Jaunumi
Lūgšanas
Sprediķi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca
Palīdzība Ukrainai
ziņa publicēta 02.03.2022 izdrukas versija


Lūgšanas
Palīdziība bēgļiem
Ziedojumi

Skatīt zemēk informāciju vairāk par draudzes iesaistīšanos palīdzībai Ukrainā


Kā tieši palīdzēt Ukrainai?

1)Lūgšanu atbasts

Esam saņēmuši aicnājumu pievienoties lūgšanu ķēdei katru dienu plkst 12. Paldies visiem, kas atsaucās tam personīgi.

Sapratām, ka vajadzētu šajā laikā turēt kaut uz mirkli baznīcu vaļā. Tā ir iespēja sabraukt, uz mirkli satikties, aizlūgt un dalīties. Domājam, ka tas var kalpot mums savā starpā - jo visi šobrīd kaut ko pārdzīvojam. Un tas var kalpot ikvienam draudzē un ārpus tās. Mācītāji varētu būt cik iespējams pieejami šajā laikā.

Tātad šajā laikā, kamēr ir aktuāli, nezinām cik ilgi, vajag noorganizēt dežūru -
Kādus, kas var nozvanīt zvanu un kādus, kas var būt klāt un pateikt lūgšanu plkst 12, īpaši kad mācītājs viens vai otrs nevar ierasties.

2)Atbalsts bēgļiem

Aktuāls kļūst bēgļu jautājums. Atsaucība Latvijā ir. Arī Ādažu novads piedāvā iespēju 300 ukraiņu uzņemšanai. Novads aicina pieteikties ģimenes, kas var izmitināt pie sevis. Aicinām arī mūs katru izvērtēt savas iespējas izmitināt. Ja nē, tad varbūt kautkā to atbalstīt, piemēram, reizi pa reizei uzņemt pie sevis uz pusdienām.

Arī LELB arhibīskaps mudina apkopot draudžu iespējas uzņemt bēgļus.

Par savu gatavību varat informētarī mācītāju Ivaru (29482497) vai Martu (26475178). Ja atsaucība būs ļoti liela, meklēsim koordinatoru.

Tāpat aicinām apzināt vēl kādus īpašu resursus, kas mums ir- kādas prasmes, iespējas. Varbūt ir kāds, kas runā ukraiņu valodā?

3)Atbalsts ar ziedojumiem

Atbalstīt ukraiņus var ziedojumiem ziedot.lv vai arī ziedot draudzei šim mērķim.

Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze
Baltezera baznīca, Ādažu novads, LV 2164
Reģ. Nr. 90000345040
EUR: LV39UNLA0002000701636
Informācija saņēmējam: ziedojums

Ādažu draudzes vārdā, mācītāji Ivars un Jānis

 

DIEVKALPOJUMI
Svētdienās plkst. 11:00
Trešdienās plkst. 19:00

Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītājiem:

Ivars Jēkabsons -  
Tālr. -
29482497

Jānis Kopštāls - 
Tālr. -
29559694

AIZLŪGUMIEM sūtīt -
aizlugumi@adazudraudze.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***

ALFA KURSS un iesvētes mācības Ādažu draudzē
***

Aktuālā
informācija
facebook.com/
BaltezeraBaznica/

MĀCĪTĀJU
SPREDIĶI
AUDIO
***

Dievkalpojumi
VIDEO
***


*** * ***
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Ādažu draudze
Baltezera baznīca,
Baznīcas iela 1, 
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636

***
 
***
Man nozīmīgākās aktivitātes draudzē
 Dievkalpojumi - svētdien
 Dievkalpojumi - trešdien
 Vakara lūgšanas - pirmdien
 Bībeles stundas - pirmdien
 Koris - otrdien
 Svētdienas skola - svētdien
 Koncerti
 Palīdzības darbs - diakonija
 Talkas
 Cits
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »