Jaunumi
Lūgšanas
Sprediķi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca

Lai atkal skan ērģeles Baltezera baznīcā!

 

Cik esam saziedojuši mūsu Baltezera baznīcas ērģelēm?

Kopš Nīderlandē tapušās ērģeles "JOHANNUS"  tika atvestas un uzstādītas 2016. gada maijā, esam aizvadījuši labdarības koncertu ciklu „Ērģeļmūzikas četri gadalaiki”. Paldies mūziķiem Aijai Ziņģītei, Aijai Veismanei, Tālivaldim Deksnim, Kristīnei Adamaitei, Artim Sīmanim, Dacei Akmentiņai un Guntaram Freibergam par skaistajiem koncertiem.

Mēs sakām īpašu paldies ērģeļu "krustmātei" operas solistei Evitai Zālītei, kas šo ērģeļu iegādes iniciatīvu iesāka.

2013; 14' 15' gadā tika saziedots - 3946,38 EUR, bet 2016 gadā - 7633,83 EUR. Kopumā līdz 2016.gada decembrim ērģelēm saziedoti 11580.21 EUR, no nepieciešamajiem 16426,8 EUR. Tajā skaitā 1002.27 EUR tika saziedoti koncertu cikla “Ērģeļmūzikas četri gadalaiki” ietvaros.

Draudze atlikušo summu (4846,59 EUR) noteikto maksājumu kārtībā ir jau nosegusi no citiem ieņēmumiem. Tāpēc ērģeles jau pilnībā pieder draudzei.

Bet ērģeļu iegādes akciju varat atbalstīt arī turpmāk, lai izlīdzinātu šim mērķim novirzītās draudzes finanses. Varat to darīt pārskaitot uz draudzes kontu ar norādi: „Ērģeļu iegādei” vai arī nodot Baltezera baznīcā šim mērķim paredzētā ziedojumu konvertā.

Draudzes rekvizīti:

Ādažu Evaņģēliski luteriskā draudze
Baltezera baznīca, Ādažu novads, LV 2164
Reģ. Nr. 90000345040, Konta Nr. LV39UNLA0002000701636

Atgādinām, ka Ādažu evaņģēliski luteriskajai draudzei ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, līdz ar to ziedotājiem ir pieejami nodokļu atvieglojumi.

 

Paldies visiem atbalstītājiem un ziedotājiem!

Pateicībā jau iepriekš, Ādažu Evanģēliski luteriskā draudze.

 
 
»lasīt vairāk

Kapusvētki Baltezera un Carnikavas kapos


Kristus saka:

„Es esmu Pirmais un
Pēdējais un Dzīvais.
Es biju miris un, redzi,
Es esmu dzīvs mūžu mūžam,
‍un Man ir nāves un elles atslēgas.”

Carnikavas kapos 4. augustā plkst. 15:00 un Baltezera kapos 11. augustā plkst. 13:00 notiks kapusvētku dievkalpojums! Tajā dzirdēsim arī draudzes kora „Zari” priekšnesumu.

Draudzes diena 2013




‍Liela izmēra plakāts redzams šeit: Prieks būt Baznīcā!

Talka 29.06. un Draudzes diena 3.08.2013


Talka Baltezera baznīcā:

‍Šī gada 29.jūnijā visi draudzes locekļi, to radi un draugi ir aicināti piedalīties Baltezera baznīcas draudzes īpašuma "Tīrkalni" sakopšanā. Pulcēšanās pie baznīcas plkst. 10:00!

‍Lai uzzinātu par darāmajiem sakopšanas darbiem, lūdzam sazināties ar Juri Baumani zvanot uz  mob.tel. +371 29405836 vai rakstot uz jurisbaumanis30@inbox.lv

‍Draudzes diena:

‍Šī gada 3.augustā tiks atzīmēta nu jau piektā Baltezera baznīcas Draudzes diena! Programmā paredzēts:
‍- svētbrīdis;
‍- lekcija;
‍- koncerts;
‍- radošās darbnīcas - piepūšamās atrakcijas bērniem;
‍- sadraudzība.

‍Informācija sekos!

Svētdienas skolas mācību gada noslēgums

26.maijā Baltezera baznīcā notiks Svētdienas skolas mācību gada noslēguma pasākums.

„26. maijā visi svētdienas skolas skolēni un bērnu vecāki mīļi gaidīti uz svētdienas skolas noslēguma pasākumu.  Plkst.11.00 Ģimenes dievkalpojuma laikā notiks gada noslēguma nodarbība un tūlīt pēc tam visi bērni, vecāki un draudzes locekļi mīļi aicināti izbaudīt kopīgus mirkļus ar mūsu īpašajiem ciemiņiem - KRISTĪGAJIEM KLAUNIEM! :) Pēc klaunu īpašā priekšnesuma baznīcas dārzā varēsim vēl kādus brīžus pabūt visi kopā - nobaudīt svētku kliņģeri un tēju/ sulu/ limonādi.

Uz tikšanos 26. maijā!

Skaistu vasaru vēlot,

BB Svētdienas skolas skolotāji”.

Vasarasvētki Baltezera un Carnikavas baznīcās

Šo svētdien, 19.maijā gan Baltezera, gan Carnikavas baznīcās svinēsim Vasarsvētkus.

Dievkalpojumu laiki:

11:00 Vasarsvētku dievkalpojums Baltezera baznīcā. Sveiksim arī jaunos draudzes locekļus, kuru iesvētības notiks dievkalpojuma laikā.
15:00 Vasarsvētku dievkalpojums Carnikavas baznīcā.
 

Talka 01.05. un draudzes sapulce 05.05.

Tuvākajā laikā mūsu draudzē plānoti divi notikumi, kuros ļoti ceram uz draudzes locekļu atsaucību:

1.maijā plkst.10:00 notiks Baltezera baznīcas apkārtnes sakopšanas talka.

5.maijā uzreiz pēc dievkalpojuma – draudzes sapulce, kuras laikā notiks jaunās draudzes padomes vēlēšanas.

Aicinām būt aktīviem un piedalīties gan mūsu dievnama apkārtnes sakopšanas talkā, gan arī draudzes padomes vēlēšanās!





»lasīt vairāk

Senioru pasākums 20.aprīlī


20.aprīlī plkst.10:00 Baltezera baznīcā notiks Senioru pasākums ar svētbrīdi, koncertu un sarunām pie sadraudzības galda. Koncertā uzstāsies operas soliste Evita Zālīte.

Mīļi aicinām uz pasākumu visus seniorus, kā arī draudzes locekļu vecākus un vecvecākus!

Ja vēlaties apmeklēt pasākumu, bet tas nav iespējams transporta trūkuma dēļ, lūdzu, sazinieties ar draudzes diakoniju pa tālruni 20207553.

Atskats uz draudzes pilnsapulci

Aicinām iepazīties ar 2013.gada 10.martā notikušās draudzes pilnsapulces protokolu. Pilnsapulcē atskatījāmies uz iepriekšējo, 2012.gadu – gan finansiālo situāciju un statistiku par draudzes locekļu skaita izmaiņām, gan arī uz notikumiem draudzē un atsevišķās kalpošanas nozarēs.

Ja arī Jūs vēlaties iesaistīties kādā no nozarēm, būsiet mīļi gaidīti, rakstiet vai zvaniet nozaru vadītājiem vai mācītājam!

Pilnsapulces protokols ir apskatāms šeit, savukārt pagājušā gada dievkalpojumu apmeklējuma un ziedojumu statistika ir pieejama šeit.


Draudzes padomes vēlēšanas

5.maijā uzreiz pēc dievkalpojuma plānotas jaunās draudzes padomes vēlēšanas!

Aicinām visus, kam rūp draudzes dzīve, paust savu viedokli par to, kurus cilvēkus Jūs vēlaties redzēt draudzes padomē! No 5.aprīļa līdz 14.aprīlim (ieskaitot) aicinām vēstuli ar ieteicamo padomes locekļu vārdiem, uzvārdiem nosūtīt mūsu mācītājam uz e-pasta adresi maris.sarma@lelb.lv, vai arī lapiņu ar vārdiem, uzvārdiem iemest speciāli tam paredzētā kastē, kas atradīsies Baltezera baznīcā.


»lasīt vairāk
 
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītāju
Ivaru Jēkabsonu -  
Tālr. -
29482497
vai arī ar draudzes palīgmācītāju
Jāni Kopštālu - 
Tālr. -
29559694
 
AIZLŪGUMIEM sūtīt -
aizlugumi@baltezerabaznica.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***
Aktuālā
informācija
facebook.com/
BaltezeraBaznica/

MĀCĪTĀJU
SPREDIĶI
AUDIO
***

Dievkalpojumi
VIDEO
***

Baltezera baznīcā noteik klātienes dievkalpojumi.

Dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu:

katru svētdienu plkst. 11:00

katru trešdienu plkst. 19:00

Ģimeņu dievkalpojums:

katra mēneša pēdējā svētdienā plkst. 11:00

Lūgšanu vakars:

pirmdienās plkst. 19:00

Mācītāja pieņemšanas laiks:

trešdienās 17:00 - 18:50

Bībeles stundas:

tiešsaistē ceturtdienās 19:00 - 21:00 (pieteikties pie māc. Jāņa Kopštāla)

Sievu un vīru vakari:

Pirmdienās 19:00 - 21:00 (“Laivu mājā”, Carnikavā, Stacijas ielā 21)

Diakonijas pieņemšana:

katra mēneša otrā otrdiena 18:00 - 20:00 draudzes mājā “Tīrkalni”

*

JA PĒDĒJO TRĪS NEDĒĻU LAIKĀ JŪS VAI KĀDS NO JŪSU ĢIMENES IR KONTAKTĒJIES AR CILVĒKIEM, KURI IR INFICĒTI, VAI IR ATGRIEZUŠIES NO SLIMĪBAS SKARTAJĀM VALSTĪM, JUMS IR JĀPALIEK MĀJĀS, UN KLĀTIENĒ JŪS DIEVNAMU APMEKLĒT NEVARAT.

IR JĀPLIEK MĀJĀS ARĪ TAD, JA JUMS IR JEBKĀDI SLIMĪBAS SIMPTOMI.

*** * ***
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

 Ādažu evaņģēliski
luteriskā draudze

Baltezera baznīca, Baznīcas iela 1, 
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636
***
Vai arī ziedojiet
PayPal sistēmā

***
 
Ja sprediķi būtu pieejami draudzes mājas lapā, vai Tu tos klausītos?
 Jā
 Nē
 Iespējams, grūtā brīdī
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »