Jaunumi
Lūgšanas
Sprediķi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca
Ādažu draudzes padomes un revidentu vēlēšanas rezultti 2022
ziņa publicēta 06.05.2022 izdrukas versija

Sveicināta, draudze!

Svētdien, 8. maijā notika Ādažu ev. lut. draudzes Padomes un revidentu vēlēšanas. Un tika ievēlēta jaunā draudzes padome un revidenti. Atliek tikai sagaidīt tam LELB Virsvaldes apstiprinājumu un draudze varēs mierīgi turpināt savu darbu. Jāpiebilst, ka COVID ierobežojumu dēļ vēlēšanas iepriekš nevarēja notikt, tāpēc divus gadus pēc kārtas ar Virsvaldes atļauju tika iecelta draudzes pārvaldes komisija. Īpašs paldies tiem, kas nesa draudzes pārvaldes slodzi ārkārtas situācijas laikā!

Un liels paldies visiem un visām, kas ieradās un vēlēja jauno padomi! Pateicība visiem padomes kandidātiem un kandidātēm par gatavību kalpot! Neatkarīgi no tā, kādi ir vēlēšanu rezultāti, ik viena kalpošana ir svarīga un katrs var turpināt darboties dažādās draudzes nozarēs un virzienos. Tāpat visi, kas vēlas, ir aicināti ņemt dalību padomes sapulcēs, kas ir atklātas. Tā mēs varam kopā kalpot Dievam šajā draudzē, lai pildītu Viņa gribu un vairotu kalpotāju pulku mūsu draudzē un sasniegtu mērķus, ko Dieva vadībā paši būsim izvirzījuši.

 

Jaunais draudzes padomes sastāvs ar balss tiesībām (alfabēta secībā pēc vārdiem):

 1. Aiga Vasiļevska
 2. Aleksandrs Hudobkins
 3. Artūrs Veispāls
 4. Dace Veispāle
 5. Elmārs Olšteins
 6. Guntars Laubenbahs
 7. Inese Laubenbaha
 8. Inga Sondore
 9. Jānis Čaupals
 10. Juris Baumanis
 11. Marta Romanova-Jēkabsone
 12. Rota Skuja

Padomes rezerves kandidāti:

 1. Dace Akmentiņa
 2. Dace Krastiņa
 3. Gatis Pūcītis
 4. Ieva Utāne
 5. Sanda Cielēna

Draudzes revidenti:

 1. Ēvalds Daudze
 2. Ilze Ozola

👇👇👇

Pirmā draudzes Padomes sapulce plānota trešdien, 11. maijā pēc vakara dievkalpojuma ap pl. 20:00. Visiem jaunās Padomes locekļiem un citiem interesentiem lūgums ierasties uz dievkalpojumu, kas notiks pl.19:00. Sapulce notiks uzreiz pēc dievkalpojuma un paredzēta apmēram 1 stundu. Sapulces dienas kārtībā - Padomes priekšnieka ievēlēšana, saimniecības nozares vadītāja (mantziņa) ievēlēšana, pārējo nozaru vadītāju apstiprināšana.

No ievēlētajiem draudzes padomes locekļiem, padome pirmajā sēdē izvēlēsies draudzes padomes priekšnieku/ci, draudzes valdi un tās priekšnieku/ci; no ievēlētajiem draudzes revidentiem tiks izraudzīts revīzijas komisijas priekšsēdētājs/a.

Iegūtos vēlēšanu rezultātus jāapstiprina LELB Virsvaldē. Jaunā draudzes padome darbu uzsāks pēc apstiprināšanas LELB Virsvaldē.

Balsot vēlēšanās varēja gan pirms, gan pēc dievkalpojumiem Baltezera baznīcā pl. 11:00 un Carnikavas kapelā “Laivu māja” pl. 15:00.

Par derīgiem vēlēšanu komisija atzina 46 vēlēšanu biļetenus.  

No 17 vēlēšanu kandidātiem bija nepieciešams iebalsot 12 padomes locekļus/les un padomes locekļu rezervistus. Ja kādu iemeslu dēļ nākošo 3 gadu laikā kāds/kāda no balsstiesīgajiem nevarēs vairs kalpot padomē, tad rezerves padomes locekļi varēs uzreiz stāties to vietā.

Vēlēšanās varēja piedalīties visi pilngadīgie (18.g.v.) draudzes locekļi, kuri draudzē ir vismaz 1 (vienu) gadu un ir samaksājuši ikgadējo draudzes ziedojumu par iepriekšējo kalendāro 2021. gadu.

Ja radušies kādi jautājumi par padomes un revidentu vēlēšanām, lūdzu, sazinieties ar mācītāju Jāni Kopštālu (tel.: 29559694) vai mācītāju Ivaru Jēkabsonu (tel. 29482497).

 

Svētības vēlot,

Ādažu ev. lut.draudze


Vārds:*
E-pasts:*
Aplūkot atsauksmes (0)
 
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītājiem:

Ivars Jēkabsons -  
Tālr. -
29482497

Jānis Kopštāls - 
Tālr. -
29559694

AIZLŪGUMIEM sūtīt -
aizlugumi@adazudraudze.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***

ALFA KURSS un iesvētes mācības Ādažu draudzē
***

Aktuālā
informācija
facebook.com/
BaltezeraBaznica/

MĀCĪTĀJU
SPREDIĶI
AUDIO
***

Dievkalpojumi
VIDEO
***


*** * ***
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Ādažu draudze
Baltezera baznīca,
Baznīcas iela 1, 
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636

***
 
***
Ja sprediķi būtu pieejami draudzes mājas lapā, vai Tu tos klausītos?
 Jā
 Nē
 Iespējams, grūtā brīdī
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »