

Vairāk par grāmatu var izlasīt https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/labriit/garidznieks-pavils-bruvers-par-sevi-stasta-gramata-visaugstaka-p.a155380/

 

DIEVKALPOJUMI
Svētdienās plkst. 11:00
Trešdienās plkst. 19:00

Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītājiem:

Ivars Jēkabsons -  
Tālr. -
29482497

Jānis Kopštāls - 
Tālr. -
29559694

AIZLŪGUMIEM sūtīt -
aizlugumi@adazudraudze.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***

ALFA KURSS un iesvētes mācības Ādažu draudzē
***

Aktuālā
informācija
facebook.com/
BaltezeraBaznica/

MĀCĪTĀJU
SPREDIĶI
AUDIO
***

Dievkalpojumi
VIDEO
***


*** * ***
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Ādažu draudze
Baltezera baznīca,
Baznīcas iela 1, 
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636

***
 
***
Man nozīmīgākās aktivitātes draudzē
 Dievkalpojumi - svētdien
 Dievkalpojumi - trešdien
 Vakara lūgšanas - pirmdien
 Bībeles stundas - pirmdien
 Koris - otrdien
 Svētdienas skola - svētdien
 Koncerti
 Palīdzības darbs - diakonija
 Talkas
 Cits
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »