Jaunumi
Lūgšanas
Sprediķi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca

VIDEO - Ādažu ev.lut draudzes diakonijas kalošana - žēlsirdība, praktiskā palīdzība, mīlestība.


Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, želastības Tēvs un
iepriecināšanas Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu bēdās,

ka mēs tos, kam irkādas bēdas,
varam iepriecināt ar to iepriecu, ko paši no Dieva esam saņēmuši.
/2. Kor. 1:3-4/


Jēdziens "diakonija" ir cēlies no sengrieķu valodas, kas kristīgās ticības kontekstā nozīmē kaplpošanu. mierinājumu, kristīgo palīdzību cilvēkiem grūtībās, krīzēs un slimībās gan ar prakstisku atbalstu, gan ar aizlūgšanām un Dieva Vārdu. Diakonija ir Baznīcas rūpes par cilvēku kopumā - gan par viņa dvēseli un miesu. Tā ir neatņemama baznīcas dzīves sastāvdaļa, iespējams, svarīgākais uzdevums, uz ko aicina Kristus.

Arī mūsu Baltezera baznīcas draudzē darbojas diakonijas grupa. Ar tās palīdzību mēs vēlamies veicināt savstarpēju kalpošanu, kopības sajūtu, līdzdalību un rūpes vienam par otru, kā arī spēju saskatīt to cilvēku vajadzības, kuri ir nonākuši kādās grūtībās.
 

 Mūsu draudzes diakonijas galvenās darbības jomas ir:

  • Praktiskās palīdzības sniegšana - darbojas drēbju kamera, kur pieejami bērnu un pieaugušo apģērbs un apavi, bērnu ratiņi, segas u.c. saimniecībā noderīgas lietas, palīdzība ar pārtiku, nepieciešamības gadījumā atbalsts medikamentu iegādei un komunālo izdevumu segšanai
  •  Mājapmeklējumi pie gados vecākiem draudzes locekļiem
  •  Lūgšanas, aizlūgšanas par diakonijas aprūpē esošiem cilvēkiem

PARASTI - drēbju kamera ir bijusi atvērta no marta līdz decembrim katra mēneša otrajā otrdienā no plkst. 18:00 līdz 20:00 un atrodas draudzei piederošajā ēkā "Tīrkalni" (dzeltena divstāvu māja pāri šosejai, ieeja pa vārtiņiem tieši pretī autobusa pieturai).

Taču ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS LAIKĀ - diakonijas pieņemšanas katra mēneša otrajā otrdienā draudzes mājā “Tīrkalni” nenotiek. Tomēr apzināmies, ka šajā laikā daudzi ir nonākuši materiālās grūtībās un tāpēc, ja ir nepieciešams atbalsts no draudzes, lūdzam sazināties, zvanot pa tālruni 29192611 vai arī rakstot uz e-pastu diakonija@adazudraudze.lv


Tāpat - ja Jums pašiem ir nepieciešama diakonijas palī
dzība un zināt kādu/kādus, kam palīdzība nepieciešama vai arī, varbūt, pats vēlaties piedalīties diakonijas darbā un atbalstīt, tad arī lūdzu, sazinieties ar diakonijas darbiniekiem, zvanot pa tālr. 29192611 vai rakstot uz e-pastu diakonija@adazudraudze.lv

 
 
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītājiem:

Ivaru Jēkabsonu -  
Tālr. -
29482497
vai arī ar 
Jāni Kopštālu - 
Tālr. -
29559694

 
AIZLŪGUMIEM sūtīt -
aizlugumi@adazudraudze.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***
ALFA KURSS un iesvētes mācības
Ādažu draudzē

***

Aktuālā
informācija
facebook.com/
BaltezeraBaznica/

MĀCĪTĀJU
SPREDIĶI
AUDIO
***

Dievkalpojumi
VIDEO
***

Baltezera baznīcā noteik klātienes dievkalpojumi.

Dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu:

katru svētdienu plkst. 11:00

katru trešdienu plkst. 19:00

Ģimeņu dievkalpojums:

katra mēneša pēdējā svētdienā plkst. 11:00

Lūgšanu vakars:

pirmdienās plkst. 19:00

Mācītāja pieņemšanas laiks:

trešdienās 17:00 - 18:50

Bībeles stundas:

tiešsaistē ceturtdienās 19:00 - 21:00 (pieteikties pie māc. Jāņa Kopštāla)

Sievu un vīru vakari:

Pirmdienās 19:00 - 21:00 (“Laivu mājā”, Carnikavā, Stacijas ielā 21)

Diakonijas pieņemšana:

katra mēneša otrā otrdiena 18:00 - 20:00 draudzes mājā “Tīrkalni”

*

JA PĒDĒJO TRĪS NEDĒĻU LAIKĀ JŪS VAI KĀDS NO JŪSU ĢIMENES IR KONTAKTĒJIES AR CILVĒKIEM, KURI IR INFICĒTI, VAI IR ATGRIEZUŠIES NO SLIMĪBAS SKARTAJĀM VALSTĪM, JUMS IR JĀPALIEK MĀJĀS, UN KLĀTIENĒ JŪS DIEVNAMU APMEKLĒT NEVARAT.

IR JĀPLIEK MĀJĀS ARĪ TAD, JA JUMS IR JEBKĀDI SLIMĪBAS SIMPTOMI.

*** * ***
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

 Ādažu evaņģēliski
luteriskā draudze

Baltezera baznīca, Baznīcas iela 1, 
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636
***
Vai arī ziedojiet
PayPal sistēmā

***
 
Ja sprediķi būtu pieejami draudzes mājas lapā, vai Tu tos klausītos?
 Jā
 Nē
 Iespējams, grūtā brīdī
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »