Jaunumi
Lūgšanas
Sprediķi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca

Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, želastības Tēvs un
iepriecināšanas Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu bēdās,

ka mēs tos, kam irkādas bēdas,
varam iepriecināt ar to iepriecu, ko paši no Dieva esam saņēmuši.

/2. Kor. 1:3-4/


Jēdziens "diakonija" ir cēlies no sengrieķu valodas, kas kristīgās ticības kontekstā nozīmē kaplpošanu, mierinājumu, kristīgo palīdzību cilvēkiem grūtībās, krīzēs un slimībās gan ar prakstisku atbalstu, gan ar aizlūgšanām un Dieva Vārdu. Diakonija ir Baznīcas rūpes par cilvēku kopumā - gan par viņa dvēseli un miesu. Tā ir neatņemama baznīcas dzīves sastāvdaļa, iespējams, svarīgākais uzdevums, uz ko aicina Kristus.

Arī mūsu Baltezera baznīcas draudzē darbojas diakonijas grupa. Ar tās palīdzību mēs vēlamies veicināt savstarpēju kalpošanu, kopības sajūtu, līdzdalību un rūpes vienam par otru, kā arī spēju saskatīt to cilvēku vajadzības, kuri ir nonākuši kādās grūtībās.
 

 Mūsu draudzes diakonijas galvenās darbības jomas ir:

  • Praktiskās palīdzības sniegšana - darbojas drēbju kamera, kur pieejami bērnu un pieaugušo apģērbs un apavi, bērnu ratiņi, segas u.c. saimniecībā noderīgas lietas, palīdzība ar pārtiku, nepieciešamības gadījumā atbalsts medikamentu iegādei un komunālo izdevumu segšanai
  •  Mājapmeklējumi pie gados vecākiem draudzes locekļiem
  •  Lūgšanas, aizlūgšanas par diakonijas aprūpē esošiem cilvēkiem

PARASTI - drēbju kamera ir bijusi atvērta no marta līdz decembrim katra mēneša otrajā otrdienā no plkst. 18:00 līdz 20:00 un atrodas draudzei piederošajā ēkā "Tīrkalni" (dzeltena divstāvu māja pāri šosejai, ieeja pa vārtiņiem tieši pretī autobusa pieturai).

Tāpat - ja Jums pašiem ir nepieciešama diakonijas palīdzība un zināt kādu/kādus, kam palīdzība nepieciešama vai arī, varbūt, pats vēlaties piedalīties diakonijas darbā un atbalstīt, tad arī lūdzu, sazinieties ar diakonijas darbiniekiem, zvanot pa tālr. 29192611 vai rakstot uz e-pastu diakonija@adazudraudze.lv

 
 

DIEVKALPOJUMI
Svētdienās plkst. 11:00
Trešdienās plkst. 19:00

Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītājiem:

Ivars Jēkabsons -  
Tālr. -
29482497

Jānis Kopštāls - 
Tālr. -
29559694

AIZLŪGUMIEM sūtīt -
aizlugumi@adazudraudze.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***

ALFA KURSS un iesvētes mācības Ādažu draudzē
***

Aktuālā
informācija
facebook.com/
BaltezeraBaznica/

MĀCĪTĀJU
SPREDIĶI
AUDIO
***

Dievkalpojumi
VIDEO
***


*** * ***
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Ādažu draudze
Baltezera baznīca,
Baznīcas iela 1, 
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636

***
 
***
Man nozīmīgākās aktivitātes draudzē
• Dievkalpojumi - svētdien
• Dievkalpojumi - trešdien
• Vakara lūgšanas - pirmdien
• Bībeles stundas - pirmdien
• Koris - otrdien
• Svētdienas skola - svētdien
• Koncerti
• Palīdzības darbs - diakonija
• Talkas
• Cits
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »