Jaunumi
Lūgšanas
Sprediķi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca

Dievkalpojumi Lieldienu laikā Baltezera baznīcā

24. martā PALMU SVĒTDIENA jeb PŪPOLSVĒTDIENA plkst. 11.00

Kad Kristus ienāca Jeruzalemē, Viņu sveica ar gavilēm un Palmu zariem. Latvijā pirmie pavasara ziedi ir Pūpoli. Kā mēs sveicam pasaules Glābēju?

28.martā ZAĻĀ CETURTDIENA plkst.19.00

Kungs Kristus beidzamo reizi ir kopā ar saviem mācekļiem un svin Svēto Vakarēdienu. Pēc vakariņām apustulis Jūda Viņu nodod romiešu karavīriem...

29.martā LIELĀ PIEKTDIENA plkst.19.00

Kristu spīdzina un piesit Krustā... "Redzi, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēku.” Jāņa evaņģēlijs 1. nod. 29. pants

30.martā KLUSĀ SESTDIENA - LIELDIENU RĪTS plkst.22.30 (plānotais noslēgums  ap 00.30)

Kaps parasti nozīmē beigas. Viss apklust, viss norimst, paliek tikai sāpēs un atmiņas. Pie Kristus kapa viss tikai sākas...

31. martā LIELDIENU RĪTS
(ģimeņu dievkalpojums ar sadraudzību) plkst.11.00, Carnikavas dievnamā plkst. 15.00

Nāve ir grēka sekas. Bet, kad nāve uzbruka bezgrēcīgajam, tā zaudēja.
Katra svētdiena kļūst par „mazajām Lieldienām” tiem, kuri tic...

 

Baltezea baznīcā notiks Bībeles stundas


Baltezera baznīcai nācis klāt vēl viens jaunums - Bībeles stundas. Tās notiks katru trešdienu plkst. 18:00, pirmā nodarbība 6.martā. Tajā studēsim Genesis grāmatu (Pirmo Mozus grāmatu).

Lai saruna būtu auglīgāka, lūgums uz šo tikšanos pārlasīt Genesis grāmatas pirmās trīs nodaļas, kā arī paņemt līdzi Bībeli!

‍Uz tikšanos Bībeles stundās!

Vienas dienas garīgā konference


Ādažu draudzē, Baltezera baznīcā, 2. martā, plkst. 10.00 – 16.00 notiks vienas dienas garīgā konference „Gavēņa laika skats sevī – grēknožēla un atgriešanās augļi: uz Kristu – ciešanām, nāvi un pestīšanas augļiem“


Programma:

10:00 Dievkalpojums

11:00 Dalībnieku reģistrēšanās, grāmatu galds un rīta kafija

11:30 Priekšlasījums

13:00 Pusdienas

14:45 Priekšlasījums / Jautājumi – atbildes

15:30 Noslēguma lūgšana


Lektors: Liepājas Sv. Annas draudzes mācītājs Jānis Bitāns

»lasīt vairāk

Pelnu dienas dievkalpojums


Lielais Gavēnis mūsu draudzē un visā Rietumu kristietībā sākas ar Pelnu trešdienas grēknožēlošanas dievkalpojumu. Dievkalpojums Baltezera baznīcā 13. februārī plkst. 19:00.

Visi laipni gaidīti!

Ieskaties - Dvēseles dziedināšanas dienas


Ko darīt, kad spēki izsīkuši?  Kurā atbalsta programmā iesaistīties, kad ir grūti? Iet pie mācītāja vai pie psihoterapeita? Kā palīdzēt sev un tuvākajam šeit un tagad? Vai kristietim var būt depresija? Ko nozīmē būt klusumā? Vai dvēseli dziedina mūzika? Ko darīt, lai palīdzētu atkarīgajam? Kā kļūt par kristīgo padomdevēju? Vai var būt labas attiecības ar visiem?

Ar moto “Iedegties un neizdegt!” 1. un 2. martā Rīgā, Pestīšanas armijas namā Bruņinieku ielā 10a, notiks Dvēseles dziedināšanas dienu pasākumi, pulcējot tos, kurus interesē kristīgs skatījums uz psiholoģiju, dvēseles ārstēšanu un cilvēku savstarpējām attiecībām.

»lasīt vairāk

Pirmais jauniešu vakars Baltezera baznīcāSākas pieteikšanās jaunai iesvētes mācības grupaiJanvārī visi interesenti tiek aicināti pieteikties jaunajai ziemas/ pavasara iesvētes mācību grupai Baltezera draudzē. Šo apmācību laikā, balstoties luteriskajā mācībā, varēs apgūt kristīgās mācības pamatus, kā arī apskatīt citus ar šo tēmu saistītus jautājumus.

»lasīt vairāk

Kora "Zari" koncerts Baltezera baznīcā


Dziedošās grupas "Zari" dalībnieki mīļi aicina ikvienu uz tās koncertu 2013.gada 4.janvārī plkst.19.00 Baltezera baznīcā.
Ieeja ar gaišām domām un labiem vēlējumiem.

Arhibīskapa vēstījums 2012.gada Ziemassvētkos


Sveiciens 2012. gada Ziemsvētkos! Kristus mīļotie – gan tie, kas Viņu jau sastapuši, gan tie, pie kuriem Viņš vēl ir ceļā, vēlu jums gaišus, dziļus un svētītus Ziemsvētkus!

Interesants kalendārs mums šī gada nogalē – vispirms Advents, tad pasaules gals, tad Ziemsvētki un Jaunais gads. Tikai retais nesenās pasaules gala gaidas uztvēra nopietni, taču šaubu kripatiņa mums sirdī varbūt iekrita – ja nu tiešām? Ko tad? Ir veselīgi apdomāt, ko es iesāktu, ja šī ierastā pasaule beigtos? Vai man ir vēl kas cits? Vai ir pasaule aiz pasaules, dzīve aiz dzīves? Vairums cilvēku, ja nezina, tad vismaz jūt, ka kaut kam jābūt. Nojausma, ka pasaule aiz pasaules Ziemsvētku laikā ir tuvu klāt pienākusi, liek sajust brīnuma gaidas. Nupat, nupat notiks kaut kas nozīmīgs un labs!

»lasīt vairāk

Adventa un Ziemassvētku laika dievkalpojumi


2. DECEMBRĪ – 

11:00  PIRMĀ ADVENTA DIEVKALPOJUMS
Baltezera dievnamā

15:00  DIEVKALPOJUMS
Carnikavas dievnamā

9. DECEMBRĪ -

11:00 OTRĀ ADVENTA DIEVKALPOJUMS Baltezera dievnamā

16. DECEMBRĪ -

11:00  TREŠĀ ADVENTA DIEVKALPOJUMS Baltezera dievnamā

15:00  DIEVKALPOJUMS Carnikavas dievnamā

19. DECEMBRĪ –

18:00  KATEHŪMENU noslēguma tikšanās Baltezera dievnamā

23. DECEMBRĪ –

11:00  CETURTĀ ADVENTA DIEVKALPOJUMS Baltezera dievnamā, Svētdienas skolas Ziemassvētku eglīte

24. DECEMBRĪ –

16:00  ZIEMASSVĒTKU SVĒTVAKARA DIEVKALPOJUMS Carnikavas Dievnamā

18:00 ZIEMASSVĒTKU SVĒTVAKARA DIEVKALPOJUMS Baltezera dievnamā

20:00  ZIEMASSVĒTKU SVĒTKARA DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU Baltezera dievnamā

25. DECEMBRĪ –

11:00  PIRMO ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMS AR KRISTĪBĀM UN IESVĒTĪBĀM Baltezera dievnamā

30. DECEMBRĪ –

11:00  ĢIMEŅU DIEVKALPOJUMS AR SADRAUDZĪBAS GALDU


 
 
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītāju
Ivaru Jēkabsonu -  
Tālr. -
29482497
vai arī ar draudzes palīgmācītāju
Jāni Kopštālu - 
Tālr. -
29559694
 
AIZLŪGUMIEM sūtīt -
aizlugumi@baltezerabaznica.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***
Aktuālā
informācija
facebook.com/
BaltezeraBaznica/

MĀCĪTĀJU
SPREDIĶI
AUDIO
***

Dievkalpojumi
VIDEO
***

Baltezera baznīcā noteik klātienes dievkalpojumi.

Dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu:

katru svētdienu plkst. 11:00

katru trešdienu plkst. 19:00

Ģimeņu dievkalpojums:

katra mēneša pēdējā svētdienā plkst. 11:00

Lūgšanu vakars:

pirmdienās plkst. 19:00

Mācītāja pieņemšanas laiks:

trešdienās 17:00 - 18:50

Bībeles stundas:

tiešsaistē ceturtdienās 19:00 - 21:00 (pieteikties pie māc. Jāņa Kopštāla)

Sievu un vīru vakari:

Pirmdienās 19:00 - 21:00 (“Laivu mājā”, Carnikavā, Stacijas ielā 21)

Diakonijas pieņemšana:

katra mēneša otrā otrdiena 18:00 - 20:00 draudzes mājā “Tīrkalni”

*

JA PĒDĒJO TRĪS NEDĒĻU LAIKĀ JŪS VAI KĀDS NO JŪSU ĢIMENES IR KONTAKTĒJIES AR CILVĒKIEM, KURI IR INFICĒTI, VAI IR ATGRIEZUŠIES NO SLIMĪBAS SKARTAJĀM VALSTĪM, JUMS IR JĀPALIEK MĀJĀS, UN KLĀTIENĒ JŪS DIEVNAMU APMEKLĒT NEVARAT.

IR JĀPLIEK MĀJĀS ARĪ TAD, JA JUMS IR JEBKĀDI SLIMĪBAS SIMPTOMI.

*** * ***
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

 Ādažu evaņģēliski
luteriskā draudze

Baltezera baznīca, Baznīcas iela 1, 
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636
***
Vai arī ziedojiet
PayPal sistēmā

***
 
Ja sprediķi būtu pieejami draudzes mājas lapā, vai Tu tos klausītos?
 Jā
 Nē
 Iespējams, grūtā brīdī
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »