Jaunumi
Lūgšanas
Sprediķi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca

Senioru pasākums 20.aprīlī


20.aprīlī plkst.10:00 Baltezera baznīcā notiks Senioru pasākums ar svētbrīdi, koncertu un sarunām pie sadraudzības galda. Koncertā uzstāsies operas soliste Evita Zālīte.

Mīļi aicinām uz pasākumu visus seniorus, kā arī draudzes locekļu vecākus un vecvecākus!

Ja vēlaties apmeklēt pasākumu, bet tas nav iespējams transporta trūkuma dēļ, lūdzu, sazinieties ar draudzes diakoniju pa tālruni 20207553.

Atskats uz draudzes pilnsapulci

Aicinām iepazīties ar 2013.gada 10.martā notikušās draudzes pilnsapulces protokolu. Pilnsapulcē atskatījāmies uz iepriekšējo, 2012.gadu – gan finansiālo situāciju un statistiku par draudzes locekļu skaita izmaiņām, gan arī uz notikumiem draudzē un atsevišķās kalpošanas nozarēs.

Ja arī Jūs vēlaties iesaistīties kādā no nozarēm, būsiet mīļi gaidīti, rakstiet vai zvaniet nozaru vadītājiem vai mācītājam!

Pilnsapulces protokols ir apskatāms šeit, savukārt pagājušā gada dievkalpojumu apmeklējuma un ziedojumu statistika ir pieejama šeit.


Draudzes padomes vēlēšanas

5.maijā uzreiz pēc dievkalpojuma plānotas jaunās draudzes padomes vēlēšanas!

Aicinām visus, kam rūp draudzes dzīve, paust savu viedokli par to, kurus cilvēkus Jūs vēlaties redzēt draudzes padomē! No 5.aprīļa līdz 14.aprīlim (ieskaitot) aicinām vēstuli ar ieteicamo padomes locekļu vārdiem, uzvārdiem nosūtīt mūsu mācītājam uz e-pasta adresi maris.sarma@lelb.lv, vai arī lapiņu ar vārdiem, uzvārdiem iemest speciāli tam paredzētā kastē, kas atradīsies Baltezera baznīcā.


»lasīt vairāk

Dievkalpojumi Lieldienu laikā Baltezera baznīcā

24. martā PALMU SVĒTDIENA jeb PŪPOLSVĒTDIENA plkst. 11.00

Kad Kristus ienāca Jeruzalemē, Viņu sveica ar gavilēm un Palmu zariem. Latvijā pirmie pavasara ziedi ir Pūpoli. Kā mēs sveicam pasaules Glābēju?

28.martā ZAĻĀ CETURTDIENA plkst.19.00

Kungs Kristus beidzamo reizi ir kopā ar saviem mācekļiem un svin Svēto Vakarēdienu. Pēc vakariņām apustulis Jūda Viņu nodod romiešu karavīriem...

29.martā LIELĀ PIEKTDIENA plkst.19.00

Kristu spīdzina un piesit Krustā... "Redzi, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēku.” Jāņa evaņģēlijs 1. nod. 29. pants

30.martā KLUSĀ SESTDIENA - LIELDIENU RĪTS plkst.22.30 (plānotais noslēgums  ap 00.30)

Kaps parasti nozīmē beigas. Viss apklust, viss norimst, paliek tikai sāpēs un atmiņas. Pie Kristus kapa viss tikai sākas...

31. martā LIELDIENU RĪTS
(ģimeņu dievkalpojums ar sadraudzību) plkst.11.00, Carnikavas dievnamā plkst. 15.00

Nāve ir grēka sekas. Bet, kad nāve uzbruka bezgrēcīgajam, tā zaudēja.
Katra svētdiena kļūst par „mazajām Lieldienām” tiem, kuri tic...

 

Baltezea baznīcā notiks Bībeles stundas


Baltezera baznīcai nācis klāt vēl viens jaunums - Bībeles stundas. Tās notiks katru trešdienu plkst. 18:00, pirmā nodarbība 6.martā. Tajā studēsim Genesis grāmatu (Pirmo Mozus grāmatu).

Lai saruna būtu auglīgāka, lūgums uz šo tikšanos pārlasīt Genesis grāmatas pirmās trīs nodaļas, kā arī paņemt līdzi Bībeli!

‍Uz tikšanos Bībeles stundās!

Vienas dienas garīgā konference


Ādažu draudzē, Baltezera baznīcā, 2. martā, plkst. 10.00 – 16.00 notiks vienas dienas garīgā konference „Gavēņa laika skats sevī – grēknožēla un atgriešanās augļi: uz Kristu – ciešanām, nāvi un pestīšanas augļiem“


Programma:

10:00 Dievkalpojums

11:00 Dalībnieku reģistrēšanās, grāmatu galds un rīta kafija

11:30 Priekšlasījums

13:00 Pusdienas

14:45 Priekšlasījums / Jautājumi – atbildes

15:30 Noslēguma lūgšana


Lektors: Liepājas Sv. Annas draudzes mācītājs Jānis Bitāns

»lasīt vairāk

Pelnu dienas dievkalpojums


Lielais Gavēnis mūsu draudzē un visā Rietumu kristietībā sākas ar Pelnu trešdienas grēknožēlošanas dievkalpojumu. Dievkalpojums Baltezera baznīcā 13. februārī plkst. 19:00.

Visi laipni gaidīti!

Ieskaties - Dvēseles dziedināšanas dienas


Ko darīt, kad spēki izsīkuši?  Kurā atbalsta programmā iesaistīties, kad ir grūti? Iet pie mācītāja vai pie psihoterapeita? Kā palīdzēt sev un tuvākajam šeit un tagad? Vai kristietim var būt depresija? Ko nozīmē būt klusumā? Vai dvēseli dziedina mūzika? Ko darīt, lai palīdzētu atkarīgajam? Kā kļūt par kristīgo padomdevēju? Vai var būt labas attiecības ar visiem?

Ar moto “Iedegties un neizdegt!” 1. un 2. martā Rīgā, Pestīšanas armijas namā Bruņinieku ielā 10a, notiks Dvēseles dziedināšanas dienu pasākumi, pulcējot tos, kurus interesē kristīgs skatījums uz psiholoģiju, dvēseles ārstēšanu un cilvēku savstarpējām attiecībām.

»lasīt vairāk

Pirmais jauniešu vakars Baltezera baznīcāSākas pieteikšanās jaunai iesvētes mācības grupaiJanvārī visi interesenti tiek aicināti pieteikties jaunajai ziemas/ pavasara iesvētes mācību grupai Baltezera draudzē. Šo apmācību laikā, balstoties luteriskajā mācībā, varēs apgūt kristīgās mācības pamatus, kā arī apskatīt citus ar šo tēmu saistītus jautājumus.

»lasīt vairāk
 
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītāju
Ivaru Jēkabsonu -  
Tālr. -
29482497
vai arī ar draudzes palīgmācītāju
Jāni Kopštālu - 
Tālr. -
29559694
 
AIZLŪGUMIEM sūtīt -
aizlugumi@baltezerabaznica.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***
Aktuālā
informācija
facebook.com/
BaltezeraBaznica/

MĀCĪTĀJU
SPREDIĶI
AUDIO
***

Dievkalpojumi
VIDEO
***

Baltezera baznīca atvērta individuāliem apmeklējumiem un lūgšanām (ievērojot noteikto distancēšanos)
- svētdienās
no 10.00 līdz 12.30

- trešdienās
no 18.00 līdz 20.00

Šajos laikos mācītājs būs pieejams grēksūdzēm un sarunām.
Ja ir nepieciešama individuāla tikšanās, rakstiet vai zvaniet!

JA PĒDĒJO TRĪS NEDĒĻU LAIKĀ JŪS VAI KĀDS NO JŪSU ĢIMENES IR KONTAKTĒJIES AR CILVĒKIEM, KURI IR INFICĒTI, VAI IR ATGRIEZUŠIES NO SLIMĪBAS SKARTAJĀM VALSTĪM,JUMS IR JĀPALIEK MĀJĀS, UN KLĀTIENĒ JŪS DIEVNAMU APMEKLĒT NEVARAT.

IR JĀPLIEK MĀJĀS ARĪ TAD, JA JUMS IR JEBKĀDI SLIMĪBAS SIMPTOMI.

*** * ***
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

 Ādažu evaņģēliski
luteriskā draudze

Baltezera baznīca,
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636
***
Vai arī ziedojiet
PayPal sistēmā

***
 
Ja sprediķi būtu pieejami draudzes mājas lapā, vai Tu tos klausītos?
 Jā
 Nē
 Iespējams, grūtā brīdī
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »